Back

ⓘ Hronologija historije islama
                                               

Hronologija historije islama (6. vijek)

Hronologija historije islama 6. vijeka obuhvata najznačajnije dogadaje u historiji islama tokom 6. vijeka a koji su u znatnoj mjeri uticali na historiju ljudskog roda a pogotovo značajan trag su ostavili na muslimanski svijet tj. Ummet. Hronologija nije potpuna. 576: Smrt Amine bint Vehb, Muhammedove majke; 578: Smrt Abdulmuttaliba, Muhamedovog djeda po očevoj strani; 594: Muhammed počinje kao trgovac da radi za Hatidžu bint Huvejlid, svoju buduću suprugu. Predvodio je njene trgovačke karavane u Siriju i nazad. 582: Muhammedov put u Šam sa amidžom Ebu-Talibom. Tokom tog putovanja susreću B ...

                                               

Hronologija historije islama (9. vijek)

Hronologija historije islama 9. vijeka obuhvata najznačajnije dogadaje u historiji islama tokom 9. vijeka a koji su u znatnoj mjeri uticali na historiju ljudskog roda a pogotovo značajan trag su ostavili na muslimanski svijet tj. Ummet. Hronologija nije potpuna.

                                               

Hronologija historije islama (10. vijek)

Hronologija historije islama 10. vijeka obuhvata najznačajnije dogadaje u historiji islama tokom 10. vijeka a koji su u znatnoj mjeri uticali na historiju ljudskog roda a pogotovo značajan trag su ostavili na muslimanski svijet tj. Ummet. Hronologija nije potpuna.

                                               

Hronologija historije islama (7. vijek)

Hronologija historije islama 7. vijeka obuhvata najznačajnije dogadaje u historiji islama tokom 7. vijeka a koji su u znatnoj mjeri uticali na historiju ljudskog roda a pogotovo značajan trag su ostavili na muslimanski svijet tj. Ummet. Hronologija nije potpuna.

                                               

Historija islama

Historija islama je historija islamske vjere i njenih sljedbenika muslimana a obuhvata aspekte političkog, socijalnog, ekonomskog i kulturnog razvoja islamske civilizacije. Islam i muslimani su u velikoj mjeri uticali na političku, ekonomsku i vojnu historiju Starog svijeta, posebno Bliskog Istoka, gdje leže njegovi korijeni. Iako se islam pojavio početkom 7. vijeka na području današnje Saudijske Arabije, u gradu Mekki, muslimani vjeruju na to upućuje i Kuran da islam nije nastao s poslanikom Muhammedom već da je to izvorno vjerovanje svih prijašnjih poslanika u islamu poput Isaa, Davuda, ...

                                               

Poslanici u islamu

Poslanici, po učenju islama, jesu odabrani ljudi, koji su, po Allahovom nalogu, ljudima donosili Allahove savjete i upute o tome, kako trebaju proživjeti ovozemaljski život. Svi poslanici su ujedno bili i vjerovjesnici. Razlika izmedu poslanika i vjerovjesnika je u tome što je poslanicima došla Objava u vidu posebnog vjerozakona koji su bili dužni obznaniti ljudima, a vjerovjesnici su, po Božijem nalogu, obznanjivali i obnavljali prijašnje zakone. Prvi poslanik bio je ujedno i prvi čovjek na Zemlji, a zvao se Adem.

                                               

Muhammed

Muhammed bio je posljednji Božiji poslanik po Islamu, koji je poslan od Boga cijelom čovječanstvu kako bi upotpunio originalnu monoteističku vjeru svih poslanika prije njega, Adema, Ibrahima, Musaa, Isaa i drugih poslanika. Ujedinio je cijelo Arapsko poluostrvo u jednu političku zajednicu i osigurao da njegovo učenje, praksa i Kuran, za koji muslimani vjeruju da mu je prenijet od Boga, čine osnovu islamske vjere. Roden 26. aprila 570. godine godina slona u arapskom gradu Mekki, Muhammed je ostao bez roditelja u ranoj mladosti; odrastao je pod skrbništvom svog amidže Ebu-Taliba. Nakon djeti ...

                                               

Allah

Allah je arapska riječ za Boga u islamu. Riječ ima srodne pojmove u drugim semitskim jezicima kao Elah na aramejskom ili Elohim na hebrejskom kojima je etimološki korijen vjerovatno riječ Allah.

                                               

Islamska arhitektura

Islamska arhitektura obuhvata širok opseg svjetovnih i religijskih arhitektonskih stilova od utemeljenja islama do današnjice, utičući dizajnom i konstrukcijom zgrada i gradevina na ukupnu islamsku kulturu. Najčešći tipovi gradevina na kojima se primjećuje islamska arhitektura su: džamije, mezari, palače i utvrdenja. Osim ova četiri tipa gradevina, u islamskoj arhitekturi postoje i brojne druge gradevine i objekti od manje važnosti kao što su javna kupatila, fontane i stambeni objekti, odnosno kuće.

                                               

Hafiz

Hafiz je termin koji muslimani koriste za mušku osobu koja napamet zna čitav Kuran. Hafiz ženskog spola se naziva hafiza. Pri tome hafiz mora biti u stanju da na arapskom jeziku, na kojem je Kuran i objavljen, uči Kuranske sure, pri tome obraćajući posebnu pažnju na pravilan izgovor svih riječi. Isto tako mora biti u stanju da nastavi sa učenjem Kuran počevši od bilo koje sure. Za hafize polaznike se kaže da uče hifz. Hafizi imaju i dan danas visok ugled u islamu. Navodno je poznati pjesnik At-Tabari još kao dijete od sedam godina znao cijeli Kuran napamet a uz to je obavljao i dužnosti im ...

                                               

Kuran

Kuran jest sveta knjiga islama. Muslimani vjeruju da je Kuran Božija knjiga koja je objavljena njegovom posljednjem poslaniku Muhammedu. Period objave počeo je Muhammedovim poslanstvom i trajao je neposredno do pred kraj njegova života, od 610. do 632. godine. Taj period od 23 godine dijeli se na period od 13 godina objave u Meki i 10 u Medini. U zavisnosti gdje je objavljivan, Kuranski dijelovi, tj. sure, dijele se na mekanske i medinske. Arapska riječ Kuran po svom je obliku infinitiv, koji se u bosanskom jeziku prevodi glagolskom imenicom. Prema tome, riječ Kuran znači čitanje ili sakup ...

                                               

Alija Izetbegović

Alija Izetbegović bio je bosanskohercegovački i bošnjački političar, pravnik i prvi predsjednik Republike Bosne i Hercegovine. Nakon prvih višepartijskih Općih izbora u Bosni i Hercegovini 1990. godine, izabran je za predsjednika SR Bosne i Hercegovine kao predstavnik Stranke demokratske akcije iz redova bošnjačkog tada Muslimanskog naroda, do 1992. godine. Najviše glasova na izborima osvojio je Fikret Abdić, ali je konsenzusom za predsjednika odabran Alija Izetbegović Od 1992. do 2000. godine kao i predsjednik sedmočlanog Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine. Kao predsjednik Repub ...

                                               

Napadi 11. septembra 2001.

Teroristički napadi 11. septembra 2001. godine su bili serija koordiniranih napada protiv Sjedinjenih Američkih Država koji su se dogodili u utorak, 11. septembra 2001. godine. Prema zvaničnom izvještaju 911 Komisije, 19 osoba u službi Al-Kaide, mreže militantnih islamističkih organizacija, je otelo četiri američka aviona. Dva su udarila u Svjetski Trgovački Centar na Manhattan-u New York-u, po jedan u svaki neboder u 17 minuta razlike, ubrzo nakon čega su se oba nebodera srušila. Treći avion je udario u Pentagon, glavno sjedište Ministarstva odbrane SAD-a u općini Arlington, državi Virgin ...

                                               

Ajet

Ajet je arapski izraz koji označava Božiji znak ili čudo. Medutim, terminološki gledano, ajet se obično koristi za jednu od 6236 Kuranskih stavki, dijelova od kojih se sastoje sure. U tom pogledu, ajet predstavlja jedan niz ili cjelinu unutar sure a zadnja riječ u ajetu predstavlja razdjelnicu od drugih ajeta sure. Muslimani vjeruju da je svaki ajet u Kuranu Allahova riječ. Obično se na kraju svakog Kuranskog ajeta nalazi broj ajeta i simbol, ۝۝ koji označava kraj ajeta njegov unikod je U+06DD i istovremeno se koristi za kraj sure. Kako su sure podijeljene na mekanske i medinske, tako i iz ...

                                               

Mekanska sura

Mekanska sura je sura Kurana koja je objavljena u Mekki, prije hidžre Muhammeda iz Medinu. Od ukupno 114 sura od kojih se sastoji Kuran, 82 sure su mekanske, njih 20 su medinske dok se za preostalih 12 pouzdano ne zna mjesto objave. Iako postoje različita mišljenja o broju mekanskih i medinskih sura, najčešće se smatra da je ukupno 85 mekanskih dok su preostale, njih 29, medinske sure.

                                               

Tefsir

Tefsir je islamska nauka koja se bavi tumačenjem Kurana. Sama riječ je arapskog porijekla i sinonim za tu riječ je Tevil. Kuran je po vjerovanju muslimana Božanskog porijekla i zbog njegovog visokog stila izražavanja, javlja se potreba za tumačenjem pojedinih poruka Kurana. Za razumijevanje Kurana u cjelini je potrebno odredeno predznanje. Jedan dio Kurana čine poruke koje su jasne, drugi dio Kurana mogu shvatiti samo ljudi koji posjeduju znanje prošlih objava i veće opće znanje. Tumačenje trećeg dijela ajeta ne zna niko do Allah, Kuran o tome kaže: On je Onaj Koji ti objavljuje Knjigu u k ...

                                               

Mujezin

Mujezin je osoba koja u džamijama zove vjernike na molitvu ezanom. Mujezin se odabire tu službu zbog svog karaktera, glasa i vještina. U nekim džamijama, posebno u Turskoj, mujezin stoji na posebnoj platformi nasuprot minbera i tokom molitve ponavlja naglas Imamovu molitvu.

                                     

ⓘ Hronologija historije islama

Hronologija historije islama obuhvata slijed dogadaja koji su se počeli odvijati od rodenja i života poslanika Muhammeda a traju i danas. S obzirom na vremenski period i važnosti dogadaja i osoba koje su, u velikoj mjeri oblikovali svijet, ova hronologija je podijeljena na više samostalnih dijelova.

                                     
  • dužne obavljati namaz. Drugi je od pet islamskih šarta, odnosno stubova islama Spomenut je na preko 100 mjesta u Kur anu. Sama riječ namaz perzijskog
  • koja označava čišćenje, rast, napredovanje. Zekat je jedan od pet stubova islama odnosno četvrti islamski šart. Zekat su dužni dati oni muslimani i muslimanke
  • se i da će ljudi koji su imali dosta grijeha, ali nikad nisu izišli iz islama tj. nisu porekli Allaha, poslanike, Sudnji dan i islamske svetinje provesti
  • jest hodočašće muslimana u Mekku i predstavlja posljednji od pet stubova islama Hodočastiti Mekku i obaviti hadž bar jednom u životu dužan je svaki punoljetan
  • finalni testament Religijske prakse muslimana nabrojane su u Pet stubova islama koji, u dodatku sa šehadetom, sastoje se od dnevnih molitvi namaza posta
  • 02.2014 njem. Dr. Gürhan Özoguz, Dr. Yavuz Özoguz Hafiz iz Enciklopedije islama učitano 12.02.2014 njem. Intervju: kurra hafiz mr. Aziz ef. Alili, glavni
  • An - Nur, Quran.com Audiosnimak selama Slikoviti vodič za razumijevanje islama LivingHalal.com Islamski audioprojekt Islam Q&A - Fetve o manirima prilikom
  • primi islam. Bilalov gospodar Umeja ibn Khalaf se zabrinuo zbog primanja islama od strane jednog od robova i počeo da ga muči da bi ga natjerao da odustane

Users also searched:

kulturna baština bih, kulturno i prirodno naslijede bih, prirodna baština bih, sarajevo, sta je kulturno historijsko naslijede,

...

NASTAVNI PLAN I PROGRAM Ministarstvo obrazovanja.

Slobodu i u toj borbi opet branili hrišćansku Evropu od dtihadskog islama. Kosovsko pitanje, Zagreb 1988 M. Imamović, Historija Bošnjaka, Sarajevo 1997 M. Imamović, Pregled istorije Ciljevi i zadaci naučnih institucija Hronologija. Popis monografskih publikacija Pravni fakultet Istočno Sarajevo. BOSNA I HERCEGOVINA U UDŽBENICIMA HISTORIJE. U REPUBLICI SJEVERNOJ Multimedijalni sadržaji vezani za Bosnu, Islam i Muslimane. Dossi. ISLAMSKA FILOZOFIJA LOGIKA Page 3 Forum. Okolnosti i dogadaje i njihov uticaj na tok istorije naroda na prostoru svijet, ili neprijateljstvo islama i hrišćanstva koje se naziva Rat protiv terorizma. Hronologija dogadaja koji su doveli do raspada Jugoslavije počinje. ISPITNA PITANJA IZ HISTORIJE ISTORIJE POVIJESTI. Sam koncept knjige je bio namjenjen čitaocima koji trebaju sortirane i hronološke podatke o historijskim dogadajima islamske historije. Neki od. PERSPEKTIVA FUNKCIONALNOSTI SISTEMA SIGURNOSTI. CrTICE IZ HISTOrIjE UMjETNOSTI, arHITEKTUrE I KULTUrE. 2. Umjetnost i graditeljstvo od Hronologija Sarajeva kroz historiju. 91. Prahistorija Neolit III.


...