Back

ⓘ Kliški sandžak-begovi
                                               

Malkoč-beg Dugalić

Malkoč-beg Dugalić je upravljao Bosnom oko 1553. do 1554. godine, a po Kneževiću samo 4.5 mjeseca. Sin je Kara Osman-bega, pa se zato ponekad navodi kao i Malkoč-beg Karaosmanović. Safvet-beg Bašagić piše da je roden u Dugama kod Prozora, po kojoj ga neki zovu Dugalić, dok Fra Antun Knežević smatra da je bosanski poturica Duganlić. Brat Malkoč-bega bio je Kara Ali-beg. On se isticao medu krajiškim ratnicima po neustrašivosti pa ga je sultan pozvao u rat na Perziju. Malkoč-beg je imao dva sina Džafera i Huseina, koji su ostali iza njega. Džafer je imao za ženu kćer velikog vezira Rustem-paš ...

                                               

Lala Pašina džamija

Lala Pašina džamija u Livnu, u razgovornom jeziku poznata i kao Beglučka džamija jedna je od najljepših potkupolnih džamija u Bosni i Hercegovini. Sagradena je 1577./1578. godine izvan gradskih zidina tadašnjeg starog grada Livna, na Begluku. Karakteristična je po prekrasnoj šerefi, ukrašenoj stalaktitima, a posjeduje kao jedini javni vjerski objekt u širem kraju Livna i okoline i sunčani sat, djelo slavnog mujezina, putopisca i astronoma Hadži Jusufa Livnjaka. Svojevremeno je uz džamiju postojao i mekteb, a tu je bila i musalla. Njen vakuf u zemlji je dosezao preko 110 vakufskih miliona n ...

                                               

Livanjsko muftijstvo

Livanjsko muftijstvo uspostavljeno je u Livnom, kao neformalnom sjedištu Kliškog sandžaka, izmedu 1642. i 1660. i trajalo je najmanje do 1851. Poznata su imena samo četverice muftija: Abdulah-efendija, Ibrahim-efendija Munib, Muhamed-efendija Karabegović i Šakir-efendija Kuvidlić.

Kliški sandžak-begovi
                                     

ⓘ Kliški sandžak-begovi

Kliški sandžak-begovi su bili upravnici Kliškog sandžaka koji je postojao od 1537. do 1826. godine. U drugoj polovini 16. vijeka je pozicija kliškog sandžak-bega bila veoma važna zbog ambicija Porte širenja granica Osmanlijskog carstva prema zapadu, tako je za vrijeme vladavine velikog vezira Mehmed-paše Sokolovića ova pozicija bila u rukama njegove porodice.

                                     
  • Kliški sandžak bio je jedan od sandžaka u Osmanlijskom carstvu, osnovan 1537. godine sa formalnim sjedištem u Klisu, dok je u praksi zapravo grad Livno
  • Tardić je bio kliški i požeški sandžak - beg, te ćehaja vojskovode Gazi Husrev - bega i prvi mutevelija Gazi - Husrev - begovog vakufa. Kako su kliški uskoci uznemiravali
  • Gazi Ferhad Paša Sokolović bio je kliški 1566 1573 i bosanski sandžak - beg 1573 1580 te prvi bosanski beglerbeg 1580 1588 i beglerbeg Budimskog
  • bijegom uspio spasiti glavu. Malkoč - begu je u znak zahvalnosti dodijeljen sandžak - begluk nad Bosnom 1553. godine. Poginuo je 1565. godine i bio je ukopan

Users also searched:

...

PDF članka Gračanički glasnik.

Lički ili Krčki sandžak formiran je 1580. godine otcjepljenjem dijelova Kliškog i na dijelove Kliškog sandžaka, pa je skradinski kadija stolovao u Hlivnu. da su Halil begovi preci i ranije vršili odgovorne funkcije u sandžaku. U julu svečano otvorenje Malkoč begove džamije i Radio BIR. Kliški sandžak, kao pogranična teritorija u Dalmaciji, dugo je imao karakter Prva Ferhad begova aktivnost, kao sandžak‑bega Bosanskog. HERCEGOVINA Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru. Za kliškog sandžak bega je postavljen Murad Vojvoda. Gazi Husrev bega, te je pokopan u skromno turbe pored Gazi Husrev begovog.


...