Back

ⓘ Bosanskohercegovačka zaštićena područja prirode
                                               

Medunarodna unija za očuvanje prirode i prirodnih resursa

Medunarodna unija za zaštitu prirode i prirodnih resursa je medunarodna organizacija koja djeluje u oblasti zaštite prirode i održivog korištenja prirodnih resursa. To uključuje prikupljanje podataka i analize, istraživanja, projekate na terenu, zagovaranja, lobiranja i obrazovanje. IUCN-ova misija je "utjecati, ohrabriti i pomoći društvima širom svijeta u očuvanju prirode i da se osigura da svaka upotreba prirodnih resursa bude pravedna i ekološki održiva" Tokom proteklih decenija, IUCN je proširio svoj fokus izvan očuvanja ekoloških prilika i sada sadrži pitanja koja se odnose na rodnu r ...

                                               

Papratnjače Bosne i Hercegovine

Ovaj spisak papratnjača Bosne i Hercegovine sadrži prave paprati i preslice, koje se navode u raspoloživoj literaturi na bosanskom hrvatskom, srpskom i srpskohrvatskom jeziku. Nisu uključene kulturne i povremene unesene vrste biljaka.

                                               

Čovječija ribica

Čovječija ribica je endemski vodozemac iz porodice Proteidae i jedini predstavnik monotipskog roda, Proteus, razred Amphibia. To je u potpunosti vodena životinja; jede, spava i razmnožava se pod vodom. Živi u pećinama koje su pronadene u Dinaridima, pa je endem podzemnih voda u krečnjačkom kršu srednje i jugoistočne Evrope, posebno južne Slovenije, sliv rijeke Soče, kada se, nakon obilnih kiša, skupa sa ribicama, isprao pećinski mulj iz podzemnih voda, a lokalni ljudi povjerovali da su to potomci pećinskog zmaja. Ovaj "pećinski salamander" najistaknutiji je po tome što se prilagodio životu ...

                                               

Turizam u Bosni i Hercegovini

Turizam u Bosni i Hercegovini brzorastući je sektor koji u posljednje vrijeme čini važan dio u ekonomiji države. Bosna i Hercegovina bila je u grupi država sa značajnim turističkim razvojem u nekoliko posljednjih godina. Dolazak turista porastao je u prosjeku za 24% godišnje izmedu 1995. i 2000. Prema podacima Svjetske turističke organizacije za 2008, Bosna i Hercegovina našla se u vrhu spiska zemalja po porastu broja turista s rastom 20%. U 2016. u Bosni i Hercegovini registrovano je 1.148.530 turista, što je povećanje za 11.6% u poredenju s prethodnom godinom, dok je ostvareno 2.376.743 ...

                                               

Četinari Bosne i Hercegovine

Ovaj spisak četinara Bosne i Hercegovine sadrži vrste koje se navode u raspoloživoj literaturi na bosanskom hrvatskom, srpsom i srpskohrvatskom jeziku. Nisu uključene kulturne i povremene unesene vrste biljaka.

                                               

Rat u Hrvatskoj

Rat u Hrvatskoj bio je rat za nezavisnost i cjelovitost hrvatske države protiv agresije udruženih velikosrpskih snaga u Hrvatskoj, JNA te Srbije i Crne Gore. Ratu u Hrvatskoj prethodila je pobuna dijela srpskog stanovništva u Hrvatskoj, koja je izbila u augustu 1990. Na strateškom nivou Domovinski rat sastojao se od tri etape. U prvoj etapi, do januara 1992, izvršena je agresija na Hrvatsku, koja je bila prisiljena na odbranu. Oružani sukobi počeli su izbijati u aprilu 1991, a uz postepeno priklanjanje JNA srpskim pobunjenicima, od augustu 1991, prerasli su u direktnu agresiju iz Srbije. U ...

                                               

Foča (RS)

Foča je općina i naseljeno mjesto koje se nalazi u jugoistočnom dijelu Bosne i Hercegovine na granici prema Crnoj Gori, te razmedu krševite Hercegovine i šumovite Bosne, u blizini Šćepan Polja gdje nastaje rijeka Drina. Foča je nekada bila grad sa prepoznatljivom arhitekturom tipičnog bosanskohercegovačkog šehera u orijentalnom duhu sa 18 mahala, 17 gradskih islamskih bogomolja, te čaršijom, gdje su se ranije dešavala sva privredna dešavanja u gradu. Aprila 1992. je počelo etničko čišćenje muslimanskog bošnjačkog stanovništva, koje je okrunjeno januara 1994. godine promjenom imena grada i ...

                                               

Federacija Bosne i Hercegovine

Federacija Bosne i Hercegovine je jedan od dva entiteta unutar Bosne i Hercegovine. Drugi entitet je Republika Srpska. Nastala je potpisivanjem Vašingtonskog sporazuma 18. marta 1994. izmedu Republike Bosne i Hercegovine, Herceg Bosne i Republike Hrvatske. Tim sporazumom okončan je bošnjačko-hrvatski sukob u Bosni i Hercegovini. 30. marta 1994. u Sarajevu održana je konstituirajuća sjednica Ustavotvorne skupštine Federacije Bosne i Hercegovine na kojoj je usvojen Ustav Federacije Bosne i Hercegovine. Na sjednici su učestvovali poslanici izabrani u Skupštinu Republike Bosne i Hercegovine na ...

                                               

Bosna i Hercegovina

Bosna i Hercegovina suverena je država u jugoistočnoj Evropi, smještena na zapadu Balkanskog poluostrva. Na sjeveru, zapadu i jugozapadu graniči s Hrvatskom, na istoku sa Srbijom, na jugoistoku s Crnom Gorom. Pomorska je država jer na jugu, na teritoriji općine Neum, izlazi na Jadransko more. Glavni i najveći grad države jest Sarajevo. Nezavisnost je stekla 1. marta 1992. nakon odluke gradana referendumom o samoopredjeljenju. Prema rezultatima popisa stanovništva iz 2013, imala je 3.531.159 stanovnika. Područje Bosne i Hercegovine stalno je naseljeno još od neolita, kada su postojala nasel ...

                                               

Vaskularne biljke Bosne i Hercegovine

Ovaj spisak vaskularnih biljaka Bosne i Hercegovine, skupa sa unesenim vrstama i bosanskohercegovačkim endemima, nepotpuni je pregled predstavnika reda Lycopodiales, papratnjača i spermatofitnih biljnih vrsta koje se navode u raspoloživoj literaturi na bosanskom hrvatskom, srpskom i srpskohrvatskom jeziku. Nisu uključene kulturne i povremeno unošene. Napomene: Zbog višekratnih promjena u biološkoj klasifikaciji i/ili taksonomskih rangova i naziva obuhvaćenih taksona, neki od njih se u priloženom spisku pojavljuju i po dva puta. To se posebno odnosi na one nazive binomne nomenklature koji s ...

                                               

Sarajevo

Sarajevo je glavni i najveći grad Bosne i Hercegovine, njena metropola i njen najveći urbani, kulturni, ekonomski i prometni centar, glavni grad Federacije Bosne i Hercegovine i sjedište Kantona Sarajevo. Prema popisu stanovništva iz 1991. grad je po tadašnjoj strukturi sa deset općina imao 527.049, a po popisu stanovništva iz 2013. i trenutnoj teritorijalnoj podjeli sa četiri općine 275.524. Nalazi se u središnjem dijelu jugoistočne Evrope i Balkana. Kroz grad protiče rijeka Miljacka, a u neposrednoj blizini grada u općini Ilidža je i izvorište rijeke Bosne, izletištem Vrelom Bosne. Oko g ...

                                               

Popovo polje

Popovo polje je kraško polje u jugoistočnom dijelu Bosne i Hercegovine, u jadranskoj ili niskoj odnosno istočnoj Hercegovini. Teritorijalno pripada opštini Trebinje, Republika Srpska i opštini Ravno, Hercegovačko-neretvanski kanton, Federacija Bosne i Hercegovine.

                                               

Dendroflora Bosne i Hercegovine

Ovaj spisak dendroflore Bosne i Hercegovine – skupa sa uvedenim vrstama i bosanskohercegovačkim endemima – je nepotpuna inventarizacija spermatofitnih biljnih vrsta koje se navode u raspoloživoj literaturi na bosanskom hrvatskom, srpskom i srpskohrvatskom jeziku. Nisu uključene kulturne i povremeno unošene. Napomene: U ovu inventarizaciju dendroflore uključene su i zeljaste višegodišnje biljke sa drvenastim stablikama i/ili izdancima i granama, uključujući i drvenaste lijane i loze. Zbog višekratnih promjena u biološkoj klasifikaciji i/ili taksonomskih rangova i naziva obuhvaćenih taksona, ...

                                               

Cvjetnice Bosne i Hercegovine

Ovaj spisak cvjetnica Bosne i Hercegovine, skupa sa unesenim vrstama i bosanskohercegovačkim endemima, nepotpuni je pregled angiospermnih biljnih vrsta koje se navode u raspoloživoj literaturi na bosanskom hrvatskom, srpskom i srpskohrvatskom jeziku. Nisu uključene kulturne i povremeno unošene. Napomena Zbog višekratnih promjena u biološkoj klasifikaciji i/ili taksonomskih rangova i naziva obuhvaćenih taksona, neki od njih se u priloženom spisku pojavljuju i po dva puta. To se posebno odnosi na one nazive binomne nomenklature koji su i danas u širokoj upotrebi. Najčešće je promijenjeno ime ...

                                     

ⓘ Bosanskohercegovačka zaštićena područja prirode

Konvencija o biološkoj raznolikosti počiva na uvažavanju glavnih naučnih odrednica genetičkog i ekološkog diverziteta, uključujući i raznolikost krajolika. Drugim riječima, svaka bioraznolikost, uključujući i ovu u Bosni i Hercegovini u osnovi obuhvata raznolikosti gena, vrsta, ekosistema i pejzaža. Njen specijski diverzitet je obilježe najvišim stupnjem endemnosti u Evropi. Osim specijske raznolikosti, opisan je i izuzeno visok stuanj raznolikosti ekosistema i krajolika uopće, uključujući nebiološke prirodne resurse. Raznolikost biljnog, životinjskog i ostalog živog svijeta Bosna i Hercegovina je posljedica dugotrajne geobiološke evolucije u veoma specifičnim geohronološkim, geološkim i klimatskim prilikama. Prema tim kriterijima u BiH se izdvajaju slijedeće regije:

 • alpsko-visokonordijska.
 • mediteranska,
 • eurosibirsko-boreoamerička, i

Na području Bosne i Hercegovine zabilježeni su i opisani brojni centri endemizma sa centrima reliktnosti, odnosno očuvanim pribježištima refugijima tercijarne flore i faune. Ako se pogleda u broj vrsta S u odnosu na relativno malu površinu Zemlje A,

odnos S/A Bosnu i Hercegovinu svrstava medu najbogatije države Europe.

Čak 30% ukupne endemske flore Balkana 1.800 vrsta se nalaze u BiH.

                                     

1. Krajolici

Kao posljedica koegzistencije i visokog nivoa interakcija izmedu biološke i geološke raznolikosti, na čitavom prostoru BiH je prisutan i visok stepen pejzažnih raznolikosti. Uvažavajući biogeografske i fizičko-geografske specifičnosti mogu se razlikovati slijedeći tipovi pejzaža:

 • ripanonski i
 • mediteransko-planinski,
 • mediteranski,
 • supramediteranski,
 • planinski.
                                     

2. Zaštićena područja

Zaštićena područja prirode u Bosni i Hercegovini su oni dijelovi državne teritorije koji su značajni po bioraznolikosti, relativnoj očuvanosti izvornog krajolika i/ili estetsko-turističkih potencijala. Zaštićena područja prirode u Bosni i Hercegovini izdvojena su na osnovu kategorizacije Medunarodne unije za zaštitu prirode IUCN na čijim principima su bazirani entitetski Prema tim kriterijima, u Bosni i Hercegovini zaštićena je 28 područja:

 • spomenici prirode: 12,
 • područje za upravljanje resursima: 1
 • parkovi prirode –zaštićeni pejzaži: 5 i
 • nacionalna parkvi: 3,
 • 4 rezervati prirode: 4

Ukupna povšina svih kategorija zaštite iznosi 105.401.78 hektara. Neka područja su zaštićena na osnovu medunarodnih konvencija i regulativama čiji je Bosna i Hercegovina potpisnik.

                                     

3. Zakonska regulativa

Nadležnost u oblasti zaštite prirode u Bosni i Hercegovini, kao i sve ostale, regulirana je na entitetskoj razini, uključujući i Brčko distrikt. Osnovni zakonski akti na kojima se zasniva zaštita prirode, medu kojima su kategorije zaštićenih područja, postupak zaštite i ostale odrednice su Zakon o zaštiti prirode Federacije Bosne i Hercegovine "Službene novine Federacije BiH", broj 66/13 za Federaciju BiH, Zakon o zaštiti prirode Republike Srpske "Službeni glasnik RS", broj 20/14 za Republiku Srpsku i Zakon o zaštiti prirode Brčko distrikta BiH "Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH", broj 24/04 za Brčko distrikt. Smo jedan dio nadležnosti u ovoj oblasti reguliran je državnom legisdlativom, a uključuje realizaciju medunarodnih obaveza Države, kao što su praćenje i koordiniranje priprema za sklapanje i izvedbu medunarodnih sporazuma, koordinacija projekata u suradnji s medunarodnim organizacijama, programima i fondovima, koordinacija saradnje sa institucionalnim strukturama u BiH, entitetima i Distriktu Brčko. Nadležnosti Države su pretežno svedene na dio resora Ministarstva spoljnje trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, a manjim dijelom i Ministarstve civilnih poslova, kao naprimjer realizacija konvencija UNESCO-a. Oblasti zaštite životnog okruženja za koje je potreban usaglašen pristup entiteta i distrikta su u nadležnosti Meduentitetsko tijelo za zaštitu životne sredine. To, izmedu ostalog, uključuje realizaciju medunarodnih sporazuma i programa, učešća u saradnji sa medunarodnim organizacijama, koordinaciju i donošenje zakonskih akata i sl. Kadrovsku strukturu Meduentitetskom tijelu za zaštitu životne sredine formiraju nadležni entitetski organi.                                     
 • je tijesnim nadglasavanjem odbačen. Zaštićeno prirodno područje Bosanskohercegovačka zaštićena područja prirode About IUCN: IUCN s Vision and Mission
 • Hercegovine Paprati Radovan Domac 1984 Mala flora Hrvatske i susjednih područja 3. izdanje. Zagreb: Školska knjiga. Sadik Sadiković 2002 Narodno zdravlje
 • Slovenije, Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, trajno je zaštićena Zakonom o zaštiti prirode Danas je nalazimo i u nekim špiljama u Francuskoj i Njemačkoj
 • još nekoliko područja za koje se smatra da bi se u doglednom vremenu mogla uvrstiti na spisak svjetske baštine, a to su sljedeća područja Sarajevo - jedinstveni
 • Bosne i Hercegovine Radovan Domac 1984 Mala flora Hrvatske i susjednih područja 3. izdanje. Zagreb: Školska knjiga. Sadik Sadiković 2002 Narodno zdravlje
 • dijelove Hrvatske koji su označeni kao područja pod zaštitom UN - a UNProtected Areas, UNPA Kao zaštićena područja bili su definirani oni dijelovi Hrvatske
 • ovom preostalom otoku iskonske prirode živi šarolik svijet flore i faune, pa je zbog toga proglašen strogo zaštićenim rezervatom, koji se isključivo koristi
 • Una 4 spomenika prirode Skakavac, Prokoško jezero, Vrelo Bosne i Tajan 2 parka prirode Hutovo blato i Blidinje i 2 zaštićena krajolika Bijambare
 • parametar authors link Radovan Domac 1984 Mala flora Hrvatske i susjednih područja 3. izdanje. Zagreb: Školska knjiga. Ljubomir Mišić, Radomir Lakušić 1990
 • šumska područja u centralnom su, istočnom i zapadnom dijelu Bosne. Klima je umjereno kontinentalna s toplim ljetima i hladnim zimama. Područja s velikom

Users also searched:

ekološki projekti u hrvatskoj, ekoloski projekti, projekti iz ekologije, projekti iz oblasti ekologije,

...

Kodeks o emitiranju radiotelevizijskog programa.

Ruralna područja BiH su utvrdena primjenom definicije ruralnih područja koju Gotovo cjelokupna bosanskohercegovačka proizvodnja grožda i vina odvija se u zaštićena područja, pravna lica nadležna za posebna pitanja upravljanja informacijski sistem, nadzor, finansiranje zaštite prirode i kazne za prekršaje za. Zašto se ne štite planinska područja u BiH? zeleni. Vlade dva bosanskohercegovačka entiteta odlučile su ove godine iz budžeta potrošiti 7.7 miliona KM za finansiranje političkih stranaka, dok su. Sarajevo, 15.01.2016. god. POŠTOVANI ČITAOCI GEOuBiH. Predmeti zajedničkog dijela razvrstani su u pet nastavnih područja: 1. islamsko područje, Savremena bosanskohercegovačka književnost. Literarna iz procesa interakcije, djelovanjem čovjeka na prirodu te prirode na čovjeka i ljudsko Prava gradana zaštićena Ustavom Bosne i Hercegovine.


...