Back

ⓘ Spisak džamija u Turskoj
                                               

Spisak gradova u Turskoj

Spisak gradova u Turskoj prikazuje gradove i naselja sa najmanje 7.000 stanovnika. Ukupan broj stanovnika Turske je 75.627.384 prema procjeni iz 2012. godine, te je na 17. mjestu po broju stanovnika država u svijetu.

                                               

Spisak svjetske baštine u Turskoj

UNESCO je organizacija u sastavu Ujedinjenih nacija, osnovana 16. novembra 1945. godine. Svjetska baština je organizacija u sklopu UNESCO-a koja se sastoji od Svjetske kulturne baštine i Svjetske prirodne baštine. Trenutno se na spisku Svjetske baštine nalazi 1.052 spomenika kulture uključujući kulturnu i prirodnu baštinu koji se nalaze u 165 država članica UNESCO-a. Turska je konvenciju prihvatila 16. marta 1983. godine, čime su njena historijska mjesta stekla uslove da budu uvrštavanje na spisak. 2018. godine u Turskoj je bilo 18 mjesta svjetske baštine, uključujući 16 kulturnih i 2 mješ ...

                                               

Ali-bega Kapetanovića džamija

Vitina džamija ili Ali-bega Kapetanovića džamija nalazi se u Vitini, udaljena 7 km od Ljubuškog. Džamija se nalazi uz cestu koja jednim krakom vodi za Imotski, a drugim za Vrgorac. Nalazi se kod izvora rijeke Vrioštice i vitinskog polja.

                                               

Džamija

Džamije su islamske bogomolje, prepoznatljive po nekoliko specifičnih detalja. Objekat može biti u raznim oblicima, najčešće je centralni dio u obliku kocke, na čijem vrhu je jedna ili više kupola. Sa bočnih strana se nalazi jedna ili više munara dijelova objekta koji liče na kule pri čijem se vrhu nalazi prostor na kome stoji mujezin koji uči ezan, poziv na namaz. Vrh munare je zašiljen i ima oblik kupe, obično uradene od neke metalne konstrukcije, najčešće od bakra. U unutrašnjosti džamije se klanja pet dnevnih namaza, u džematu - posebnoj formaciji koju ljudi prave kada se spremaju za m ...

                                               

Arnaudija džamija

Arnaudija džamija je bila jedna od 15 džamija u Banjoj Luci. Jedan od potpisnika Ferhad-pašine vakufname, ministar finansija Bosanskog pašaluka - defterdar Hasan efendija podigao je 1595. godine ovu lijepu potkupolnu džamiju poznatu pod imenom Arnaudija ili Defterdardija, koja se nalazila u Donjem Šeheru u Banjoj Luci, nedaleko od Ferhadije džamije. O vremenu njene izgradnje obavještavao je natpis uklesan u kamenoj ploči nad ulazom. Natpis iznad ulaza u unutrašnjost džamije u prevodu glasi: Kad podiže ovu džamiju onaj koji je obuzet dobrim djelima, Za ljubav Boga potrošio je svoje blago. T ...

                                               

Nezir-agina džamija (Mostar)

Nezir-agina džamija je islamska bogomolja koja se nalazi u historijskoj jezgri Starog grada Mostara. Zaprema prostor na platou iznad Krive ćuprije preko rijeke Radobolje, nedaleko od Starog mosta. Sagradena je u drugoj polovini 16. stoljeća, a zadužbina je Mostarca Nezir-age koji je obavljao dužnost osmanskog vojnog zapovjednika. O samom vakifu Nezir-agi nema značajnijih podataka u historijskim izvorima. Prema predanju, bio je zet mostarskog dizdara i vakifa Nesuh-age Vučijakovića. Do sada nije pronaden, pravni dokument koji sadrži sve podatke o Nezir-aginoj džamiji. Zbog toga nije ni pozn ...

                                               

Spisak najstarijih džamija

Spisak najstarijih džamija obuhvata sve najstarije džamije. S obzirom na različite definicije ovog termina, spisak sadrži ne samo džamije koje još služe prvobitnoj funkciji već i one džamije koje su kao takve sagradene a trenutno se ne koriste kao džamije. U pogledu islamskih zajednica, ovdje se razlikuju ranouspostavljene zajednice koje su postojale u kontinuitetu i one muslimanske zajednica koje su postojale tokom jednog perioda historije. Takoder, džamije u glavnim svjetskim regijama kao što su Afrika i Evroazija, su poredane abecednim redom, dok su manje regije, poput sjeveroistočne i ...

                                               

Jusuf-pašina "Kuršumlija" džamija

Džamiju je izgradio Ali paša Kalauz, koji je na carskom dvoru imao titulu beglerbega. U Budimu je pašovao 1578. a u Bosni 1584. Kasnije je imenovan vezirom i pozvan u Carigrad, oženio udovicu Sokolovića Ismihan sultaniju. Kad je ova umrla, po drugi put je imenovan u Budimu, gdje je umro 1586. Njegova džamija poznata je u narodu pod imenom Kuršumlija, jer je pokrivena olovom. Nalazi se u središtu starog Maglaja, koji je do danas sačuvao svoje istočnjačko obilježje. Kako piše Ćiro Truhelka: . s njom bi se mogao ponositi svaki veliki grad.

                                               

Vučjakovića džamija (Ljubuški)

Nesuh-age Vučjakovića džamija ili džamija na Gradu, nalazila se van tvrdavnog dijela i gradskih bedema Ljubuškog i najstarija je. Bila je gradena od tesanog kamena vezanog krečom, a pokrivena četverostresnim krovom pod pločom. Uz desni zid je imala kamenu munaru oktagona oblika visoku oko 12 metara. Upisana je u gr.ul. br. 446, kat.cest. 71/70 i zauzimala je sa dvorištem površinu od 150 m 2.

                                               

Gazanferija džamija

Gazanfer-begova ili Gazanferija džamija nalazi se u Donjem Šeheru, na desnoj obali Vrbasa, u Banjoj Luci. Natpis na džamiji nije sačuvan, ali s obzirom na činjenicu da je Gazanfer bio savremenik Ferhat-paše Sokolovića i Hasan-efendije Defterdara, najvjerovatnije je Gazanfer-begova džamija izgradena krajem 16. vijeka. Osnivač džamije Gazanfer-beg je supotpisnik kao svjedok na Ferhad-pašinoj vakufnami iz 1578. godine. O Gazanfer-begu se zna da je bio zaim i vojvoda Bosanskog pašaluka. Njegova vakufnama nije sačuvana.

                                               

Teočak

Teočak je općina u Tuzlanskom kantonu, Bosna i Hercegovina. Općina je osnovana nakon referenduma 1992. godine na kome su se gradani opredijelili da se odvoje od općine Ugljevik.

                                               

Spisak nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine u Kaknju

Spisak nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine u Kaknju je popis nacionalnih spomenika koji se nalaze na području općine Kakanj. Na listi nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine za općinu Kakanj se nalaze sljedeći spomenici: "Glavica u Bilješevu" historijsko područje, "Zbirka od 22 inkunabule" pokretno dobro u vlasništvu Franjevačkog samostana u Kraljevoj Sutjesci. "Franjevački samostan i crkva sv. Ive Krstitelja u Kraljevoj Sutjesci" graditeljska cjelina, "Kuća Ive Duspera, Kraljeva Sutjeska" historijska gradevina, "Džamija u Kraljevoj Sutjesci" graditeljska cjelina, "Prahistorijsko n ...

                                               

Muhammad Abduh

Muhammad Abduh, bio je egipatski islamski pravnik, religiozni učenjak i liberalni reformator. Jedan je od ključnih ličnosti zaslužnih za utemeljenje islamskog modernizma, ponekad nazivan neomutazilizam po srednjovjekovnoj islamskoj teološkoj školi zasnovanoj na racionalizmu, Mutezilla. Takoder je napisao, izmedu ostalog, Traktat o jedinstvu Boga, kao i tefsir Kur’ana.

Spisak džamija u Turskoj
                                     

ⓘ Spisak džamija u Turskoj

Spisak džamija u Turskoj obuhvata samo najpoznatije džamije u Turskoj. Prema podacima iz marta 2013. godine na teritoriji ove transkontinentalne države nalazilo se ukupno 82.693 džamija. Kao najznačajnija historijska i kulturna regija u državi i regija sa najvećim gradom, provincija Istanbul prednjači po broju džamija kojih je na njenom području 3.113 dok se najmanji broj ovih bogomolja nalazi u provinciji Tunceli.

U periodu od posljednjih 10 godina broj džamija u Turskoj je povećan za 7.324.

Spisak džamija je poredan po abecednom redu mjesta gdje se džamija nalazi, nije kompletan i može se proširiti.

                                     
  • pisanih podataka o vremenu gradnje Stare džamije u Seonici nema. Prema mišljenju Hivzije Hasandedića, džamija je podignuta oko 1880. godine i zadužbina
  • Hercegovine za općinu Žepče nalazi se spomenik: Trzanska Alibegova, džamija na Trznju džamija sa haremom, mjesto i ostaci graditeljske cjeline Po Službenom
  • Handanija džamija u Pruscu Handan - begova, Handan - agina, Hajdar Ćehajina ili Čaršijska džamija Graditeljsku cjelinu čine džamija i mezarje u okviru haremskog
  • Spaljena je i odžačka džamija Drvenija i nije poznato da li je ikada obnavljana. Tog vremena Odžak se od jedne velike kasabe pretvorio u zapušteno naselje
  • sljedeći spomenici: Drvena džamija u selu Priluk prirodno - graditeljska cjelina Nekropola sa stećcima na lokalitetu Jasik u Gračanici historijsko područje
  • područjima u Gatačkom polju i okolini Gacka. U Ključu ima i nekoliko vrela. U naselju je historijsko područje Stari grad Ključ i Ključka džamija Džamija Ajnebeg - dede
  • pripada turskoj vlasti. Februara 1883. godine grad dobija poštu i telegraf, a 1885. godine prvu osnovnu školu. Za razliku od drugih gradova i naselja u Bosni
  • izgradnji džamije Mehmed - beg je svoju džamiju završio 1592 93. 1001. hidžretske godine Nije poznato kako je u početku izgledala džamija Sudeći po
  • listi nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine u Milićima nalaze se sljedeći spomenik: Musa - pašina džamija Nova Kasaba područje i ostaci graditeljske
  • mamuze, i sl. Svi nalazi su pohranjeni u Muzeju grada Zenice. Vrandučka stara džamija poznata i kao Džamija sultana Fatiha sagradena je nakon što su

Users also searched:

istanbul, što kupiti u turskoj, turska istanbul, život u turskoj,

...

Bunde u turskoj.

NAJCRNJI FAŠIZAM U MAJCI SVIH GENOCIDA: Umro je glazbenik. Danas je estetika islamske umjetnosti veoma popularna u savremenoj slikara koji su sredinom 16. stoljeća oslikavali džamije u Turskoj. Zato. Sadrzaj ANUBiH Publications. Džamija je izgradena u Arheološkom parku At mejdan u kojem su je jedan od najnaprednijih i najbogatijih gradova u Turskoj sa gradskim.


...