Back

ⓘ Kategorije po vrstama
                                               

Taksonomski rang

Taksonomski rang u biološkoj klasifikaciji predstavlja relativni nivo odredene grupe organizama, rang definira kao: "Nivo za nomenklaturne svrhe predstavlja jedan takson u taksonomskoj hijerarhiji npr. sve porodice su za nomenklaturne svrhe na istom rangu, koji se nalazi izmedu natporodice i potporodice.

                                               

Imenice

Imenice su riječi koje označavaju imena bića, stvari i pojava. Medutim, one nisu semantička kategorija, tako da ne mogu biti karakterizirane u smislu njihovog značenja. Lingvistički, imenice su otvorena klasa medu vrstama riječi čiji se članovi mogu pojaviti kao glavna imenska riječ u rečenici, tj. subjekat, zatim kao objekat radnje iskazane glagolom ili kao "objekat" prijedloga. Leksičke kategorije vrste riječi definirane su prema načinima na koje se njihovi članovi kombiniraju s drugim vrstama izraza. Sintaksička pravila za imenice razlikuju se od jezika do jezika. "Koliko znamo, svaki j ...

                                               

Status zaštite

Status zaštite je valjani pokazatelj vjerovatnoće da pojedina vrsta opstane u sadašnjosti ili budućnosti. Pri procjeni statusa zaštite se u obzir uzima više faktora: uz prosječni broj jedinki, važan je i trend povećanja ili smanjenja u vremenu, uspješnost uzgoja, poznate opasnosti, itd. Najpoznatiji sistem koji se brine o popisivanju i stepenovanju statusa zaštite na svjetskom nivou je Crvena knjiga Medunarodne organizacije za očuvanje prirode i prirodnih resursa iz 1994. Wikipedijinim člancima se dodjeljuju sljedeće kategorije temeljene na tim kriterijima: nt bliska opasnost, vrsta je sko ...

                                               

Sestrinske vrste

Sestrinske vrste, sestrinske grupe ili sestrinski taksoni su biosistematski termini kladistike koji označavaju blisko srodne kategorije u filognetičkom stablu. Takav odnos je najlakše ilustrirati kladogramom: Šablon:Barlabel Sestrinske grupa za A je B. Isto tako, sestrinska grupa za B je A. Ove dvije grupe, zajedno sa svim svojim ostalim potomcima svojih posljednji zajedničkog pretka, čine granu kladu, čija je sestrinska grupa C. Tako je cijeli ovaj dio kladograma ukorijenjen u većem stablu, pa veže još više dodatno uklonjenih sestrinskih grupa. Kao što je po kladističkim standardima, A, B ...

                                               

Ime

Ime je oznaka za imenicu, obično se koristi za razlikovanje jedne od druge. Imena mogu identificirati klase ili kategorije stvari, ili jednu stvar, jedinstvenu, ili u odredenom kontekstu. Lično ime identificira specifične, jedinstvene i prepoznatljive osobine pojedinca, i može a i ne mora podrazumjevati srednje ime. Korištenje ličnih imena nije jedinstveno samo za ljude. Delfini se takoder koriste simboličnim imenima, kao što je prikazano u nedavnim istraživanjima. Pojedini delfini poznaju vlastiti zvižduk na koji će lahko odgovoriti čak i kad nema informacija koje će potvrditi na kojeg de ...

                                               

Endem

Endem u biologiji je svaka biosistematska kategorija sa ograničenim izvornim rasprostranjenjem, izvan kojeg je, prirodno nema. Pod ovim pojmom se obično podrazumijeva prisustvo takvih organizama na veoma uskom prostoru, ali se on može odnositi i na mnogo šira prostranstva, kao što su kontinenti.Takoder možemo govoriti i o balkanskim, bosanskohercegovačkim ili endemima Dinarida. Endemske mogu biti i više i niže taksonomske kategorije, od podklase do infraspecijske razine. Tako je potklasa Aplacentalia sisari bez posteljice engemi australijske zoogeografske oblasti, kao i više njihovih redov ...

                                               

Dizanje tegova

Dizanje tegova, takoder nazvano dizanje tegova olimpijskim stilom, ili olimpijsko dizanje tegova, jeste sportska disciplina u modernom olimpijskom programu u kojem sportisti pokušavaju pojedinačno podići maksimalne težine tegova koji se sastoje od dvoručnih tegova natovarenih teškim pločama. Takmičenje se sastoji od dva dizanja, i to redom trzaj i izbačaj. Svaki dizač ima po tri pokušaja za svaku vrstu dizanja, i kombinovani zbir dva najveća uspješna dizanja odreduje ukupni rezultat u okviru kategorije tjelesne težine. Kategorije tjelesne težine su različite za muške i ženske takmičare. Di ...

                                               

Vrsta (biologija)

U biologiji, vrsta je osnovna jedinica biološke raznovrsnosti. U naučnoj klasifikaciji, vrsti se daje dvojno latinsko ime: rod se stavlja prvi, nakon čega slijedi poseban epitet. Naprimjer, ljudi pripadaju rodu Homo i vrsti Homo sapiens ; prema tome, ime vrste je sasvim binomno, tj. "dvoimeno," dakle ono se ne sastoji samo od drugog izraza. Dvoimeni, kao i većinu drugih čisto formalnih aspekata bioloških kodova nomenklature, formalizovao je tokom 1700-ih Carl von Linné, tako da se oni sada zovu "Linnaeusov sistem". U to vrijeme, za vrste se smatralo da predstavljaju nezavisne stvaralačke č ...

                                               

Biosistematika

Biosistematika je klasifikacija živih bića tj. svrstavanje živih organizama u grupe zvane sistematske kategorije prema stepenu morfofiziološke sličnosti i genetičke srodnosti. Filogenetičke veze i odnosi se obavezno uvažavaju i pri imenovanju pojedinih biosistematskih kategorija. Pokretač dvoimene nomenklature taksonomskih kategoria, Carolus Linnaeus, je postavio osnovna biosistematska načela, čije osnove su i danas na snazi. Medutim, da bi se izbjegli nesporazumi i anarhija u imenovanju odredenih taksona, odgovarajuće asocijacije svjetskih biologa, odnosno botaničara i zoologa, propisale ...

                                               

Vegetacija

Vegetacija se sastoji od biljnih vrsta na Zemljinom omotaču. To je opći termin za biljni pokrivač, bez posebnog osvrta na pojedine taksonomske kategorije, oblike života, strukture, prostornog raširenja ili opisa bilo kojih drugih specifičnih botaničkih ili geografskih karakteristika. Širi je od pojma flora koji se odnosi na sastav fitocenoza po vrstama. Možda najbliži sinonim je biljna zajednica, ali se vegetacija može odnosti, a često se i odnosi, na širi spektar prostornih odnosa, uključujući tako velike razmjere kao što su globalne. Tako su pojmom vegetacije obuhvaćena primarna šumska p ...

                                               

Kultigen

Kultigen je biljka koju su uzgajivači namjerno izmijenili ili odabrali; rezultat je vještačke selekcije. Ove vještačke ili antropogene biljke su većinom komercijalne vrijednosti: koriste se u povrtlarstvu, poljoprivredi ili šumarstvu. Budući da su definirani obrascem porijekla, a ne time gdje rastu, biljke koje ispunjavaju ovu definiciju ostaju kultigeni, bilo da su pripitomljene ili selektirane. Kultigeni nastaju na slijedeće načine: Grafr-himere. Kultivar nije isto što i varijetet. selekcija varijanti iz divljine ili kultivacija, uključujući vegetativno razmnožavanje s aberantni rast koj ...

                                               

Transplantacija

Transplantacija predstavlja zamjenu nefunkcionalnog organa putem hiruške intervencije. Ovakve procedure se najčešće izvode kod životno ugroženih osoba i nešto rjede u cilju poboljšanja osnovnog kvaliteta života kod hroničnih bolesti koje se mogu tretirati na ovaj način. Transplantacija je, dakle, presadivanje tkiva i organa kalema, transplantata isključivo se realizira u okviru ljudske medicinske djelatnosti, izuzimajući prirodno formiranje zigota kome prethodi unošenje ili implantacija stranog genetičkog materijala – spermatozoida. Uspješnost transplantacijskih zahvata uveliko ovisi o poz ...

Users also searched:

...

Olx support.

Zvorničani vidjeli Ime naroda Darka Bajića, prije beogradske. アールピーエム iBUBU 125 iME 125 マフラー本体 80D RAPTOR フルエキゾーストマフラー サイレンサーカバー:チタン 送料無… 2020 12 19. アールピーエム. Prijedlog za korisničko ime. Zaboravili ste Korisničko Ime?. IME Solutions was born of necessity. The oil and gas, petrochemical, water and wastewater treatment industry and manufacturers have serious expectations and​. Olx.ba prijava. Kako promeniti ime za prikaz ime pošiljaoca u Gmail u? DeltaPC. Dr. Ime i prezime. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab.


...