Back

ⓘ Planckovo vrijeme
                                               

Planckova dužina

Planckova dužina, je fizikalna konstanta, sa oznakom l P, a to je jedinica dužine, jednaka 1.616 255 ⋅ 10 −35 metara. Ime je dobila po Maxu Plancku, koji ju je prvi predložio. Planckova dužina se odreduje sa: l P = ℏ G c 3 = 1.616 255 18 ⋅ 10 − 35 m {\displaystyle l_{\mathrm {P} }={\sqrt {\frac {\hbar G}{c^{3}}}}=1{,}616\,25518\cdot 10^{-35}\,{\mbox{m}}} gdje je c – brzina svjetlosti u vakuumu, G – gravitacijska konstanta i ℏ {\displaystyle \hbar } - reducirana Planckova konstanta. Dvije brojke u zagradama prestavljaju standardnu grešku.

                                               

H

H je 12. slovo bosanske abecede. Označava bezvučni velarni frikativni suglasnik. Znači i: u hemiji simbol vodika u fizici Planckovu konstantu h ili mjerna jedinica za vrijeme 1 h = 1 sat u SI sistemu henri H, jedinicu induktivnosti i prefiks hekto h, 10 2 u glagoljici broj 600 u muzici ton h medunarodnu automobilsku oznaku za Madarsku

                                               

Hubbleov zakon

Hubbleov zakon pokazuje proporcionalnost izmedu udaljenosti pojedine galaksije i njenog crvenog pomaka. Edwin Hubble, je otkrio 1929. ovisnost pomoću Dopplerovog efekta. Hubble je zaključio da su udaljenosti galaksije i njene brzine udaljavanja proporcionalni tj. da se dalje galaksije udaljavaju od nas većim brzinama. Ta proporcionalnost se može izraziti formulom: v = H 0 r gdje su: v - brzina udaljavanja, H 0 - Hubbleova konstanta, r - udaljenost. Andromeda, naša susjedna galaksija, predstavlja izuzetak medu ostalima jer se približava. Budući da je udaljena 2.5 miliona svjetlosnih godina, ...

                                               

Planckova sila

Planckova sila je izvedena jedinica za silu koji proizilazi iz definicije osnovne Planckove jedinice za vrijeme, dužinu i masu. Jednaka je prorodnoj jedinici za moment podjeljenoj sa prirodnom jedinicom za vrijeme. F P = m P c t P = c 4 G = 1.21027 × 10 44 N. {\displaystyle F_{P}={\frac {m_{P}c}{t_{P}}}={\frac {c^{4}}{G}}=1.21027\times 10^{44}{\mbox{ N.}}}

                                               

Fizikalna konstanta

Ovo je lista najvačnijih konstanti koje se upotrijebljavaju u fizici. U prvoj koloni se nalaze nazivi tih konstanti, koji su obično dobili ime po naučnicima koji su ih izračunali. U drugoj koloni se nalazi oznaka za tu konstantu, a u trećoj njena vrijednost koja je stalna i nepromjenjiva.

                                               

Veliki prasak

Veliki prasak jest naučna teorija u astronomiji koja opisuje početak i prvobitni razvoj svemira i trenutno preovladujući kosmološki model za svemir od njegovih najranijih poznatih perioda do njegove evolucije velikih razmjera. Suština teorije zasnovana je na tome da se teorija relativnosti primjenjuje s posmatranjem veličine galaksije te se izvode zaključci o stanju galaksije naprijed i nazad u jedinici vremena. Po ovoj teoriji svemir je nastao iz neograničeno guste i fizički paradoksalno neograničene jedinice vremena i prostora i širi se od svog začetka te se objekti u njemu konstantno ud ...

                                     

ⓘ Planckovo vrijeme

U fizici, Planckovo vrijeme je jedinica za vrijeme u sistemu prirodnih jedinica poznatih kao Planckove jedinice. To je vrijeme koje bi bilo potrebno fotonu koji putuje brznom svjietlosti u vakuumu, da prede udaljenost jednaku Planckovoj dužini. Jedinica je dobila naziv po Maxu Plancku.

Definisana je kao

t P = ℏ G c 5 ≈ 5.39121 40 × 10 − 44 s {\displaystyle t_{P}={\sqrt {\frac {\hbar G}{c^{5}}}}\approx 5.3912140\times 10^{-44}{\mbox{ s}}}

gdje je:

ℏ = h / 2 π {\displaystyle \hbar =h/2\pi } redukovana Planckova konstanta ponekad se koristi oznaka h {\displaystyle h} umjesto ℏ {\displaystyle \hbar } u definiciji G {\displaystyle G} gravitaciona konstanta c {\displaystyle c} brzina svijetlosti u vakuumu t P {\displaystyle t_{P}} je u sekundama. Dva decimalna mjesta izmedu zagrada označava nesigurnost za dva posljednja broja u vrijdnosti.
                                     

1. Fizkalni značaj

Planckovo vrijeme je jednostavno vrijeme koje je potrebno zraci svijetla da prede Planckovu dužinu. Pogledajte korespondirajući odjeljak u članku o toj jedinici za više detalja. Od 2006. godine, najmanja jedinica za vrijeme koja je direktno izmjerena je reda veličine atosekunda 10 −18 s, ilioko 10 26 Planckovog vremena.

Jedno Planckovo vrijeme bi trebalo biti najmanja mjerljiva jedinica za vrijeme, prema kvantnoj teoriji. Medutim, prema novinskim izvještajima, analize slika sa Hubble-a iz 2003. godine donijele su nesklad sa teorijom. Slike su trebale izgledati mutno pri velik udaljenostima, medutim, vijesti su objavile da slike nisu bile mutn, što dovodi u pitanje Planckovo vrijeme, kao najmenji djelić vremena u svemiru.

                                     
  • 1918 NobelPrize.org jezik: engleski Pristupljeno 2019 - 10 - 26. Planckovo vrijeme Planckova sila Prirodne jedinice Nedovršeni članak Max Planck koji
  • površina horizonta dogadaja. Planckova masa Planckova temperatura Planckovo vrijeme NIST, Planck s Length John Baez, The Planck Length NIST s published
  • vrijeme proteklo od Velikog praska može se procijeniti iz vrijednosti Hubbleove konstante H0. Recipročnu vrijednost H0 nazivamo Hubbleovo vrijeme τ:
  • Planckova masa mP 2, 176 10 8 kg Planckova temperatura TP 1, 417 1032 K Planckovo vrijeme tP 5, 391 10 44 kg masa protona mp 1, 6726 10 27 kg 938, 27 MeV C 2

Users also searched:

...

Energija fotona.

Nova definicija kilograma Naslov seminarskog rada. T. dΦ dS. ▻ Zračenje se sastoji od različitih valnih dužina ili frekvencija​ gdje je h 6.62 x 10 34 Js Planckova konstanta, ħ h 2π. ▻ Oscilatori mogu. Fotoelektrični efekt riješeni zadaci. ZAKLJU Č AK Skupština Kantona Sarajevo Vlada Kantona. Planckova konstanta ima dimenziju: energija × vrijeme količina kretanja ×. ​dužina moment količine kretanja 6. Ako se energija emitira apsorbira u.


...