Back

ⓘ Numizmatika
                                               

Srednjovjekovna bosanska numizmatika

Numizmatika je pomoćna historijska disciplina koja se bavi proučavanjem nastanka, razvoja i upotrebe kovanog novca kroz historiju. Znanstveno zanimanje za srednjovjekovni bosanski novac javilo se dosta kasno, tek sredinom 19. vijeka, kada ih je po prvi put sistematičnije objavio i opisao novosadski profesor Janko Šafarik. Poslije njega odredenim pitanjima bosanske srednjovjekovne numizmatike uspješno su se bavili Šime Ljubić, Ćiro Truhelka, Milan Rešetar, Ivan Rengjeo i Mihailo Dinić.

                                               

Hobi

Hobi ili slobodno zanimanje je kada pojedinac sam ili u zajednici sa drugima izvodi slobodne radnje koje ga čine zadovoljnim a od kojih nema novčani dobitak. U hobije mogu spadati sve igre kao i sportovi. U hobije takoder spadaju skupljanje predmeta koji privlače pažnju prikupljača kao na primjer: skupljanje poštanskih markica filatelija, skupljanje starih navčanica numizmatika, razglednica, fotografija, salveta, značkica, igrački itd. Svaka osoba ima barem jedan svoj hobi koji upražnjava u slobodnom vremenu i koji ga čini sretnim i zadovoljnim, a takoder, sa hobijem, pojedinac grupa, kori ...

                                               

Ivan Rengjeo

Ivan Rengjeo, hrvatski historičar i numizmatičar. Srednju školu pohadao je u Osijeku, a slavistiku je diplomirao u Zagrebu. U Sarajevu je radio 30 godina kao profesor, nakon čega dolazi u Zagreb gdje je bio direktor Prve klasične gimnazije. U svom dugogodišnjem djelovanju najviše se bavio srednjovjekovnim novcem, posebno bosanskim, i numizmatikom, te je na tu temu napisao više desetina radova, i jednu obimnu knjigu u kojoj je sažeo svoj doprinos - Corpus der Mittelalterlichen Munzen von Kroaten, Slavonien, Dalmatien und Bosnien. Bio je član Numizmatičkog društva i pokretač novina Numizmati ...

                                               

Gojko Kraljević

Gojko Kraljević, bosanskohercegovački filolog i numizmatičar. Gojko Kraljević je bio poznati filolog i numizmatičar, muzejski savjetnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine. Gojko Kraljević je roden 20. oktobra 1927. u Uzarićima kod Lištice danas Široki Brijeg. Tu je završio osnovnu školu, a u Lištici franjevačku gimnaziju. Višu pedagošku školu završio je u Sarajevu 1950., a Filozofski fakultet – klasičnu filologiju, u Beogradu 1961. Gojko Kraljević bio je učitelj, prosvjetni radnik i profesor širom Bosne i Hercegovine. Na službu u Zemaljski muzej došao je 1965. Bio je referent za epigraf ...

                                               

Balajos

Balajos bio je Ilirski vladar s kraja 2. stoljeća p. n. e. Historijski dokumenti o njemu i njegovoj vladavini su veoma oskudni. Raniji kralj Ilirije, Gencije, koji je u stvari bio i posljednji kralj Ilirije, je poražen od strane Rimljana 168. godine i odveden u Rim. Iako uloga koju je Balajos imao u Iliriji poslije Gencija nije jasna, treba vjerovati da je podržavao rimske interese u regiji. Pronaden je veliki broj metalnih novčića, najviše bronzanih i nekoliko srebrnih, koji je Balajos dao iskovati što upućuje na pretpostavku da je bio veoma utjecajna ličnost. Kovanje novca ukazuje na eko ...

                                               

Marko Vego

Marko Vego bosanskohercegovački je arheolog, epigrafičar i historičar. Predmet naučnog interesovanja Marka Vega uglavnom je bio srednji vijek. Najznačajnije rezultate dao je na polju arheologije, numizmatike, epigrafike i topografije historije srednjovjekovne Bosne. Objavio je preko 300 radova.

                                               

Riječka kruna

Riječka kruna, nazivana još i CF kruna, uvedena je u Slobodnu državu Rijeka 18. aprila 1919. žigosanjem prethodne austro-ugarske krune prema odluci Italijanskog nacionalnog vijeća Rijeke koje je ostvarivalo vlast u gradu. Nakon što je italijanski pjesnik i političar Gabriele DAnnunzio sa stotinjak talijanskih legionara 1919. godine zaposjeo grad i proglasio talijansku regenciju Kvarnera, žigosana je nova serija novčanica u ime Istituto di Credito del Consiglio Nazionale prema dekretu od 6. oktobra 1919. Riječka kruna je službena valuta grada Rijeke bila do 26. septembra 1920. kada je, po n ...

                                               

Razglednica

Razglednica je najčešće četverougaoni oblik tvrdog papira ili kartona namijenjena za pisanje i slanje poštom bez koverte. Razglednice se najčešće prave od strane privatne kompanije ili organizacije, za razliku od dopisnica koje izdaje pošta. Usavršena reprodukcijska tehnika i razvoj fotografije, doprinijeli su da se u 20. vijeku razvije industrijska proizvodnja razglednica. Umjetničke reprodukcije, pejzaži, a naročito slike gradova kao turistički suveniri postali su predmet kolekcionarstva. Krajem 20. vijeka u svijetu se slalo preko 4.000.000 rezgladnica dnevno.

                                               

Michel

Michel je naziv izdavačke kuće iz Münchena i sinonim je za Kataloge poštanskih maraka. Najpoznatija izdanja kataloga za poštanske marke su podjeljena u nekoliko grupa i uglavnonm su rasporedeni prema teritorijalnom principu: Michel Južna i centalna Afrika Michel Karibi Michel Evropa 1 srednja Evropa Michel Srednja i istočna Azija Michel Južna Amerika Michel Evropa 4 jugoistočna Evropa Michel Evropa 6 zapadna Evropa Michel Australija, Okeanija i Antarktik Michel Sjeverna i istočna Afrika Michel Južna i jugoistočna Azija Michel Zapadna Afrika Michel Njemačka Michel Evropa 3 južna Evropa Mich ...

                                               

Tychsen

Tychsen se može odnositi na: Oluf Gerhard Tychsen; Oluf Olaus Gerhard Tychsen je bio njemački orijentalista i stručnjak hebrejskog jezika. Danas je poznat kao jedan od osnivača islamske numizmatike. Christian Tychsen, njemački Waffen-SS general 2. SS-Panzerdivision "Das Reich" Thomas Christian Tychsen

                                               

Snježana Vasilj

Snježana Vasilj, arheolog, historičar i metodičar. Studij arheologije i historije povijesti završila je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1979. Na Interuniverzitetskom centru istog fakulteta u Dubrovniku odbranila je magistarski rad pod nazivom: Helenistički elementi na području Daorsa 1986. Na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu radila je u periodu 1980-1992, na predmetu Opća historija starog vijeka, a od 2000. na predmetu Metodika nastave historije. Izvodi nastavu na Studiju za arheologiju i povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. U ...

                                               

Šime Ljubić

Šime Ljubić bio je župnik, hrvatski arheolog, historičar i biograf. Studirao je teologiju u Zagrebu, a historiju i slavistiku u Beču. Bio je upravnik Arheološkog muzeja u Splitu, a jedno vrijeme je boravio i u arhivu u Veneciji gdje je skupljao gradu koju je kasnije objavila Jugoslavenska akademija nauka i umjetnosti. Ti dokumenti imaju veliki značaj za izučavanje srednjovjekovne bosanske historije. Kasnije je postao direktor Arheološkog muzeja u Zagrebu. Osnivač je Hrvatskog arheološkog društva, a pokrenuo je i njegovo glasilo "Viestnik hrvatskog areheologičkoga družtva". Pisao je radove ...

                                               

Niobij

Niobij jeste hemijski element sa simbolom Nb i atomskim brojem 41. To je mehki prelazni metal, koji se često nalazi u mineralu pirohloru, najvažnijim komercijalnim izvorom niobija i kolumbitu. Ime je dobio po Tantalovoj kćerki Niobi, ličnosti iz grčke mitologije, zbog svoje sličnosti elementu tantalu. Fizičke i hemijske osobine niobija su dosta slične kao i osobine elementa tantala, pa je relativno teško razlikovati ova dva metala. Engleski hemičar Charles Hatchett objavio je otkriće novog elementa sličnog tantalu 1801. i dao mu ime kolumbij. Njegov sunarodnjak, hemičar William Hyde Wollas ...

                                               

Arheološko područje Mile

Nalazi se uz sjeverni rub sela, blizu desne obale Bosne. Srednjovjekovno naselje Mile u 17. ili 18. stoljeću dobilo je naziv Arnautovići. Smješteno je u Visočkom polju, na desnoj strani Bosne, blizu ušća rječice Goruše, 2 km udaljeno od Visokog. Lokalitet na kojem se nalaze ostaci crkava zove se Zidine ili Crkvina.

                                               

Filatelija u Srbiji

Filatelija u Srbiji počinje 13. jula 1866. izdavanjem marke od 10 para sa likom kneza Mihajla III Obrenovića. Marka je narandaste boje i izdata u 12.000 primjeraka. Srbija izdaje marke sve do 1918. godine, te ujedinjenjem u zajedničku državu, koriste se marke Jugoslavije. 2006. godine Srbija izdaje ponovo marke koje vrijede, na čitavoj teritoriji Srbije, osim Kosova koje ima posebne marke u izdanju misije Ujedinjenih nacija.

                                               

Američki dolar

Dolar je prema Ustavu Sjedinjenih Američkih Država zvanična valuta Sjedinjenih Američkih Država od 1792. godine, a rasprostranjen je kao rezervna valuta u nekim drugim zemljama u svijetu. Trenutno izdavanje dolara kontrolišu Federalne Rezerve. Simbol koji je najčešće u upotrebi za američki dolar je znak dolara. ISO 4217 kod za američki dolar je USD; američki dolar je takoder označen kao US $ od strane Medunarodnog monetarnog fonda. Novčanice u opticaju se sastoje od bankovnih nota Federalnih rezervi koje su denominirane u američkim dolarima. Od suspenzije konvertibilnosti papirne američke ...

                                               

Talenat (mjera)

Talenat, talanat, talent je jedna od nekoliko antičkih jedinica za težinu kao i odgovarajuća jedinica za vrijednost ekvivalentna težini datog plemenitog metala. Kao pramjera uzeta je težina vode koja stane u jednu amforu. Grčki ili Atički talenat iznosio je oko 26 kilograma, rimski 32.3, egipatski 27 a babilonski 30.3 kg. U starom Izraelu je preuzeta babilonska mjera ali kasnije je prilagodena. Talenat koji se pominje u Novom zavjetu je iznosio 58.9 kg. Atički talent je u V stoljeću p. n. e. je bila količina srebra kojom se mogla isplatiti jednomjesečna plata cijeloj posadi jedne trireme. ...

                                               

Jugolira

Jugolira ili "B” lira bilo je poseban okupacioni novac i privremeno sredstvo plaćanja za područja Slobodne teritorije Trsta pod upravom Jugoslavenske narodne armije, koja su još uvek formalno pripadao Italiji. Novac koji je bio u opticaju od 1945 - 1949. godine, štampala je Gospodarska banka za Istru, Rijeku i Slovensko primorje 1945. godine sa vrednošću izraženom u lirama. U odnosu na jugoslovenski dinar Lira "B” bila je u odnosu: 10 "B”" lira = 1 jugoslavenski dinar.

Numizmatika
                                     

ⓘ Numizmatika

Numizmatika je nauka koja se bavi sakupljanjem proučavanjem starog i savremenog, prvenstveno kovanog novca, ali i ostalih novčanica, kao i proučavanjem ordenja i medalja.

Numizmatika je postala važna naučna grana koja numizmatički materijal obraduje kao izvor za političku i ekonomsku historiju, epigrafsku hronologiju, lingvistiku, heraldiku i historiju umjetnosti.

                                     
  • Talenat, talanat, talent latinski: talentum, od grčkog: τάλαντον, talanton, vaga, balans je jedna od nekoliko antičkih jedinica za težinu kao i odgovarajuća

Users also searched:

...

Za potrebe subjekata iz člana 15. stav 2. Zakona o profesionalnoj.

Rakić, Gojko, Automatika, 1974 10 25, Detalji. Cvijanović, Dordo Kraljević, Veselin, Automatika i elektronika, 1974 10 28, Detalji. Petrović, Biljana, Automatika. Ceste dd Mostar SASE Tržište Emitenti Profil emitenta. View the profiles of people named Gojko Kraljevic. Pridruži se Facebook u da se povežeš sa Gojko Kraljevic i drugima koje bi mogao la poznavati. Facebook. S druge strane istorije: Dr Novica Kraljević, spašavanje naroda kao. Kako je Manolić u emisiji N1 televizije rekao, pokojni Blaž Kraljević je ubijen nakon što je naredbu za to izdao Gojko Šušak, tadašnji ministar.


...