Back

ⓘ Bosanski sandžak-begovi
                                               

Sinan-beg Hercegovac

Sinan-beg je bio četvrti Bosanski sandžak-beg. Bašagić za njega tvrdi da je rodom iz Hercegovine. 1474. godine naslijedio je Ajas-bega, dotadašnjeg Bosanskog namjesnika, ali je iste godine postavljen za Hercegovačkog sandžak-bega, na kojoj će dužnosti ostati do 1478. godine. Neki istoričari tvrde da je te iste godine opet postavljen za Bosanskog namjesnika, ali većina istoričara se ipak slaže, da je po drugi put došao u Bosnu 1485. godine. Kreševljaković, smatra da je na položaju Bosanskog sandžak-bega tada ostao do 1490. godine. Dok je bio namjesnik ne vidi se da se išta dogodilo za vrije ...

                                               

Feriz-beg

Feriz-beg je bosanski sandžak-beg i jedan je od slavnih vojskovoda sultana Bajazida II. O njegovom porijeklu postoje različita mišljenja. Po jednima je bošnjačkog porijekla, a po drugima je pripadao slavnoj osmanlijskoj porodici,grčkog porijekla, Mihaloglu. Dok je bio Skadarski sandžak-beg, Feriz-beg se proslavio u vojnim pohodima protiv Mletačke republike. 1496. godine, on je imenovan sandžak-begom Bosne i na toj je dužnosti ostao do 1498. godine. Sedam godina kasnije, on će ponovo biti postavljen za bosanskog sandžak-bega, gdje je namjesnikovao sve do 1512. godine. Dok je bio sandžak-beg ...

                                               

Mehmed-beg Minetović

Mehmed-beg Minetović je bio prvi sandžak-beg Bosanskog sandžaka od 1463. do 1464. godine i prije toga sandžak-beg Smederevskog sandžaka. Turski hroničari Ašikpašazade i Nešri, koji su svjedoci tog vremena, su u svojim hronikama zapisali da je sultan Mehmed II El-Fatih, nakon osvajanja Bosanskog kraljevstva 1463. godine, za prvog Bosanskog sandžak-bega postavio Mehmed-bega Minetovića ili Minnetovića, kako ga neki historičari nazivaju. Neki historičari čak tvrde, da je Mehmed-beg Minetović porijeklom od nekadašnje bosanske vlastele, mada o njemu Muvekit u svojoj historiji "Povijest Bosne", n ...

                                               

Kliški sandžak

Kliški sandžak bio je jedan od sandžaka u Osmanlijskom carstvu, osnovan 1537. godine sa formalnim sjedištem u Klisu, dok je u praksi zapravo grad Livno bio centar ovog sandžaka na jugozapadu carstva koji je od 1580. godine pripadao Bosanskom pašaluku. Na istoku je graničio sa Hercegovačkim sandžakom, na sjeveru i sjeveroistoku sa Bosanskim sandžakom. Na jugu i zapadu nalazila su se osvojena, mahom urbana područja i njihova neposredna zaleda prijateljske Mletačke republike, odnosno posljednja područja banske Hrvatske.

                                               

Bosanski vilajet

Bosanski vilajet je bivša upravna jedinica Osmanlijskog carstva nastala 1867, i obuhvatala je većinu teritorije današnje države Bosne i Hercegovine. Na jugu je graničio sa Kosovskim vilajeteom. Efektivno je prestao postojati nakon Austro-ugarske okupacije Bosne i Hercegovine 1878. godine, iako je formalno postojao sve do 1908. godine. Nije uključivao Staru Hercegovinu koja je 1878. ustupljena Kraljevini Crnoj Gori. Formalno je pripojen Austro-Ugarskoj 1908. Prije administrativnih reformi iz 1867, jedinica se zvala Bosanski ejalet. Od 1877. godine granice ovog vilajeta se nisu mijenjale. U ...

                                               

Murat-beg Tardić

Kako su kliški uskoci uznemiravali Bosansku krajinu, to se 1536. godine bosanska vojska koju je predvodio Murat-beg Tardić stalno nalazila oko Klisa. U blizini Sinja, Murat-beg Tardić podiže dvije utvrde, kako bi presjekao dovod hrane i drugog materijala nepristupačnom Klisu. U pomoć opkoljenom Klisu 1537 pristiže hrvatska vojska pod zapovjedništvom Petra Kružića. Murat-beg Tardić ga presreće kod Solina, gdje ga je i potukao. Nakon toga, 12. marta 1537. Murat-beg zauzima Klis. Svojom vojnom zaslugom, Murat-beg postaje upravnik Kliškog sandžaka sa titulom bega.

                                               

Begova džamija

Gazi Husrev-begova džamija ili samo Begova džamija u Sarajevu je zbog svoje veličine i privlačnosti jedan od najznačajnijih spomenika sakralne islamske arhitekture na Balkanu. Izgradena je 1531. Džamija je zadužbina Gazi Husrev-bega, vladara bosanskog Sandžaka. Projektovao ju je najvjerovatnije Adžem Esir Ali iz Tabriza, u to vrijeme glavni arhitekt Carstva. Džamija je kvadratnog oblika, sa kupolom prečnika 13m i visinom od 26m. Na nju se nadovezuje polukupola prema jugu i manje kupole iznad bočnih prostora. Interijer džamije zrači nesvakidašnjom umjetničkom atmosferom. Uz džamiju se nalaz ...

                                               

Sinan-begova džamija

Sinan-begova džamija, džamija Sinan-bega Boljanića, nalazi se u Čajniču, Bosna i Hercegovina. Proglašena je za nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine.

                                               

Isa-beg Ishaković

Isa-beg Ishaković je bio zadnji krajišnik Bosanskog krajišta i drugi sandžakbeg Bosanskog sandžaka i glavni osnivač Sarajeva i Novog Pazara. Njegova vladavina u Bosni je trajala od otprilike 1454. do 1463. godine. Zbog njegovog doprinosa razvoju zemlje on je danas jedan od najpoznatijih likova iz osmanlijskog razdoblja bosanske historije. Bio je sin prvog bega Bosne, Ishak-bega, i otac šestog bosanskog sandžakbega Gazi Mehmed-bega.

                                               

Ferhadija džamija (Sarajevo)

Ferhadija džamija je džamija u Sarajevu. Izgradio ju je Ferhad-beg Vuković-Desisalić, bosanski sandžak-beg. Oštećena je tokom agresije 1992/95. Nalazi se u centru grada uz glavno sarajevsko šetalište, malo ispod Gazi Husrev-begova bezistana i tašlihana. To je najmlada potkupolna džamija u Sarajevu. Ferhad-beg je u sklopu svoje džamije podigao mekteb, česmu i imaret javnu kuhinju. Ovi objekti su stradali u požaru 1697. godine, pa je mekteb obnovio Mehmed-beg Dženetić, ali je i ta zgrada izgorjela 1879. godine. U ovom mektebu je jedno vrijeme bio muallim i poznati sarajevski ljetopisac Bašes ...

                                               

Arslan Mehmed-paša

Arslan Mehmed-paša, kasnije Arslan Mehmed paša-beg iz Bilaja, je bio namjesnik Bosne od 29. aprila 1789. do 15. oktobra 1789. za vrijeme Dubičkog rata, a uz to postao je i serasker nad Bosnom.

                                               

Gazi Husrev-beg

Gazi Husrev-beg je bio vojni strateg i smatra se najznačajnijim namjesnikom osmanlijske Bosne. Otac mu je bio Ferhad-beg namjesnik Trakije. Husrev-begova majka bila je sultanija Seldžuka kćerka sultana Bajazida II. Serez je bio njena rezidencija, rezidencija osmanske princeze. Time je pradjed Husrev-bega bio čuveni Mehmed II. Otac Husrev-bega, Ferhad-beg poginuo je 1486. kod Adane. Majka Seldžuka je sina odvela kod djeda, sultana Bajezida II u Carigrad, gdje se Husrev-beg odgajao i školovao u carskom saraju. Gazi Husrev-beg je ratovao protiv Mlečana, Madara i ostatka Bosanskog kraljevstva ...

                                               

Ajas-beg

Ajas-beg bio je bosanski i hercegovački sandžak-beg koji se smatra osnivačem Visokog kakvo je nastalo nakon Osmanlijskog osvajanja. Ajas-beg je uvakufio veliki broj objekata u Visokom i Sarajevu. Iako se ne zna pouzdano iz kojeg je kraja, smatra se da je porijeklom iz Visokog, prvenstveno zbog velikog broja vakufa koje je ostavio Visokom. Prvi put se pominje 26. aprila 1470. kao sandžak-beg Bosanskog sandžaka, kasnije se opet pojavljuje 1477. kada na sarajevskom sudu legalizuje svoje vakufname za vakufe podignute u Visokom i Sarajevu. Od oktobra 1478. do ljeta 1480. biva hercegovački sandž ...

                                               

Gazi Husrev-begovo turbe

Gazi Husrev-begovo turbe i Murat-begovo turbe nalaze se uz Gazi Husrev-begovu džamiju, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, sa kojom su proglašeni za nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine. Odluku je donijela Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika na sjednici održanoj od 7. do 10. novembra 2006. godine u sastavu: Zeynep Ahunbay, Amra Hadžimuhamedović, Dubravko Lovrenović, Ljiljana Ševo i Tina Wik. Gazi Husrev-beg je sva svoja nepokretna i pokretna dobra uvakufio. Kao bosanski sandžak-beg podizanjem blizu 300 objekata učinio je da Sarajevo postane grad. Njegove gradevine predstavljaju najviš ...

                                               

Gazi Hasan-paša

Gazi Hasan-beg, je imenovan bosanskim sandžak-begom 17.04.1516. godine, gdje je tu dužnost obavljao do 1517. godine, kada je na njegovo mjesto imenovan Gazi Mehmed-beg Mihalzade. U junu 1525. godine Gazi Hasan-beg će ponovo biti imenovan bosanskim sandžak-begom, gdje će opet biti smijenjen u januaru 1526. godine. Smatra se da je porijeklom Hercegovac, a neki istoričari čak tvrde da je bio sin Davud-paše. Dugo je putovao po Misiru, Jemenu i drugim pokrajinama Osmanskog carstva i izvježbao se u viteškoj umjetnosti. Mnogo je ratovao, te je dobio i časni naziv gazi-junak. Hvale ga kao hrabra i ...

                                               

Gazi Isa-begova medresa

Gazi Isa-begova medresa u Novom Pazaru kao obrazovna ustanova koja djeluje na području Srbije. Diploma Medrese svrstana je u rang diploma bosanskih medresa i priznata u svim islamskim zemljama. U skladu s tim, nakon četvorogodišnjeg školovanja u Medresi, učenici mogu nastaviti školovanje na raznim svjetskim univerzitetima.

                                               

Junus-paša

Junus-paša je bio bošnjački plemić i osmanlijski državnik, veliki vezir Osmanlijskog Carstva i bosanski sandžak-beg od 1513. do 1515, kad je smijenjen s položaja. Godine 1517. imenovan je velikim vezirom da bi 13. septembra iste godine bio pogubljen. Vrijeme u kojem je Junus-paša obavljao visoke funkcije u Osmanlijskom Carstvu poznato je i kao vrijeme velikog bošnjačkog utjecaja na dvoru. tako da ne treba čuditi što su brojni Junus-pašini prethodnici i nasljednici na funkciji velikog vezira bili Bošnjaci. Dok je bio bosanski sandžak-beg, osvojio je tvrdave Tijesnu i Sokol 1513, a sljedeće ...

                                               

Hamza-beg Biharović

Hamza-beg potiće od starih krajiških junaka. Pretpostavlja se da je s krajeva oko Sanskog Mosta, čim je tu sagradio džamiju. Dok je bio Solnokski sandžak-beg, doživio je poraz. Zbog tog poraza je došla carska naredba da se ukloni sa dužnosti i uhapsi u Budimskoj tvrdavi. Ali kada je car saznao da je Hamza-beg ranije osvojio tvrdavu Tata, da je učinio brojna slavna djela, da je 600 zarobljenika koje je zarobio u tim krajevima kod sebe odškolovao iako se još nalazio zatočen u tvrdavi, car ga postavio na novo mjesto kao sandžak-beg Bosne. Ali kada je izašao iz kule, pao je na zemlju i toga da ...

                                               

Bali-beg Malkočević

Bali-beg Malkočević je imenovan Bosanskim sandžakbegom 1475. godine. Ne zna se tačno odakle je porijeklom, ali se smatra da je rodom iz Bosne. Istoričari ga puno miješaju sa Gazi Bali-begom Jahjapašićem koji je upravljao Bosnom od 1519-1521. godine. Bit će sigurno da je ovo slavni osmanski vojskovoda Gazi Bali-beg Malkoč-oglu, koji je imenovan Smederevskim sandžak-begom 1479. godine. U osmanskim hronikama, ovaj Gazi Bali-beg Malkoč-oglu se posebno pominje u vojnim pohodima za vrijeme sultan Bajazida II, a naročito se proslavio u akindžijskim upadima po Madarskoj, Banatu i Slavoniji. 1477. ...

                                               

Turbeta u Čajniču

Turbeta u Čajniču predstavljaju objekte memorijalne arhitekture Bosne i Hercegovine. Zajedno sa džamijom, mezarjem, šadrvanom, haremskim zidom, ulaznom kapijom i česmom, poglašeni su za nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine.

                                               

Tvrdava Sisak

Tvrdava Sisak ili Stari grad Sisak je nizijska utvrda na rubu grada Siska u Sisačko-moslavačkoj županiji, Republika Hrvatska. Nalazi se blizu ušća rijeke Kupe u Savu, pa je djelimično prirodno zaštićena vodom. U tlocrtu je trougaonog oblika, s tri masivne okrugle kule na krajevima i ravnim zidovima duljine preko 30 metara, koji ih spajaju. Kule su prekrivene kružnim stožastim krovom. Tvrdavu je u 16. vijeku na svom posjedu dao sagraditi Kaptol zagrebački, a do danas se ona sačuvala u relativno dobrom stanju. Sagradena je izmedu 1544. i 1550. godine, kako bi služila za odbranu hrvatske teri ...

                                               

Vakufnama

Vakufnama ili vakfija su isprave o zavještanju nekog dobra u vjerske, prosvjetne, zdravstvene, socijalne, saobraćajne i dobrotvorne svrhe. Svaka takva zadužbina zove se vakuf, a njen osnivač vakif zakladnik. Vakufname nam pružaju mogućnost ne samo da objasnimo instituciju vakufa, koja pretstavlja pitanje velikog značaja za izučavanje islamskog društva kako sa pravnog tako sa historijskog gledišta, nego nam one isto tako mogu poslužiti kao prvorazredni izvori za izučavanje mnogih drugih pitanja iz svih grana historije. Prve orijentalno-islamske gradske objekte na bosanskom području podigao ...

                                               

Kodža Davud-paša

Kodža Davud-paša, je dva puta namjesnikovao Bosanskim sandžakom, i to izmedu 1474-1475. godine i drugi put od 1479-1480. godine. Bio je albanskog porijekla. 1474. godine, dok je bio sandžakbeg Bosne, provalio je u Dalmaciju na čelu sa 15.000 akindžija, većinom bošnjaka, a zatim je preko Hrvatske i Kranjske stigao čak do Štajerske, koju je poharao sve do Graca. U Bosnu se s ogromnim plijenom vratio preko Slavonije. Već 1478. godine dobio je naziv paša, a osmanske ga hronike tada spominju kao Rumelijskog beglerbega. 1479. godine, on je ponovo imenovan Bosanskim namjesnikom, a slijedeće godin ...

                                               

Sinan-paša Borovinić

Sinan-paša Borovinić je potomak slavne srednjovjekovne bosanske porodice. Sin je Tvrtka Borovinića. Rodak mu je vlastelin Radoslav Pavlović. Uz njegovo ime često stoji i nadimak "Hadum", što se na Zapadu često pogrešno prevodi kao "eunuh", a osim toga, Sinan-paša bio je i oženjen. Naime, osmanlijski pojam hadım označava svakog slugu, a ne samo eunuha. Pod pojmom hadım najčešće se misli na slugu Božijeg; u tom značenju je i sam sultan Selim I uzeo ovaj nadimak. Sinan-paša je školovan u dvorskoj školi Enderun za vrijeme vladavine sultana Bajazida II. U historijskim dokumentima prvi put se sp ...

                                               

Hadum Jakub-paša

Stolovao je kao princ namjesnik u Amasiji, a 1490. godine Bajazit II postavlja ga za bosanskog sandžak-bega. U ljeto 1493., sa 8000 vojnika, Jakub-paša kreće u vojni pohod prema sjeverozapadu. Prolazi kroz Jajce i nastavlja pohod preko Une i Kupe i stiže sve do Celja, Ptuja, i Donje Štajerske. Kod Zagreba udara na jug, preko Modruša ka Udbini. Kod prijevoja Sadbar put mu je bio zakrčen kamenjem i drvećem, te biva opkoljen Hrvatima pod vodstvom bana Mirka Derenčina. Ban Derenčin u zamjernu za slobodan put traži da Jakub-paša sa svojom vojskom oslobodi sve kršćanske zarobljenike i preda sav ...

                                               

Iseljavanje muslimana iz Srbije

Iseljenje muslimana iz Srbije podrazumjeva kontinuirano iseljavanje muslimana iz Srbije tokom više sukcesivnih etapa. Najmasovnija iseljenja odigrala su se u periodu Prvog srpskog ustanka, sticanja nezavisnosti Kneževine Srbije na Berlinskom kongresu 1878. godine i tokom Prvog balkanskog rata 1912. godine. U više navrata, veliki broj muslimana, uglavnom Slavena današnjih Bošnjaka, Turaka i Albanaca iseljen je iz Srbije. Nakon povlačenja Osmanlija sa teritorija pod srpskom kontrolom, dolazi do uništavanja islamskih vjerskih zdanja a iseljenja muslimanskog stanovništva nerijetko poprimaju ra ...

                                               

Bjelimići

Bjelimići su zajednica sela koja se nalaze u jugoistočnom dijelu općine Konjic, nešto manje od 30 km od Boračkog jezera, izmedu planina Visočice, i Crvnja, te od rječice Slatinice do planine Treskavice. Imaju status mjesne zajednice.

                                               

Mirza Hasan Ćeman

Mirza Hasan Ćeman je bosanskohercegovački arheolog, historičar i historičar umjetnosti. Roden je 14. jula 1949. u Jelahu kod Tešnja. Studij historije, historije umjetnosti i arheologije završio je na Filozofskom fakultetu u Zadru, te stekao zvanje diplomiranog arheologa, historičara umjetnosti i profesora historije. Poslijediplomske studije iz arheologije i historije umjetnosti studirao je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zagrebu. Doktorske studije iz historijske antropologije studirao je na Insitutum Studiorum Humanitatis u Ljubljani u Sloveniji, gdje je 2006. odbranio doktorat: Po ...

                                               

Mehmed Handžić

Završio je mekteb i ruždiju, a zatim i Šerijatsku gimnaziju 1926. godine. Poslije završene gimnazije otišao je u Kairo, gdje je 1930. godine završio univerzitet Al-Azhar kao najbolji student. Po povratku sa studija Mehmed je počeo raditi kao predavač u Gazi Husrev-begovoj medresi, u kojoj su učenici organizirali štrajk zbog Mehmedovih pokušaja da učvrsti disciplinu u medresi. Poslije medrese Mehmed je od 1937. godine radio i kao upravnik i bibliotekar Gazi Husrev-begove biblioteke.

                                               

Kasim Dobrača

Kasim ef. Dobrača je bio jedan od inicijatora i potpisnika Sarajevske rezolucije usvojene 1941. godine.

                                               

Historija Crne Gore

Historija Crne Gore počinje u ranom srednjem vijeku, kada se u bivšoj rimskoj provinciji Dalmaciji formirala današnja Crna Gora. U 9. stoljeću na teritoriji današnje Crne Gore su se formirale tri kneževine: Duklja na jugu, Travunija na zapadu i Raška na sjeveru. Stefan Vojislav je 1042. godine predvodio pobunu koja je dovela do nezavisnosti Duklje i osnivanja dinastije Vojislavljević. Duklja je dostigla svoj vrhunac tokom vladavine Vojislavovog sina Mihaila i unuka Bodina. Krajem 12. stoljeća, Duklja je došla pod vlast Raške. Od 13. stoljeća, Duklju je zamijenila Zeta koja je dostigla vrhu ...

                                               

Stećci u Konjicu

Nekropole stećaka u Konjicu sadrže nadgrobnike iz istorije Bosne i Hercegovine u srednjem vijeku Prema statistici Šefika Bešlagića područje konjičke opštine – sa 3018 registriranih spomenika – spada u teritorije koje imaju najveći broj stećaka u Bosni i Hercegovini. Prema formi izrade najbrojniji su sanduci, dok su sljemenjaci i ploče gotovo podjednako zastupljeni. Način grupiranja stećaka omogućavaju da se na terenu prate i dokumentiraju važne historijske pojave, procesi i odnosi. Po smještaju velikih nekropola mogu se pouzdano ubicirati centri nekadašnjih kultnih i političkih zajednica. ...

                                     

ⓘ Bosanski sandžak-begovi

Bosanski sandžak-begovi su bili upravnici Bosanskog sandžaka koji je od 1463. do septembra 1580. godine bio u sastavu Rumelijskog pašaluka, a poslije septembra 1580. godine je priključen novostvorenom Bosanskom pašaluku i s tim su Bosanski beglerbegovi postali i upravitelji Bosanskog sandžaka.

                                     
  • Gazi Isa - begova medresa u Novom Pazaru kao obrazovna ustanova koja djeluje na području Srbije. Diploma Medrese svrstana je u rang diploma bosanskih medresa
  • plemić i osmanlijski državnik, veliki vezir Osmanlijskog Carstva i bosanski sandžak - beg od 1513. do 1515, kad je smijenjen s položaja. Godine 1517. imenovan
  • Njegov sin, Isa - beg, je postao Bosanski krajišnik 1454. godine, dok je njegov unuk Gazi Mehmed - beg bio šesti Bosanski sandžak - beg. Zabilježeno je da je Ishak - beg
  • bijegom uspio spasiti glavu. Malkoč - begu je u znak zahvalnosti dodijeljen sandžak - begluk nad Bosnom 1553. godine. Poginuo je 1565. godine i bio je ukopan
  • u kojoj je postojala navedena džamija rahmetli Hamza - bega, bivšeg bosanskog sandžak - bega sa 69 muslimanskih kuća i 11 mudžereda Umro je 1557. godine
  • jezik: Bosnian Sarajevo: Glasnik Zemaljskog Muzeja u BiH, str. 446, Ovaj sandžak bio je sin glasovitog Isabega Isabegovića, koji je pod imenom Mehmed - Čelebija
  • Madarskoj, Banatu i Slavoniji. 1477. godine Bali - beg je smijenjen sa pozicije Bosanskog sandžak - bega, a na njegovo mjesto je imenovan Skender - beg Mihaloglu.
  • novom uredbom od 1865. godine obnovljen je Bosanski vilajet sastavljen od sedam sandžaka Novopazarski sandžak sa kazama srezovima Novi Pazar, Sjenica
  • Sinan - paša Boljanić je u historiji Bosne i Hercegovine upisan kao sandžak - beg Bosanskog u periodu od jeseni 1562. do ljeta 1564. godine i Hercegovačkog

Users also searched:

beg značenje, begovi, begovske porodice u bih,

...

Горажде у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца 1918 1829.

Na njihovom čelu su se nalazili sandžakbegovi, kojima su u nadgledanju od osmanskog osvajanja postalo zaseban, Bosanski sandžak 1463, sa sjedištem u​. Banja Luka Uspomena i stvarnost sa Mejdana Bosna Folk. Porodica ima turske korijene, tačnije bosanski Malkoči su ogranak služili kao begovi, sandžak begovi, begler begovi paše namjesnici, paše.


...