Back

ⓘ Klasifikacije glavnih tema
                                               

Carstvo (biologija)

Carstvo – u biologiji – je drugostepeni medu najvišim taksonomskim rangovima, odmah ispod domena. Carstvo se dijeli na niže kategorije zvane koljena. Udžbenici u SAD upotrebljavaju sistem od šest carstava: protisti, arheje, i biljke, gljive, bakterije, dok se u udžbenicima Velike Britanije, Indije, Australije, Latinske Amerike i drugih zemalja primjenjuje sistem od pet carstava: životinje, biljke, gljive, protisti i monera. Neke nedavne klasifikacije, zasnovane na modernoj kladistici, izričito su napustile termin "carstvo", uz napomenu da tradicijsta carstva nisu monofiletična, odnosno da ...

                                               

Alge

Alge su velika raznovrsna grupa jednostavnih, autotrofnih organizama koje mogu biti jednoćelijske i višećelijske. Posjeduju mogućnost fotosinteze kao i biljke, ali ne posjeduju specifične organe biljaka, pa radi toga se ne uvrštavaju u biljke. Najveći broj algi živi u vodi, mada mnoge žive van vode. Van vode žive na vlažnom zemljištu, kori drveća, vlažnim stijenama, gradevinskom materijalu i sl. Mogu da žive samostalno i u zajednici sa drugim biljkama ili životinjama. Razmnožavaju se vegetativno, bespolno - sporama i polno. Sve alge su eukarioti osim modrozelenih algi koje su prokarioti, i ...

                                               

Köppenova klasifikacija klime

Köppenova klasifikacija klime temelji se na statistički dobivenim, tačno odredenim vrijednostima godišnjih i mjesečnih temperatura i padavina. Prvi put je publikovana 1884., a značajno mijenjana 1918. i 1936. godine. Bitna važnost pri odredivanju tipova klime ima godišnji hod klimatskih elemenata. U niskim geografskim širinama važna je srednja temperatura najhladnijeg mjeseca, a u višim geografskim širinama najvažnija je srednja temperatura najtoplijeg mjeseca. Vegetacija je pokazatelj klime nekog kraja. Prema Köppenu postoji pet klimatskih razreda: A - klime = tropske kišne klime ; srednj ...

                                               

Roman

Roman je književna vrsta, katkad ironično nazvan pripoviješću s više od 60.000 riječi. Roman je najopsežniji i najsloženiji prozni oblik. Pisac pripovjedač niže brojne dogadaje, likove, opise, prikazuje društvo kao cjelinu. Danas je to najpopularnija književna forma. Ime "roman" označavalo je prvobitno svaki spis pisan na romanskom jeziku. Porijeklo romana nije dovoljno objašnjeno. Neki ga teoretičari izvode iz helenističkih proznih književnih djela, neki iz srednjovjekovnog tzv. viteškog romana i iz pikarskog romana, dok neki ukazuju na vezu izmedu romana i filozofije, te već Platonovu pr ...

                                               

Arapi

Arapi su semitski narod koji je većim dijelom nastanjen na Bliskom Istoku i u Sjevernoj Africi. Podaci o broju Arapa su različiti jer postoje tri klasifikacije pripadnosti arapskom narodu: prema politici, jeziku i porijeklu. U zavisnosti koja se od ove tri klasifikacije koriste, zavisi i ukupan broj Arapa. Najčešća je klasifikacija prema maternjem jeziku, tj. prvom jeziku kojim se služe i prema toj klasifikaciji Arapa je oko 300 miliona. Arapi govore arapskim jezikom i koriste se arapskim pismom.

                                               

El-Maide

Sura El-Maide je peta sura Kurana. Sadrži 120 ajeta i ubraja se u medinske sure. Glavne teme ove sure su poslanici Isa i Musa, njihova misija, kao i tema iskrivljavanja poruke sa kojom su došli, od strane Jevreja i Kršćana.

                                               

Bas-bubanj

Bas-bubanj je veliki bubanj, koji proizvodi niski odredeni ili neodredeni ton. Postoje tri glavne klasifikacije: koncertni bas-bubanj bas-bubanj s bas-pedalom bas-bubanj za marširanje. U orkestrima ili koncertnim grupama, najčešće se vidi i čuje koncertni bas-bubanj. Bubanj s bas-pedalom, koji čini sistem od bubnja i pedale, na koju je pričvršćen malj mehanizam se pokreće nogom, najčešće se vidi na bubnjevima. Treći tip, bas-bubanj za marširanje, generalno koriste marširajuće grupe.

                                               

Et-Tegabun

Sura Et-Tegabun je 64. sura svete islamske knjige Kurana. Sadrži 18 ajeta i spada u medinske sure. Glavna tema sure je poziv na vjerovanje. Prethodna sura, sura El-Munafikun, baš kao što joj i naziv govori, kazuje o licemjerstvu i nedostatku imana što je u suprotnosti sa temom ove sure.

                                               

Pedologija

Pedologija je nauka o tlu njegovom sastavu i oblicima. Ona se bavi genezom, morfologijom, klasifikacijom i distribucijom tla. Tlo nije samo potpora za vegetaciju, nego je i zona pedosfera brojnih interakcija izmedu klime, života u tlu i njegovih ostataka, mineralnog materijala od izvornih i dodanih stijena, te njegova položaja u krajobrazu. Tokom njegove formacije i geneze, profil tla polagano se produbljuje i razvija karakteristične slojeve nazvane horizonti, dok se približava sigurnom stanju ravnoteže. Korisnici tla poput poljoprivrednika u početku nisu pokazivali veliku brigu za dinamik ...

                                               

Regija glavnog grada Bruxellesa

Regija glavnog grada Bruxellesa ili Briselska regija je jedna od tri regije u Belgiji, glavni i najveći grad Belgije te de facto glavni grad Evropske Unije. On je takoder i najveće urbano područje u Belgiji. Sastoji se iz 19 općina, uključujući i općinu grada Bruxellesa, koji je zapravo de jure glavni grad Belgije, kao i sjedište francuske i flamanske zajednice Belgije. Bruxelles je izrastao od utvrdenog grada iz 10. vijeka, kojeg je osnovao jedan od potomaka Karla Velikog, Karlo, vojvoda Donje Lorraine, u relativno veliki grad. Danas on ima oko 1.2 miliona stanovika, a okolno metropolsko ...

                                               

Carl von Linné

Carl Nilsson Linnaeus švedski je botaničar. Osnivač i prvi predsjednik švedske Akademije nauka i prirodoslovnog muzeja. Linné je jedan od najvećih deskriptivnih botaničara svih vremena. Stvorio je osnovu nomenklature životinjskog svijeta, uvodenjem binarne nomenklature, tako da svaka biljka i životinja imaju dva imena - roda i vrste. Linnéov sistem nomenklature održao se do našeg doba.

                                               

Beč

Beč jeste glavni grad Austrije i jedna od njenih saveznih jedinica. S populacijom od oko 1.793.000 najveći je grad u Austriji, kao i njena kulturna, ekonomska i politička prijestolnica. Beč leži u jugoistočnom uglu Srednje Evrope i blizu je Češke Republike, Slovačke i Madarske. Beč je sjedište za mnoge urede UN-a i mnoge druge medunarodne institucije i kompanije, uključujući Organizaciju Ujedinjenih nacija za industrijski razvoj UNIDO, OPEC, Medunarodnu agenciju za atomsku energiju IAEA te OSCE. Pored toga, diplomatska konferencija održana u Beču 1980. dovela je do usvajanja Konvencije Uje ...

Users also searched:

...

Bidat novotarija u vjeri حم Ha.

Weather El Maide Long term weather forecast. Lat: 33.49 Lon: 35.51 Forecast for altitude: 748m Map. El Maide Weather all year round. January 2021. Zvanična stranica Stranke Demokratske Akcije SDA. El Maide, 32 znajući da Allah zahtijeva da se svačije pravo poštuje, drugima pomažite u dobročinstvu i čestitosti, Kuran, El Maide, 2. Prikazuje članke prema oznakama: članci o Kuranu. El Maide, 6. Abdest za namaz i učenje Kurana. Ljekari Pokušajte smanjiti stres a ako vam to ne polazi za rukom, pozabavite se nekom od. Poštivanje redoslijeda Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini. Na ahiretu će biti medu gubitnicima Ali Imran, 85, Danas sam vam upotpunio vašu vjeru i zadovoljan sam da vam islam bude vjera El Maide, 3. I zato ti.


...