Back

ⓘ Spisak džamija u Bosni i Hercegovini
                                               

Spisak džamija u Banjoj Luci

Spisak džamija u Banjoj Luci sagradenih u XVI vijeku Gazanferija džamija Ferhadija džamija Ibrahim ef. Halilović Arnaudija džamija Spisak džamija u Bosni i Hercegovini Nedovršeni članak Spisak džamija u Banjoj Luci, koji govori o džamijama, treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.

                                               

Husein-begova džamija u Brodu

Husein-begova džamija u Brodu, nalazi se u centru naselja i općine Brod, Bosna i Hercegovina. Zajedno sa haremom, proglašena je za nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine.

                                               

Tulekova džamija

Tulekova ili Hadži Zulfikareva džamija nalazi se u banjalučkom naselju Novoselija. Nazvana je Tulekovom, zbog mlinarske porodice Tulek, koja je održavala džamiju.

                                               

Ferhat-pašina džamija

Ferhad-pašina ili bolje znana kao Ferhadija džamija je džamija u Banjaluci. Džamija je odlukom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine proglašena nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Izgradena je 1579. godine u klasičnom otomanskom stilu i predstavlja jedno od najuspješnijih arhitektonskih ostvarenja bosanske arhitekture 16. vijeka. Njen arhitekta je nepoznat ali je poznato da je bio učenik otomanskog arhitekte Mimara Sinana. Izgradnju džamije je finansirao Ferhat-paša Sokolović bosanski sandžak beg. U kompleksu Ferhadije su se takoder nalazila i 3 turbeta: Fe ...

                                               

Spisak nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine u Foči (RS)

Na listi nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine za općinu Foča jesu sljedeći spomenici: "Careva džamija Sultan Bajezida Valije II džamija" mjesto i ostaci graditeljske cjeline "Crkva sv. Nikole sa pokretnom imovinom" graditeljska cjelina "Nekropola sa stećcima i četiri kasnoantička nadgrobnika na lokalitetu Mramor Crkvina u Vrbici, Čelebići" historijsko područje "Željezni most princa Karla" historijski spomenik. "Nekropola sa stećcima i nišanima na lokalitetu Crljanke u Putojevićima" historijsko područje "Nekropola sa stećcima na lokalitetu Bor u Hrdavcima" historijsko područje "Čaršija ...

                                               

Spisak nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine u Sarajevu

Abdestana Šejh Feruhova džamija sa grobljem i česmom, graditeljska cjelina; Alifakovac groblje, grobljanska cjelina; Arhiv Instituta za muzikologiju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu, pokretno dobro; Sarajevska sinagoga, historijski spomenik ; Alipašina džamija sa haremom, graditeljska cjelina; At Mejdan, arheološko područje;

Spisak džamija u Bosni i Hercegovini
                                     

ⓘ Spisak džamija u Bosni i Hercegovini

 • Behram-efendijina džamija u Novoseliji Izgradena: 1560. godine. Srušile je vlasti Republike Srpske: 26.5.1993.
 • Talih džamija na Pobrdu Izgradena: 1580. godine. Srušile je vlasti Republike Srpske: 8.9.1993.
 • Vrbanjska džamija Izgradena:?.godine. Srušile je vlasti Republike Srpske: 11.5.1993.
 • Stupnička džamija Izgradena: 1595. godine. Srušile je vlasti Republike Srpske: 9.9.1993.
 • Hadži-Kurtova džamija u Novoseliji Izgradena:?.godine. Srušile je vlasti Republike Srpske: 14.7.1993.
 • Arnaudija džamija, centar Izgradena: 1594. godine. Srušile je vlasti Republike Srpske: 7.5.1993.
 • Potpećka džamija Izgradena: 1618. godine. Srušile je vlasti Republike Srpske: 9.4.1993.
 • Mehdi-bega Imamovića džamija na Hisetima Izgradena: 1630. godine. Srušile je vlasti Republike Srpske: 4.7.1993.
 • Hadži-Mustaj paše Sokolovića džamija u Novoseliji Izgradena: 1570. godine. Srušile je vlasti Republike Srpske: 14.7.1993.
 • Ferhat-pašina džamija, centar Izgradena: 1579. godine. Srušile je vlasti Republike Srpske: 7.5.1993.
 • Jama džamija u Gornjem Šeheru Izgradena: 1554. godine. Srušile je vlasti Republike Srpske: 4.7.1993.
 • Tulekova džamija u Novoseliji Izgradena: 1760. godine. Srušile je vlasti Republike Srpske: 17.5.1993.
 • Dolačka džamija Izgradena: 1686. godine. Srušile je vlasti Republike Srpske: 3.9.1993.
 • Gazanferija džamija u Maloj Čaršiji Izgradena: 1760. godine. Srušile je vlasti Republike Srpske: 4.7.1993.
 • Grabska džamija Izgradena: 1528. godine. Srušile je vlasti Republike Srpske: 14.7.1993.
 • Potočka džamija Izgradena: 1630. godine. Srušile je vlasti Republike Srpske: 6.9.1993.
                                     

1. Bihać

 • Džamija Izačić
 • Džamija Orašac
 • Džamija Pokoj
 • Džamija Vikići
 • Džamija Ćukovi
 • Džamija Srbljani
 • Džamija Ribić
 • Džamija Čekrlije
 • Džamija Gata
 • Džamija Jezero
 • Džamija Mala Peć
 • Džamija Spahići
 • Džamija Turija-Vrsta
 • Džamija Pritoka
 • Džamija Duljci
 • Džamija Ić-Hisar, Harmani
 • Džamija Ripač
 • Džamija Vinica
 • Džamija Bakšaiš
 • Džamija Papari
 • Džamija Veliki Lug
 • Džamija Čavkići
 • Džamija Sokolac - srušena tokom rata, i ponovo otvorena 31. jula 2000. godine.
 • Džamija Bajrići
 • Džamija Ružica
 • Džamija Založje
 • Džamija Kamenica-Muslići
 • Džamija Hatinac
 • Džamija Prekounje
 • Džamija Mali Lug
 • Džamija Kulen Vakuf
 • Džamija Klokot
 • Džamija Klisa
 • Džamija Brekovica
 • Džamija Golubić - džamija je srušena.
 • Džamija Fethija
                                     

2. Bijeljina

 • Preljubovića Dašnica džamija
 • Palutinska džamija Janja
 • Džedid džamija Janja
 • Vedžihi-pašina Janjica džamija
 • Atik džamija Janja
 • Ahmed-age Krpića džamija
 • Sultan Sulejmanova Atik džamija
 • Ahmed-bega Salihbegovića džamija
                                     

3. Brčko

 • Džamija Rijeke
 • Azizija Brčko Brezovo Polje izgradena 1863. godine, srušile je vlasti Republike Srpske u toku rata u Bosni i Hercegovinu 21.5.1993. godine
 • Džamija Ogradenovac
 • Atik-Savska džamija
 • Hadži-Pašina džamija srušile je vlasti Republike Srpske u toku rata u Bosni i Hercegovini 1992. godine
 • Brod džamija Brod
 • Džamija Šatorovići
 • Stara džamija Brčko Maoča Stara
 • Džamija Brka Stara Brka Stara
 • Čande džamija Čande
 • Džamija Maoča Nova Maoča Nova
 • Džamija Rašljani
 • Džamija Prutače
 • Džamija Ivici
 • Begova džamija Brčko Brezovo Polje izgradena 1750. godine, a srušile je vlasti Republike Srpske u toku rata u Bosni i Hercegovinu 21.5.1993. godine
 • Džamija Palanka
 • Nova džamija Brčko Maoča Stara
 • Bijela džamija Brčko srušili je vlasti Republike Srpske u toku rata u Bosni i Hercegovini 1992. godine
 • Džamija Omerbegovača
 • Džamija Gornji Rahić Gornji Rahić
 • Čoseta džamija Čoseta


                                     

4. Brod

 • Brodska džamija
 • Husein-begova džamija sa haremom u Bosanskom Brodu. Prijedlog odluke o proglašenju mjesta i ostataka graditeljske cjeline nacionalnim spomenikom
 • Džamija Gornje Kolibe
                                     

5. Breza

 • Džamija Izbod
 • Džamija Vijesolići
 • Džamija Župča
 • Džamija Vrbovik
 • Stara džamija Podgora
 • Džamija Mahala
 • Džamija Koritnik
 • Stara džamija Trtorići
 • Džamija Gornja Breza
 • Džamija Bukovik
 • Stara džamija Potkraj
 • Gradska džamija Breza
                                     

6. Bugojno

 • Džamija Zanesovići
 • Islamski centar princeze Dževhere
 • Džamija Vesela
 • Džamija Pirići džemat Drvetine
 • Džamija Kula
 • Gradska Sultan Ahmedova džamija sagradena 1693. godine
 • Džamija Poljice
 • Džamija Donje Karadže
 • Džamija Gromile
 • Džamija Vrbanja
 • Džamija Kopčić
 • Džamija Poriče
 • Džamija Podripci džemat Drvetine
 • Džamija Drvetine
 • Džamija Voznik
 • Džamija Odžak
 • Džamija Rovna
 • Džamija Gaj
                                     

7. Derventa

 • Gradska džamija u Derventi – Izgradena je prije 1570. godine, srušena u ratu 1992. godine.
 • Dolnjačka džamija – Izgradena tokom perioda izmedu 1570. i 1600. godine. Srušena tokom rata u Bosni i Hercegovini a obnovljena 16. jula 2017. Zajedno sa pripadajućim haremom proglašena za nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine.
                                     

8. Donji Vakuf

 • Handanija džamija u Pruscu – Proglašena za nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine.
 • Pruščakova džamija u Pruscu – Proglašena za nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine.
                                     

9. Foča

 • Džamija u Kozarevcu - nalazi se u istoimenom naselju, kod Tjentišta u džematu Sutjeska; izgradena 2007. godine i otvorena 2008.
 • Aladža džamija srusena 1992. godine
 • Musluk džamija - Izgradena 1564. godine, srušena 1992. a obnovljena 2007. Proglašena za nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine.
 • Careva dzamija srušena 1992 i obnovljena 2016.
                                     

10. Gacko

 • Džamija u Pridvorici
 • Džamija u Ključu
 • Džamija u Gacku
 • Džamija Omer-paše Kazanca
 • Džamija u Fazlagići Kuli
 • Džamija u Havtovcu
 • Džamija u Velikoj Gračanici
                                     

11. Gračanica

 • Šarena džamija u Gračanici
 • Lipanjska džamija – Proglašena za nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine.
 • Stara džamija Soko u Sokolu – zajedno sa pripadajućim haremom proglašena za nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine.
 • Donja džamija u Lukavici – Sa pripadajućim haremom proglašena za nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine.
                                     

12. Gradiška

 • Tekijska džamija džemat Tekija, srušena 25. marta 1993. četvrtak u 22:55
 • Šibić begova džamija, izgradena 1891. džemat Rovine, srušena 11. novembra 1992.
 • Dubravačka II džamija, izgradena 1720. džemat Dubrave II, srušena 28. marta 1993. nedjelja
 • Azizija, izgradena 1863. džemat Orahova, srušena 28. marta 1993. nedjelja
 • Dubravačka I džamija, izgradena 1870. džemat Dubrave I, srušena 27. marta 1993. subota
 • Haluška džamija, izgradena 1892, džemat Orahova, srušena 28. marta 1993. nedjelja
 • Čikulska džamija, izgradena 1787. džemat Čikule, srušena 28. marta 1993. nedjelja
 • Liskovačka džamija, izgradena 1890.džemat Liskovac, srušena 1. februara 1993. ponedjeljak u 04:00 ujutro
 • Selmija džamija, izgradena 1627. džemat Obradovac, srušena 25. marta 1993. četvrtak u 20:20
 • Jusufagina džamija, izgradena 1869. džemat Orahova, srušena 28. marta 1993. nedjelja
 • Čatrnjska džamija, mesdžid izgraden 1975. džemat Čatrnja, srušena 11.aprila 1993. nedjelja


                                     

13. Ilijaš

 • "Egipatska džamija" Ilijaš
 • Džamija Rakova Noga
 • Džamija Srednje
 • Centralna džamija, Ilijaš
 • Džamija Misoča
 • Džamija u Podlugovima
 • Džamija Mrakovo
 • Džamija Crna Rijeka
 • Džamija Donji Ivančići
 • Džamija Dragoradi
                                     

14. Jajce

Džamije u historiji

 • Fethija-Sulejman-hanova džamija kao džamija služila je od 1530. godine do 1833. godine kada je izgorjela i više nije obnavljana
 • Ramadan-begova džamija srušena 1933. godine, nije obnavljana

Džamije koje postoje

 • Sultan Bajazidova džamija,
 • Kruščička džamija
 • Bešnjevska džamija
 • Vlasinjska džamija
 • Lupnička džamija
 • Biokovska džamija
 • Džamija Šehidija u Šibenici izgradena 2002. godine
 • Džamija Esme Sultanije
 • Ibrahim-begova džamija izgradena prije 1660. srušena 1992. godine
 • Šipovačka džamija
 • Hadadan džamija
 • Barevska džamija
 • Ipotska džamija
 • Šamića džamija izgradena prije 1660. godine, srušena 1992. godine
 • Plivska džamija izgradena 1780. godine, srušena 28.8.1992. godine
 • Lendićka džamija izgradena 2004. godine
 • Volarska džamija
 • Divičanska džamija izgradena za vrijeme Gazi Husrev-bega, srušena 1992. obnovljena 1997. godine
 • Sinan - begova džamija godine
 • Vakfijja džamija
 • Bešpeljska džamija
 • Dizdareva džamija
 • Pšenička džamija


                                     

15. Kakanj

 • Džamija Gornji Lučani - Gradnja džamije pokrenuta je 2007. godine, i otvorenje je predvideno za 9.8.2008. Džamija ima glavnu kupolu i minaret sa dva šerefeta. Nalazi se u istoimenom naselju Gornji Lučani.
                                     

16. Kladanj

 • Kuršumlija džamija - Još poznata i kao hadži Bali-begova džamija, izgradena je 1545. godine, a 2005. je proglašena nacionalnim spomenikom
 • Hadim Ali-pašina džamija
 • Tehvil-agina džamija
 • Stara drvena džamija u Tuholju
                                     

17. Konjic

 • Repovačka džamija
 • Čaršijska džamija – Proglašena za nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine.
 • Džamija Gornje Polje – Otvorena 20. 7. 2008. Gradnja džamije trajala je četiri godine. Ima glavnu kupolu, i više manjih. Munara ima dva šerefeta.
 • Stara džamija u Gornjoj Mahali – Proglašena za nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine.
 • Tekijska džamija – Proglašena za nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine.
                                     

18. Kotor Varoš

 • Džamija u Vrbanjcima
 • Džamija Doljani
 • Džamija u Vraniću
 • Džamija u Hrvačanima
 • Džamija u Donjem Varošu
 • Careva džamija
 • Džamija u Šipragama
 • Stara džamija u Većičima
 • Džamija u Večićima - Trzna
 • Džamija u Garićima
 • Džamija u Hanifćima
 • Džamija u Hadrovcima
 • Džamija Ravne
 • Kotorska džamija
                                     

19. Maglaj

 • Džamija Čobe
 • Džamija Ulišnjak
 • Džamija Domislica
 • Džamija Ravna
 • Džamija Bijela Ploča
 • Džamija Strupina
 • Džamija Misurići
 • Džamija Sukija
 • Jusuf-pašina "Kuršumlija" džamija
 • Fazli-pašina
 • Džamija Kopice
 • Džamija Donja Kosova
 • Muharem-pašina džamija
 • Nova gradska džamija Vali Redžep Jezidžoglu
 • Džamija Jablanica
 • Džamija Gornja Kosova
 • Džamija Krušik
 • Džamija Liješnica
 • Džamija Gornja Liješnica
                                     

20. Mostar

 • Hadži Husein Kotle mesdžid na Luci, zapušten mada pod spomeničkom zaštitom
 • Milavića mesdžid na Ogradi kraj Lučkog mosta
 • Derviš Age Bajezidagića džamija u Podhumu izgradena 1592. godine
 • Nezir Agina džamija na Spili iznad Jusovine na Šemovcu
 • Sinan pašina ili Atik džamija na Mejdanu izgradena 1474 godine, porušena 1948.g. ponovno renovirana 2017.g.
 • Ćelebića džamija na južnoj periferiji grada,koja je kroz vijekove važila kao hadžijska džamija davno porušena
 • Sultan-Sulejmanova džamija Blagaj
 • Ćejvan Čehajina sagradena 1553.g., u narodu poznata i kao Inat džamija, jer je jedina džamija u Mostaru kod koje se munara nalazi na lijevoj strani od ulaza u džamiju
 • Kadun Fatimina džamija kod higijenskog zavoda, jedina džamija sa kvadratnom munarom, danas ne postoji
 • Koski Mehmed-pašina džamija sagradena 1619.g.
 • Karadoz-begova džamija izgradena 1557-1558. godine
 • Muslibegovića mesdžid u Malom Brankovcu
 • Mehmed Čertodanova džamija na Carini sjeverno od hotela Neretva davno srušena
 • Hadži Balijina džamija koju zovu i Ćumurijinom džamijom, takoder, na Malom Brankovcu davno srušena
 • Roznamedžijina džamija u Fejićevoj ulici
 • Sultan Selimov mesdžid u Hendeku kod Starog mosta pod zaštitom
 • Džamija Hadži Kurtova ili Tabačica
 • Babe Beširova džamija na Balinovcu
 • Kamber-agina džamija u Podgradskoj čaršiji zapravo najstarija džamija u Mostaru, ali je ona pri gradnji Lučkog mosta 1910. godine porušena
 • Džamija Hadži-Memije Cernice u Cernici
 • Nesuh Age Vučjakovića džamija poznata kao džamija pod lipom
 • Dušića mesdžid u Gornjem Brankovcu davno srušen
 • Džamija Ali-bega Lafe na Pijesku
 • Džamija "Bosanski mudžahidi" u Zaliku Sjeverni logor, izgradena 1996.g.
 • Džamija u Kočinama
 • Berićet džamija u Jasenici izgradena 1975. godine
 • Čose Jahja hodžina džamija na Musali
 • Džamija u Vrapčićima
 • Sevri Hadži Hasanova džamija u Donjoj mahali
 • Memi hodžina džamija na Carini davno srušena
 • Ali-havadžina džamija na Vakufima uz lijevi rukavac rjeke Radobolje davno srušena. Radobolja se naviše račva u dva pravca i pravi tzv.Zelića adu.
 • Milavića mesdžid na Ogradi
 • Čevrina džamija u Oručluku
 • Džamija hadži Tere Jahje na Carini
 • Jahja Esfelovov mesdžid u Donjoj mahali
 • Lakišića džamija na Ričini Korzo izgradena 1650-51.god.
 • Šarića Ibrahim-age džamija
                                     

21. Novi Grad

 • Buljučka džamija
 • Blagajska džamija dvije
 • Džamija u Donjim Agićima
 • Čaršijska džamija Novi Grad
 • Hozićka džamija
 • Džamija u Gornjim Agićima
 • Urijanska džamija
 • Prekosanjska džamija
 • Suhačka džamija dvije
 • Vidorijska džamija
                                     

22. Olovo

 • Nova džamija u Carevoj Ćupriji
 • Miljevićka džamija
 • Džamija u Nevačkoj
 • Stara džamija u Solunu
 • Džamija u Jelaškama
 • Nova džamija u Solunu
 • Džamija u Glavično
 • Džamija Irnis Ćatić
 • Džamija u Ćuništima
 • Džamija u Kolakovićima
 • Džamija u Milankovićima
 • Džamija u Kamensko
 • Džamija u Petrovićima
 • Stara džamija na Rijeci
 • Džamija u Gornjem Olovu
                                     

23. Prijedor

 • Džamija Rakovčani
 • Džamija Čejreci
 • Džamija Hrnići
 • Džamija Hambarine
 • Džamija Kozarac - stari grad
 • Džamija Kevljani
 • Džamija Dera
 • Džamija Kozaruša
 • Sultan Ahmedova ili Mahmudija ili gradska džamija u Starom gradu
 • Džamija Bastaši
 • Džamija Trnopolje
 • Zagradska džamija u Zagradu
 • Džamija Majkovača srušena oko 1900.
 • Džamija Brdani
 • Džamija Dolnja Puharska
 • Džamija Brezičani
 • Džamija Donja Ljubija / Ljubija islam
 • Džamija Čarakovo
 • Džamija Mujkanovići
 • Džamija Hadžići
 • Džamija Turska Gomjenica
 • Čaršijska džamija ili Salih-begova u mahali Čaršija Prijedor
 • Džamija Bišćani
 • Džamija Kalata
 • Džamija Alići - Softići
 • Džamija Rizvanovići
 • Džamija Zecovi
 • Džamija Ćela
 • Džamija Kamičani
 • Džamija Mutnik Kozarac
 • Džamija Gornja Puharska
 • Džamija Srednji Jakupovići
 • Džamija Ališići
                                     

24. Prozor

Na području općine Prozor nalazi se 14 džamija. Medžlis islamske zajednice Prozor spada pod Muftijstvo Mostarsko. Na području općine Prozor nalazilo se nekoliko džamija kojih više nema: Hadži Nesuhova Mahalska džamija, Sultan Bajezid veli hanova Careva džamija, Zaimovića Hajrulah-agina džamija, te mekteb Ibtidaija i Musala.

                                     

25. Sarajevo

 • Džamija Gornji Velešići Gornji Velešići
 • Džamija Hrasno
 • Džamija Gornja Širokača Gornja Širokača
 • Bistrik džamija
 • Džamija Nedžarići
 • Brdo džamija
 • Terzibašina džamija
 • Džamija Donja Širokača Donja Širokača
 • Džamija Provare
 • Džamija Sedrenik
 • Džamija Aneks
 • Džamija Dobrinja
 • Džamija Obhodža
 • Džamija Paje
 • Džamija Komatin
 • Džamija Sokolje
 • Džamija Karpuzova
 • Šejh Feruhova džamija – Proglašena za nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine.
 • Džamija kralja Fahda
 • Džamija Arapova
 • Džamija Toka
 • Džamija Bardakčije
 • Džamija Donja Logavina Donja Logavina
 • Saračeva džamija
 • Džamija Švrakino Selo Švrakino Selo
 • Bijela džamija Sarajevo
 • Džamija Ulomljenica
 • Bakijska džamija
 • Malezijska džamija Breka
 • Džamija Vinograd
 • Džamija Čobanija
 • Alipašina džamija
 • Džamija Pehlivanuša
 • Džamija Čokadži Hadži Sulejmana
 • Džamija Heća Mahala
 • Džamija Kobilja Glava Kobilja Glava, srušena
 • Boljakov Potok Džamija Boljakov Potok
 • Džamija Čekaluša
 • Džamija Nadmlini
 • Potok džamija
 • Džamija Hendek
 • Jordanska džamija
 • Džamija Šejha Magribije izgradena je polovinom XVI vijeka
 • Kuvajtska džamija Čengić Vila
 • Džamija Lučevica
 • Džamija Havadže Durake - Baščaršijska izgradena polovinom XVI vijeka)
 • Džamija Nateguša
 • Džamija Podtakiša
 • Džamija Gornja Logavina Gornja Logavina
 • Džamija Ašikovac
 • Džamija Abdesthana
 • Džamija Jezero
 • Džamija Butmir srušena
 • Džamija Buća Potok Buća Potok
 • Džamija Grbavica
 • Džamija na Ploči
 • Džamija Sedam Braće
 • Ćurčića džamija
 • Džamija Nova Mahala
 • Džamija Hrvatin
 • Džamija Carina
 • Džamija Malešići
 • Džamija Sumbuluša
 • Džamija Hadži Hasana Nezića
 • Džamija Gorica
 • Bjelave Džamija Bjelave
 • Džamija Panjina Kula
 • Džamija Goloderica
 • Hubjar Agina džamija
 • Džamija Mjedenica
 • Džamija Huremuša
 • Džamija Jekovac
 • Džamija Jarčedoli
 • Džamija Ćebedžije
 • Mišćina džamija
 • Džamija Faletići
 • Ferhadija džamija Sarajevo izgradena 1560/1561.
 • Džamija Soukbunar
 • Gazi Husrev-begova džamija izgradena 1530/1531.
 • Bakareva džamija
 • Džamija Butmir II Butmir
 • Porčina džamija
 • Lubina džamija
 • Džamija Bakarevac
 • Adil-begova džamija izgradena 1989, Kobilja Glava
 • Džamija Hrid
 • Džamija Muslihudina Čekrekčije izgradena 1526.
 • Džamija Gornja Saračeva
 • Džamija Budakovići
 • Vekil-Harač džamija ili Hadžijska izgradena 1541/1561.
 • Tabački mesdžid
 • Musluk džamija
 • Džamija Strošići
 • Džamija Vrbanjuša
 • Careva džamija Sarajevo izgradena 1566.
 • Džamija Čeljigovići
 • Džamija Nahorevo
 • Džinina džamija
 • Džamija Istiklal
 • Bakar-babina džamija At mjedan
 • Džamija Belibegovića
 • Džamija Žagrići
 • Džamija džemat Šanac
                                     

26. Srebrenik

Na području općine Srebrenik nalaze se 40 džamija. Medžlis islamske zajednice Srebrenik spada pod Muftijstvo Tuzlansko.

Džamije na području općine Srebrenik su:

                                     

27. Tešanj

 • Džamija Džemilić Planje
 • Sulejmanija džamija Jelah, 1971. godina
 • Džamija u Bukvi
 • Džamija Raduša
 • Džamija Tešanjka
 • Džamija Medakovo
 • Džamija Dobropolje
 • Harman džamija, 1863. godina
 • Gazi Ferhad-begova džamija u Tešnju ili Čaršijska džamija Ferhadija, 1558. godina
 • Avdi-pašina džamija ili Drvena džamija, 1640. godina
 • Dibekhana džamija ili Riječka džamija, 1750. godina
 • Džamija Oraš Planje
 • Džamija Kotlanice
 • Kutahya džamija ili Plava džamija, 2009. godina
 • Hamza-begova džamija ili Ženska džamija, 1639. godina
                                     

28. Travnik

 • Jeni džamija je jedna od najstarijih džamija u Travniku i Bosni i Hercegovini i datira iz 1549. godine
 • Džamija na Ilovači
 • Varoška džamija
 • Šumećka džamija
 • Kahvica džamija
 • Gradska džamija Travnik ili Bajezidova džamija
 • Konaturska džamija
 • Lukačka džamija
 • Potrumahalska džamija
 • Zulička džamija
 • Džamija Lončarica
 • Šarena džamija ili Sulejmanija
 • Hadži-Alibegova džamija je jedina džamija u Bosni i Hercegovini koja ima sunčani sat, džamija sa sahat-kulom, haremom i česmom proglašena za nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine.
 • Džamija na Kalibunaru
 • Džamija na Skoku
                                     

29. Tuzla

 • Vaiz Mehmed Ali-efendijina Mejdanska džamija
 • Džamija Milešići - U periodu 1990/1991. godine izgradena je kao mesdžid. Munara, minber i ćurs dogradeni su u aprilu 1998. godine. Dimenzije džamije su 7.5x8.5m. s ulaznim trijemom dimenzija 7.5x2.25m. Visina munare je 10 m sa mahfila džamije.
 • Kethode-Arapčića Brdanska džamija
 • Džamija Moluhe
 • Džamija Ševar
 • Hadži Hasanova Čaršijska džamija
 • Huseina Čauša Džindijska džamija
 • Hadžijska džamija
 • Džamija Pasci
 • Džamija Plane
 • Arslanagina Vikaljska džamija
 • Džamija Vrapče
 • Džamija Donja Obodnica
 • Bijela džamija Tuzla
 • Džamija Princa Abdulaha
 • Džamija Dobrnja
 • Džamija Behram-begove medrese
 • Atik Behram-begova Šarena džamija
 • Džamija Krojčica
 • Džamija Sepetari
 • Džamija Lipnica
 • Džamija Mihatovići - Izgradnja džamije u Mihatovićima počela 1980. godine, a munara je podignuta 2005. godine. Dimenzije džamije su 8x7.5m, a visina munare je 23m.
 • Džamija Tušanj
 • Džamija Avdibašići
 • Stara Džamija Dobrnja
 • Gazi Turali-begova Poljska džamija
 • Džamija Simin Han
 • Mehmedagina Jalska džamija
 • Džamija Cerik
 • Džamija Šići
 • Džamija Donji Člakovići
                                     

30. Visoko

 • Džamija Koložići izgradena 2000-2003. godine
 • Džamija Rosulje
 • Džamija Grajani početak gradnje 2000. godine - munara 2005. godine
 • Džamija Maurovići
 • Džamija Kalići sagradena 1950. godine. Na istom mjestu izgradena nova 1974. godine. Temeljna rekonstrukcija 2003. godine
 • Hadži Hasanova džamija – Saračica
 • Alauddin Sagir džamija izgradena 1620. godine, današnji izgled dobila ponovnom gradnjom 1981. godine
 • Džamija Ozrakovići izgradena 1999. godine, munara dogradena 2016. godine
 • Džamija Dol izgradena 2005. godine
 • Džamija Zbilje izgradnja 1982-1988. godine, munara 2006. godine
 • Hadži Ibrahimova džamija izgradena u 16. vijeku oštećena u ratu 92-95, rekonstrukcija 1996. godine
 • Alauddin Kebir džamija - Šadrvan izgradena prije 1556. godine, izgorjela 1911. godine u velikom požaru u Visokom. Pretrpjela velika oštećenja u ratu 92-95. Obnovljena 1996. godine
 • Tabačka džamija
 • Džamija Tušnjići
 • Nova džamija Goduša izgradena 1990, munara 2004/05. godine
 • Džamija Muhašinovići u izgradnji, početak gradnje 2005. godine
 • Džamija Liješeva izgradena 1962. godine. 2007. godine počela izgradnja nove džamije
 • Džamija Srhinje bila u turskom vaktu, današnja izgradena 1974. godine
 • Džamija Gornji Kralupi izgradena 1997. godine, munara 2005/06. godine
 • Džamija Seoča
 • Džamija i islamski centar Šareni Hanovi u izgradnji
 • Džamija u Arnautovićima
 • Jeni-Ber džamija
 • Džamija Mokronozi
 • Džamija Orašac izgradena 1961. godine, rekonstrukcija 1999. godine
 • Džamija u Donjem Moštru
 • Hadži Muruvetova džamija izgradena u 17. vijeku, današnji izgled je dobila ponovnom gradnjom 1986. godine
 • Džamija Donja Zimča u izgradnji
 • Džamija Luke izgradena od 2000 - 2005. godine
 • Šerefuddin-Bijela džamija Gradska izgradena prvi put 1477. godine, današnji izgled je dobila ponovnom gradnjom 1970 -1980. godine
 • Stara džamija Goduša
                                     

31. Zenica

 • Gračanička džamija 1980. godine
 • Stara džamija
 • Kočevska džamija?. godine
 • Ensar džamija 2000. godine
 • Trgovišće džamija 2007. godine
 • Džamija Babići
 • Džamija Topčić Polje
 • Sejmenska džamija 1506. godine
 • Potočka džamija?. godine
 • Jalijska džamija?. godine
 • Sultan-Ahmedova džamija - nalazi se u zeničkoj Staroj Čaršiji, poznata i kao Čaršijska džamija, a stara je oko 500 godina.
 • Džamija Gornja Mahala
 • Džamija Lokvine
                                     

32. Zvornik

 • Džamija Križevići
 • Džamija Dulići
 • Džamija Donja Kamenica Donja Kamenica
 • Džamija Hasići Snagovo
 • Džamija Glumina
 • Džamija Karakaj
 • Hadžijina džamija Kula Grad
 • Džamija Redžići Glodi
 • Džamija Drinjača
 • Džamija Gornja Kamenica Gornja Kamenica
 • Mehmed Čelebijina džamija Kozluk
 • Džamija Novo Selo Novo Selo
 • Džamija Divič
 • Džamija Sultanovići
 • Džamija Dugi Dio Dugi Dio
 • Džamija Kula Grad Kula Grad
 • Riječka džamija Zvornik
 • Džamija Skočić
 • Džamija Grbavci Donji
 • Džamija Gornji Šepak Gornji Šepak
 • Džamija Snagovo Gornje Snagovo
 • Džamija Jošanica
 • Džamija Zamlaz Zvornik
 • Džamija Begsuja Zvornik
 • Džamija Klisa
 • Džamija Kušlat Paljevići
 • Džamija Lupe Kučić Kula
                                     

33. Žepče

 • Stara džamija Žepče
 • Priječka džamija
 • Gornjomahalska džamija
 • Ferhatpašina džamija Žepče u napravljena 1568. godine
 • Alibegova džamija obnovljena 2017.
                                     

34. Kulturne baštine Bosne i Hercegovine

Spisak džamija u Bosni i Hercegovini izgradenih od 15. vijeka do danas zaštićenih kao spomenici kulturne baštine Bosne i Hercegovine:

 • Hadži Ahmet Dukatareva džamija "Glavica džamija", Livno
 • Šarena džamija, ili Sulejmanija, Travnik
 • Aladža džamija, Foča
 • Fethija džamija Bihać, Bihać
 • Veli-dedina džamija, Stolac
 • Osman-pašina džamija, Trebinje
 • Careva džamija Sarajevo, Sarajevo
 • Azizija džamija, Šamac
 • Husejnija džamija, Gradačac
 • Jeni džamija, Travnik
 • Karadoz-begova džamija, Mostar
 • Repovačka džamija, Konjic
 • Sultan-Sulejmanova džamija Blagaj, Mostar
 • Čaršijska džamija, Tomislavgrad
 • Čaršijska džamija u Konjicu, Konjic
 • Čelebića džamija u Donjoj Bijenji, Nevesinje
 • Stara drvena džamija u Tuholju, Kladanj
 • Dizdareva džamija, Jajce
 • Ljubovića džamija u Odžaku Nevesinje, Nevesinje
 • Čaršijska džamija Livno, Livno
 • Ferhat-pašina džamija "Ferhadija", Banja Luka
 • Begova džamija, Sarajevo
 • Sejmenska džamija Zenica
 • Sultan Selimova džamija, Knežina, Sokolac
 • Džamija Esme sultanije, Jajce
 • Alaudinova Šadrvanska džamija, Visoko
 • Musa-pašina džamija Nova Kasaba, Milići
 • Džamija u Umoljanima, TrnovoFBiH
 • Arnaudija džamija, Banja Luka
 • Tabačka džamija u Visokom, Visoko - Restaurirana, drveni minaret
 • Jusuf-pašina "Kuršumlija" džamija, Maglaj
 • Šišman Ibrahim-pašina džamija, Počitelj
                                     
 • spisak općina i naseljenih mjesta u Bosni i Hercegovini PDF fzs.ba. Arhivirano s originala PDF 5. 3. 2016. Pristupljeno 24. 11. 2015. Spisak nacionalnih
 • su visine oko 1, 40 m. Spisak džamija u Bosni i Hercegovini Spisak džamija u Banjoj Luci Spisak džamija u Banjoj Luci sagradenih u 16. vijeku Banja Luka
 • Obnovljena je i otvorena 2011. Spisak džamija u Bosni i Hercegovini Spisak džamija u Banjoj Luci Spisak džamija u Banjoj Luci sagradenih u 16. vijeku Banja
 • drvena džamija sa drvenim minaretom, sagradena u 18. vijeku. Unutrašnjost džamije je tipično orijentalna: prekrivaju je stari šareni ćilimi, a tu su i stari
 • saglasnost i sva druga dokumentacija. Spisak džamija u Bosni i Hercegovini Spisak džamija u Banjoj Luci Spisak džamija u Banjoj Luci sagradenih u 16. vijeku
 • nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine za općinu Žepče nalazi se spomenik: Trzanska Alibegova, džamija na Trznju džamija sa haremom, mjesto i ostaci graditeljske
 • Prnjavor je naseljeno mjesto i središte istoimene općine u Bosni i Hercegovini Općina Prnjavor nalazi se u slivu rijeke Ukrine. Grad se nalazi na nadmorskoj
 • naseljeno mjesto i sjedište istoimene općine u Bosni i Hercegovini Do dolazka Slavena na području Rogatice su živjeli Iliri, Rimljani i Avari. Spomenici
                                               

Spisak džamija u Banjoj Luci sagradenih u 16. vijeku

Kalenderija džamija srušena 1923. godine Džamija na Ilidži Careva džamija srušena 1957. godine Osman-šahova džamija srušena 1959. godine Tabačka džamija srušena 1919. godine Grabska džamija srušena 1993. godine Musala džamija, Gornji Šeher srušena 1957. godine Sitarska džamija prenesena XIX vijeku u Bronzani Majdan Kubad-agina džamija srušena 1930. godine Džafer-agina džamija srušena 1928. godine Jama džamija srušena 1993. godine

Users also searched:

komisija za očuvanje nacionalni spomenika,

...

Srdan Puhalo: Ko je i koliko rušio vjerske objekte u Bosni i Frontal.

U povodu Dana nezavisnosti BiH, Općina Novi Grad Sarajevo je u četvrtak, 25.02​.2021.godine, organizovala pošumljavanje dijela parka – šume Mojmilo. 10 činjenica o Sarajevu… – JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Sarajevo. Epicentar svih zbivanja u Bosni i Hercegovini bilo je Sarajevo. Bio je to najveći i 5 Detaljan spisak arhitekata koji su u vrijeme Austro Ugarske djelovali u Bosni i Sl. 1 Careva džamija sa Osman šehdijevom bibliotekom u uglu dvorišta.


...