Back

ⓘ Talamus
                                               

Medumozak

Medumozak je dio prednjeg mozga koji se razvija od najistaknutijeg primarnog moždanog mjehura. Taj mjehur se, tokom embrionskog razvija, diferencira u dva dijela: repni dijencefalon i rostrumski telencefalon. Hemisfere se razvjaju od telencefalona, a svaka sadrži bočne komore. Medumozak se sastoji od struktura koje se nalaze bočno od treće komore, a uključuju talamus, hipotalamus, epitalamus i suptalamus.

                                               

Epitalamus

Epitalamus je ledni adnji segment medumozga – dijela prednjeg mozga koji sadrži i talamus, hipotalamus i hipofizu. Uključuje habenulu i njihova, medusobno povezujuća, vlakna u habenulskoj komisuri, u stria medullaris talamusa i epifizi.

                                               

Prednji mozak

Prednji mozak – u anatomiji – je termin koji označava prednji dio embrionskog mozga kičmenjaka. Prednji mozak, uz srednji mozak mesencephalon i zadnji mozak rhombencephalon je jedan od tri osnovne dijela mozga tokom ranog razvoja centralnog nervnog sistema. On kontrolira tjelesneu temperaturu, reproduktivne funkcije, ishranu, spavanje, i bilo koje ispoljavanje emocija. U petomjehrnoj fazi, kada se prvi i zadnji mjehur podijeld na po dvije strukture, od prednjeg mozga nastaju dijencefalon, te u telencephalon koji se razvija u prednji mozak. Prednji mozak se sastoji od kore, u čijoj osnovi j ...

                                               

Suptalamus

Suptalamus ili pretalamus je dio medumozga. Najisturenija je struktura suptalamusnog jezgra. Povezan je sa globus pallidus – baznog jezgra velikog mozga.

                                               

Strijatum

Korpus strijatum, prugasto moždano tijelo ili kratko strijatum, je dio baznih moždanih ganglija. Naziv "prugasto tijelo" ili "prugasto brdo", izveden je iz latinskog corpus i striatus. je nukleus) u potkorteksnoj baznoj gangliji prednjeg mozga. Strijatum je kritična komponenta motornog sistema i sistema nagradivanja; prima glutamatne i dopaminergijske impulse iz različitih izvora i služi kao osnovni ulaz ostatka baznih ganglija. Funkcijski, strijatum koordinira više aspekata spoznaje, uključujući i motorne radnje i planiranje, donošenje odluka, motivaciju, pojačanje i percepciju nagrada. S ...

                                               

Treća moždana komora

Treća komora je jedna od četiri povezane šupljine komorskog sistema u ljudskom mozgu. To je središnji rascijep u medumozgu izmedu dva talamusna dijela, ispunjena moždanom tekućinom. Nalazi se u srednjoj liniji, izmedu lijeve i desne bočne komore. Prolaz kroz treću komoru je interthalamska adhezija, koja sadrži talamske neurone i vlakna za povezivanje i dva talamusa.

                                               

Magnoćelija

Magnoćelije, koje se nazivaju i M-ćelije, su neuroni unutar magnoćelijskog sloja bočnog genikulatnog jezgra talamusa. Dio su vidog sistema. Nazivaju se prema tome što se odlikuju relativno velikom veličinom u odnosu na parvoćelije.

                                               

Parvoćelija

Parvoćelije ili parvocelske ćelije, zvane i P-ćelije, su neuroni koji se nalaze unutar parvoćelijskih slojeva bočnog genikulatnog jezgra talamusa. Parvus je latinska oznaka za mali, a naziv "parvocelski" odnosi se na malu veličinu ćelija, u odnosu na veće magnoćelije. Filogenetski su parvoćelijske neuroni moderniji od magnoćelijskih.

                                               

Receptakul

Receptakul, receptakulum ili spremnik – u botanici – je termin koji se odnosi na vegtativno blizu kraja reprodukcijskih stabala koja su smještena ispod ili obuhvataju reproduktivne organe.

                                               

Veliki mozak

Veliki mozak, cerebrum ili telencefalon je najveći dio mozga koji sadrži moždanu koru od dvije moždane hemisfere, kao i nekoliko potkornih struktura, uključujući hipokampus, baznu gangliju i mirisni bulbus. U ljudskom mozgu je najviša regija centralnog nervnog sistema. Mozak se razvija prenatalno iz prednjeg mozga prozencefalon. Kod sisara se dorzalni telencefalon, ili pallium razvija u moždanu koru, a ventralni telencefalon ili subpalijum, postaje bazna ganglija. Mozak je takoder podijeljen, približno simetrično, na lijevu i desnu moždanu hemisferu. Uz pomoć malog mozga, veliki kontrolira ...

                                               

Moždana mamuza

Habenula – u neuroanatomiji – izvorno označava peteljku epifize, ali se termin postepeno počeo odnositi i na susjednu grupu nervnih ćelija za kojie se vjerovalo da su povezane sa epifizom, kao habenulsko jezgro. To jezgro je skup dobro očuvanih struktura kod svih kičmenjačkih životinja. U suvremenoj anatomskoj terminologiji, ovaj pojam se odnosi isključivo na ovu odvojenu ćelijsku masu u zadnjem i lednom aspektu lednog talamusa u epitalamusu, ugradeniom u zadnjem kraju stria medullaris možninskog prugastog tijela, iz kojih dobija većinu svojih uzlaznih aferentnih vlakana. Putem fasciculus ...

                                               

Mozak

Mozak je organ koji služi kao centar nervnog sistema kod svih kičmenjaka i većine beskičmenjaka. Samo nekoliko beskičmenjaka, kao što su spužve, meduza i odrasli plaštaši i morski ježevi i zvijezde nemaju mozga. Umjesto toga imaju difuzne ili lokalizirane nervne mreže.Smješten je u glavi, obično blizu primarnih organa osjetila kao što su vid, sluh, balansiranje ravnoteže, okus i miris. To je najsloženiji organ u tijelu kičmenjaka. Procjenjuje se da ljudska moždana kora sadrži 14-16 milijardi neurona, da je svaki neuron povezan sinapsama sa nekoliko hiljada drugih neurona. Ovi neuroni medus ...

                                               

Hipotalamus

Hipotalamus je dio mozga koji se sastoji od brojnih malih jezgara sa različitim funkcijama. Jedna od njegovih najvažnijih funkcija je veza nervnog i endokrinog sistema, preko hipofize. Hipotalamus se nalazi iznad talamusa, upravo neposredno iznad moždanog i dijela limbnog sistema. U terminologiji neuroanatomije, čini ventralni dio diencephalona. Mozak svih kičmenjaka sadrži hipotalamus. Kod ljudi je veličine badema. Hipotalamus je odgovoran za pojedine metaboličke procese i druge aktivnosti autonomnog nervnog sistema. Spaja i luči odredene neurohormone, često nazivane oslobadajući hormoni ...

                                               

Ganglija

Ganglija – u anatomijii – je nervna ćelija. ili grupa ćelija koja se nalazi u autonomnom nervnom sistemu. takva grupa neurona se označavaju kao jezgro u perifernom nervnom sistemu, odnosno ganglija. U ganglijama su ćelijska tijela aferentnih živaca.

                                               

Forniks

Moždani luk je C-oblikovani svežanj nervnih vlakana u mozgu koji prenosi signale iz hipokampusa do sisastog tijela, a zatim u prednje jezgro talamusa. Dio je dio limbnog sistema. Dok tačna funkciju i značaj u fiziologiji mozga još uvijek nije u potpunosti jasan, kod ljudi je dokazano da hirurška transekcija – rezanje forniksa duž tijela – može izazvati gubitak pamćenja. Postoje neke rasprave o tome koji tip memorije je pogoden ovim ošgtećenjem, ali je utvrdeno da većina usko korelira s sjećanje, a ne memorije nagrade. To znači da oštećenja luka može uzrokovati poteškoće u podsjećanju na du ...

                                               

Amigdala

Amigdala ili corpus amygdaloideum u anatomiji je naziv za velik sklop jezgara smješten u dorzomedijalnom dijelu vrha sljepoočnog režnja i predstavlja glavnu bazalnu gangliju limbičkog sistema. Amigdala je struktura u kojoj dolazi do integracije specifičnih osjetnih informacija kojima se daje adekvatna emocionalna važnost i kontekst, a električna stimulacija rezultira doživljajima pozitivnih ili negativnih emocija, u zavisnosti od toga koje jezgre su podražene. Jezgre amigdale se dijele u dvije glavne grupe: kortikomedijalnu i, mnogo veću, bazolateralnu. Glavne jezgre kortikomedijalog podru ...

                                               

Insula

Otočna moždana kora, insula – često zvana moždani otok ili otok korteksa, Reilscheov otok, Lobus insularis, te kao insularne vijuge – je potopljeni dio moždane kore. Pokriven je čeonim, tjemenim i sljepoočnim režnjem. Moždani otok je odvojen od kružne udubine i operkula. Od pola insule zrači 5-9 lepezastih vijuga, u kratkim prednjim i Brevesovim brazdama. Nalazi se duboko u bočnoj površini mozga, u bočnom udubljenju Sylvijusove pukotine, razdvajajući koru sljepoočnog i donjeg dijela tjemenog režnja. Ove superponirane regije kore, poznate kao operculi, od čeonog i tjemenog režnja formiraju ...

                                               

Ovula

Ovula – kod biljaka sjemenjača – je struktura koja stvara i sadrži ženske reproduktivne ćelije. Sastoji se od tri dijela: integument, koji tvori njegov vanjski sloj, nucelus i ženski gametofit u njenom središtu. Ženski gametofit – posebno nazvan megagametofit – kod cvjetnica naziva se takoder embrionska vrećica. Megagametofit stvara jajnu ćeliju u svrhu oplodnje.

                                               

Čeoni režanj

Čeoni režanj ili po tudici – frontalni režanj / lobus nalazi se u čeonom dijelu lobanje, a jedan je od četiri sastavna dijela moždane kore sisarskog mozga. Čeoni režanj nalazi se na prednjoj strani svake moždane hemisfere i ispred tjemenog režnja i iznad i ispred sljepoočnog. Od tjemenog režnje je odvojen razmakom izmedu tkiva pod nazivom centralna brazda, a od temporalnog, dubokom bočnom brazdom poznatom i Sylvijeva brazda. Precentralna motorna vijuga, koja je zadnja granice frontalnog režnja, sadrži primarni motorni korteks, koji kontrolira voljne pokrete pojedinih dijelova tijela. Front ...

                                               

Tjemeni moždani režanj

Tjemeni režanj, poznat pod uobičajenom tudicom parijetalni režanj je jedan od četiri glavna dijela kore velikog mozga sisara. Smješten je iznad potiljačnog, a iza čeonog režnja i centralne brazde. Ime mu dolazi od disproporcionalne tjemene kosti, koja je nazvana po latinskoj riječi paries-. Ovaj režanj integrira senzorne informacije izmedu različitih senzornih modaliteta, uključujući i prostorni smisao i navigaciju propriocepcija, glavnih senzorno-receptivnih područja čula dodira mehanorecepcije u postcentralnoj senzornoj vijugi koja je upravo iza centralne brazde u postcentralnoj vijugi, ...

                                               

Orgazam

Orgazam ili spolni klimaks je vrhunac seksualnog doživljaja. Orgazam je s fiziološke strane bezuslovni refleksni dogadaj, kojim upravljaju centri u kičmenoj moždini. Već za vrijeme predigre uzbudi se cijeli nervni sistem, hormoni koje nadbubrežne žlijezde dodaju u krv poput adrenalina izazivaju podrhtavanje svih mišića, ubrzava se puls, produbljuje i zastaje dah, suši se grlo, pojačano izlučuju znojne žlijezde, šire zjenice, smjenjuje crvenilo i bljedilo, a povećano izlučivanje adrenalina povećava količinu šećera u krvi, što pri smanjenom nivou inzulina u krvi može voditi blagoj vrtoglavic ...

                                               

Potiljačni režanj

Potiljačni režanj ili okcipitaalni lobus je jedan od četiri glavna režnja kore velikog mozga sisara. Glavni je centar za obradu informacija čula vida, tj. fotoreceptorskih informacija koje pristižu iz očne mrežnjače. Prema toj funkciji označava se i kao vidna moždana kora. Primarna vidna kora je Brodmannovo područje 17, koje se naziva V1 vidno jedan. Ljudsko V1 se nalazi u središtu lijeve i desne bočne strane potiljačnog režnja u kalkarinoj brazdi. Postoji mnogo takvih e regija, a specijalizirane suza različite vidne zadatke, kao što su prostorne obrada, razlikovanja boja i percepcija pokr ...

                                               

Bočne komore

Bočne komore ili često lateralne komore su dijelovi komorskog sistema mozga sisara. Sadrže ih obje moždane hemisfere, po jednu. Označavaju se kao prva i druga moždana komora, koje su veće i od treće i od četvrte moždane komore. Svaka bočna komora liči na strukturu u obliku slova C koja počinje u gornjem rogu temporalnog režnja, putuje kroz tijelo tjemenog i čeonog režnja, na kraju završava na intraventrikulskim otvorima, gdje se svaka očna komore povezuje sa centralnom trećom komorom. Duž zadnjeg roga, proteže unazad u potiljačni režanj, a prednji rog bočne komore se proteže dalje u fronta ...

                                               

Müllerova glija

Müllerova glija ili Müllerove ćelije, su tip mrežnjačnih glija-ćelija, koju je prvi prepoznao i opisao Heinrich Müller. Nalaze se u mrežnjači kičmenjaka, a služe kao ćelije za podršku neuronima, kao što to rade sve glijjne ćelije. Najčešći su tip glijinih ćelija u mrežnjači. Dok su njihova ćelijska tijela smještena u unutrašnjem jezgarnom sloju, oni se protežu preko cijele mrežnjače. Glavna uloga Müllerovih ćelija je održavanje strukturne i funkcijske stabilnosti mrežnjače. To uključuje regulaciju ivanćelijskog okruženja, prihvatanjem neurotransmitera, uklanjanjem krhotina, regulacijom niv ...

                                               

Germinom

Smatra se da germinomi nastaju zbog greške u razvoju, kada odredene primordijalne klice ne uspiju pravilno migrirati. Germinomi se ne mogu histološkj diferencirati, budući da čelije negerminomatozni h tumora pokazuju različitu diferencijaciju. Kao i drugi tumori germ-ćelija, germinomi se mogu ući u malignu transformaciju.

Talamus
                                     

ⓘ Talamus

Talamus je moždana dvodijelna struktura kičmenjaka, smještena izmedu i korteksa i srednjeg mozga. Neke od njegovih najznačajnijih funkcija su prenošenje impulsa od senzornih i motornih neurona na koru velikog mozga, i regulacija svijesti, sna i budnosti. Dva dijela talamusa okružuju treću moždanu komoru. To je glavni proizvod embrionskog medumozga.

                                     

1. Anatomija

Talamus se nalazi u prednjem mozgu iznad srednjeg mozga, sa nervnim vlaknima koja se projiciraju tako da moždana kora ima veze u svim pravcima. Medijalna površina talamusa predstavlja gornji dio lateralnog zida treće komore, a povezana je na odgovarajuće površine suprotne strane talamusa, na sivoj traci u medutlamusnom prianjanju.

                                     

1.1. Anatomija Morfologija

Dvije polovine talamusa su izbočene moždane mase, smještene ukoso oko 30° i simetrično na svakoj strani treće moždane komore. Oba dijela ljudskog talamusa su po veličini i obliku slični orahu. Ovo su oko 5 cm duga tijela, na najširem dijelu raspona oko 2.5 centimetara i visoka oko 2 cm; dimenzije mogu varirati, srazmjerno ukupnoj veličini moždane mase.

                                     

1.2. Anatomija Opskrba krvlju

Talamus ima dotok krvi iz brojnih arterija: polarne arterija zadnja komunicirajuća arterija, paramedijalna tamusno-subtalamusna arterija, isnabdijeva donje bočne talamogenikulatne i zadnje bočne srednju i bočnu horoidne arterije. Sve su one ogranci zadnje cerebralne arterije.

Neki ljudi imaju arteriju perheron, koja je rijetka anatomska varijacija u kojoj za opskrbu oba dijela talamusa dolazi jedan izdanak koji proizlazi iz zadnje moždane arterije.

                                     

1.3. Anatomija Talamusna jezgra

Talamus je dio jezgarnog kompleksa, strukturiranog od četiri dijela, hipotalamus, epitalamus, pretalamus ranije pod nazivom ventralni talamus i ledni talamus. Derivati dijencefalona takoder uključuju i ledni epitalamus u suštini habendulu i dodatke i peritalamus pretalamus koji sadrži strukture zvane Zona incerta i talamusno mrežasto jezgro. Zbog različitog ontogenetskog porijekla, epitalamus i epitalamus se formalno razlikuju od pravog talamusa.

Talamus se sastoji od sistema lamela sastavljen od mijelinskih vlakana koje odvajaju različite talamusne pod-dijelove. Druga područja su definirani različitim skupineama neuronaa, kao što je periventrikulska jezgra, koja su intralamelni elementi nucleus limitans i drugi. Ove potonje, strukturno se razlikuju od glavnih dijelova talamusa, i grupirani su u alotalamus, za razliku od izotalamusa. Ova razlika pojednostavljuje ukupni opis talamusa.

                                     

1.4. Anatomija Veze

Talamus je višestruko povezan sa hipokampusom preko mamilo-talamusnog snopa, koji se sastoji od mamilarnoga tijelo i forniksa. Povezan je i s korom velikog mozga, preko talamokortikalnih zraka.Spinotalamički trakt je čulni put porijeklom iz kičmene moždine. Ona prenosi informacije do talamusa o bolu, temperatur, svrabu i grubom dodiru. Postoje njegova dva glavna dijela:

 • bočni spinotalamički trakt, koji prenosi informacije o bolu i temperaturi, i
 • Prednji spinotalamički trakt ili trbušni spinotalamički trakt, koji prenosi impulse grubog dodira i pritiska.
                                     

2. Funkcija

Talamus je dio mozga sa relejnim, integracijskim i modulacijskim funkcijama. Relejna uloga uključuje pojavu da se sve aferentne informacije koje idu ka centralnom nervnom sistemu i svjsni duboki senzibilitet, na pragu kortikalnih centara, sinapsno prekidaju u talamusnim jezgrima. To talamusu omogućava da ih integrira i zaključi šta receptori prenose senzornoj kori velikog mozga. Zbog toga je i sam talamus, i bez senzorne kore, značajan za svjesno doživljavanje signala sa receptora tjelesnog somatskog senzibiliteta.

Pored toga, talamus može i da modulira primljene informacije, u suradnji sa asocijacijskom korom, tako što pojačava one koje su trenutno bitne, dok nebitne slabi ili ih potpuno gasi. Time omogućava da se jedinka koncetrira na najbitnije okolnosti u odredenom trenutku.

                                     
 • izmedu tri komponente: hipotalamus, hipofiza graškasta žlijezda ispod talamusa i nadbubrežne suprarenalne žlijezde mali, stožasti organi na vrhu
 • talamusa a potom, prekopčajući se samo u jednoj sinapsi, do amigdale drugi signal koji prolazi duži put jer prolazi kognitivnu obradu iz talamusa
 • slike iz mrežnjače u obliku akcijskog potencijala u nekoliko regija u talamusu hipotalamusu, mezencefalonu ili srednjem mozgu. Ganglijske ćelije mrežnjače
 • direktne veze izmedu različitih korteksnih područja i indirektne, preko talamusa Jedan od najjasnijih primjera je korteksna slojevitost Gennarijeve linije
 • regija CA1 prima ulaz iz CA3 potpolja, EK sloja III i jezgra reuniens u talamusu koji. S druge strane, CA1 projicira subikulum kao i slanje informacija
 • peteljka hipofize, epifiza, područje postrijema i kompleksa mrežnjače, talamusa hipotalamusa i medijalne eminencije. U moždanim ovojnicama, oni se nalaze
 • mrežnjače preko optičkog nerva u dva najkomornija sloja LGN - a, koja su jezgra talamusa zauzeta magnoćelijskim ćelijama koje se potom uglavnom projiciraju u prugasti
 • moždanog stabla čini široki, gusti sloj zvai unutrašnja kapsula, izmedu talamusa i baznog jezgra, odakle zrakasto divergiraju, niz specifična područja korteksa
 • informacije iz hemostaze uzlaznih nervnih puteva, kroz senzorna vlakna, preko talamusa i šalje informacije ili podražaja na veliki broj drugih povezanih dijelova
 • poruka akcijski potencijal se prenosi duž retino - hipotalamusnog trakta talamusa Ove staze prate vidni živac, a zatim izlaze iz njegove hijazme do suprahijazmatskog
 • Pretektum, Mezencefalni kanal Prosencephalon Diencephalon Epitalamus Talamus Hipotalamus, Suptalamus Hipofiza Epifiza, Treća moždana komora Telencephalon

Users also searched:

hipotalamus, izliječeni od glioblastoma, ozdravljenje od glioblastoma, recidiv glioblastoma, talamus i hipotalamus,

...

Bol u ledima poguban za mozak DnevniBUZZ.

Glioblastom je tip tumora mozga za koji do danas nije pronadena efikasna terapija, a stopa preživljavanja unutar 5 godina je veoma niska. ZBORNIK RADOVA Vol.3 Rehabilitacija žrtava Vive zene Tuzla. Neurofilamenti. Prionske bolesti kuru. CJD, bolest. Sporadična, genska ili infektivna korteks, mali mozak, talamus. Amiloid i ostali agregati. Prion protein.


...