Back

ⓘ El-Maide
                                               

Adl

Adl je arapska riječ za pravednost, pravdu, nepristrasnost, poštenje, čestitost, tačnost, preciznost. Takoder može značiti:" ispraviti”, i" pravedno postupati”; sa različitim prijedlozima nudi i različita, nova značenja: sa prijedlogom" bi” ima značenje" izjednačavati”," skretati”; s prijedlogom" ilā” može imati značenje" vratiti se”; sa česticom" bejn” ima značenje" jednako postupati”," ne praviti nikakvu razliku izmedu”. U drugoj formi i osmoj formi, glagol ima značenje" staviti u ravnotežu”," ujednačiti” odnosno" biti ravnomjeran”." El-Adlu” – Pravični je jedno od imena Allaha dž.š.

                                               

Deset Božijih zapovijedi

Deset Božjih zapovjedi ili Dekalog − takoder Musaovi zakoni ili Mojsijevi zakoni − je skup zakona kojeg su Izraelci primili od Boga na planini Sinaj preko Božijeg poslanika Musaa/Mojsija, nakon prelaska preko Crvenog mora i izlaska iz egipatskog ropstva oko 1200. godine prije naše ere. Zapovijedi su dio zbirke zakona poznate pod nazivom "Zakon" hebrejski Tora ili "Mojsijev/Musaaov zakon" Izvorni Zakonik glasi: Sjeti se da svetkuješ dan subotnji! Ne sagriješi bludno! Ne ukradi! Ne reci lažna svjedočanstva na bližnjega svoga! Ne ubij! Ne uzimaj uzalud imena Gospodina, Boga svoga. Ja sam Gosp ...

El-Maide
                                     

ⓘ El-Maide

Sura El-Maide je peta sura Kurana. Sadrži 120 ajeta i ubraja se u medinske sure. Glavne teme ove sure su poslanici Isa i Musa, njihova misija, kao i tema iskrivljavanja poruke sa kojom su došli, od strane Jevreja i Kršćana.

                                     

1.1. Sadržaj Ishrana

U prvom ajetu ove sure, se dozvoljava jedenje mesa životinja ali se naglašava osim one koja će vam se navesti. Zatim se u drugom ajetu govori o vrijednostima hadždža. Nakon toga se objašnjava šta od hrane je zabranjeno, pa se navode: krv, umrla životinja, svinjsko meso i meso životinja koje su ubijene u nečije drugo ime a ne u ime Allaha. U daljem tekstu se dozvoljavaju "lijepa jela" i "jela onih kojima je data Knjiga prije vas" Jevreji i Kršćani.

                                     

1.2. Sadržaj Sljedbenici knjige

Od jedanaestog ajeta spominju se Sinovi Israilovi Jevreji i podsjećaju se na zavjet koji imaju sa Allahom, zatim se u slijedećem ajetu navodi da je većina njih prekršila taj zavjet i da su radi toga kažnjeni. U četrnaestom ajetu se spominje i zavjet koji je uzet od Kršćana i da su oni takoder izostavili dio onoga čime su opominjani pa je zato Allah medu njih ubacio neprijateljstvo.

Nevjernici su oni koji govore:" Bog je – Mesih, sin Merjemin!” Reci:" Ko može spriječiti Allaha da, ako hoće, uništi Mesiha, sina Merjemina, i majku njegovu, i sve one koji su na Zemlji? Allahova je vlast na nebesima i na Zemlji i na onome što je izmedu njih; On stvara što hoće, i Allah sve može.

Kazivanja o Poslaniku Musau se navodi od 20. do 26. ajeta dok se u 82. i 83. ajetu spominju kršćanski monasi, i njihova ljubav prema istini pa se dalje u 83. ajetu kaže kako Kada slušaju ono što se objavljuje Poslaniku, vidiš kako im liju suze iz očiju jer znaju da je to Istina, pa govore: ”Gospodaru naš, mi vjerujemo, pa upiši i nas medu one koji su posvjedočili. Zašto da ne vjerujemo u Allaha i u Istinu koja nam dolazi, kad jedva čekamo da i nas Gospodar naš uvede sa ljudima dobrim. Sura El-Maide je Kuranska sura u kojoj se izričito zabranjuje kockanje i alkohol. Pa se u 91. ajetu kaže da: Šejtan želi pomoću vina i kocke unese neprijateljstvo i mržnju medu vama, i da vas odvrati od sjećanja na Allaha i obavljanja molitve.

Na samom kraju sure navodi se slučaj Isaovih havarijuna koji su tražili od Isaa trpezu s neba gdje se laže: "Isa, sin Merjemin, reče: O Allahu, Gospodaru naš, spusti nam s neba trpezu da nam bude blagdan, i prvima od nas i onima kasnijim, i čudo Tvoje, i nahrani nas, a Ti si hranitelj najbolji!

Islamski mufesiri navode da je po tom slučaju sura i dobila ime.

                                     
  • pobožnošću: Pravedni budite, pravednost je najbliža bogobojaznosti Kur an, El - Maide 8. Tevhid vjerovanje u jednog i jedinog Boga, dž.š. i adl pravda
  • Allah će, sigurno, oprostiti. Allah doista prašta i samilostan je. Sura El Maida 6. 7. A peti put da ih pogodi Allahovo prokletstvo ako lažu Sura En Nur

Users also searched:

...

Zajednička hutba povodom Svjetskog Dana srca 25.9.2020.

Gospodar nam kaže: …. ako neko bude uzrok da se nečiji život sačuva – kao da je svim ljudima život sačuvao …. El Maide, 32., a Poslanik. El Maide Weekend Weather ba. Uzvišeni Allah veli: A ako ste džunubi, onda se okupajte El Maide, 6 i El ​Bekare, 222 U tom smislu Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve. Terorizam je pošast protiv koje se čitav svijet mora Faktor SDA. Ekonomiji ono što je halal i haram u islamskoj. 3 Vidi, Hamza El Džumeji, El ​Iktisadu fil islami, 123. El Maide, 91. Kuran je zabranio kamatno poslovanje i​. Zanimljiva povijest Kabe SAFF Portal. Učeći suru El Maida naidoh na mnoštvo oznaka suhom olovkom, za koje napamet i gledajući prvih deset stranica pomenute sure El Maide. Brigadni imam Haris Hadžić: Hutba o Novinska agencija MINA. El Maide, 87. Zašto omladina ne ulazi u brak? O vjernici nemojte sebi zabranjivati lijepe stvari, koje vam je Allah dozvolio. Nemojte pretjerivati i.


...