Back

ⓘ Spisak Bošnjaka
                                               

Bošnjaci (Hrvatska)

Na popisu stanovništva 1991. godine, naseljeno mjesto Bošnjaci je imalo 4.426 stanovnika, sljedećeg nacionalnog sastava:

                                               

Kalinovik

Kalinovik je bosanskohercegovačka općina i naseljeno mjesto koji se nalazi šezdesetak kilometara južno od Sarajeva na nadmorskoj visini oko 1070 m. Graniči sa općinama Foča, Foča, Konjic, Nevesinje, Gacko i Trnovo.

                                               

Laktaši

Laktaši su naseljeno mjesto i središte istoimene općine i banjsko lječilište u sjeverozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine, 19 km sjeverno od Banje Luke.

                                               

Spisak naroda svijeta

Zapadno-Austronezijski narodi: Bisaja Filipini Sundi Indonezija Tagali Filipini Iloci Filipini Javanci Indonezija Pangasinan Filipini Bugi Indonezija Minangkabau Indonezija Ačeh Indonezija - Ačeh Makasari Indonezija Pasemah Indonezija Malajci Malezija; Brunej; Indonezija Bikol Filipini Sasak Indonezija Bataci Indonezija Balijci Indonezija - Bali Pampangan Filipini Gorontalo Indonezija Toradža Indonezija Madurci Indonezija Maranao Filipini Bandžari Indonezija Centralno-Austronezijski narodi: Tetum Istočni Timor; Indonezija - Nusa Tengara Timor Sumbanci Indonezija Bima narod Indonezija Atoni ...

                                               

Rogatica

Raspad Kraljevine Jugoslavije Rogatica je dočekala kao srednje razvijena bosanska varoš sa dosta trgovina, zanatskih i ugostiteljskih objekata, nekoliko industriskih objekata i gradanskom školom. Ovdje je isto tako važno posjetiti na činjenicu da se vec 1941. godine znatan broj Bošnjaka iz Rogatice i rogatičkih sela priključio u NOB-u. Da je u jesen te godine od njih formirana Muslimanska četa, a docnije i Muslimanski bataljon u okviru Romanijskog partizanskog odreda da bi se, nedugo poslije toga, uključili u Šestu istočnobosansku brigadu i na kraju u proslavljenu Šesnaestu muslimansku uda ...

                                               

Spisak džamija u Sandžaku

Ovaj spisak obuhvata sve postojeće džamije u Sandžaku, kulturno-historijskoj regiji u kojoj većinu stanovništva čine Bošnjaci, a koja je danas podijeljena izmedu Crne Gore i Srbije.

                                     

ⓘ Spisak Bošnjaka

Ovo je spisak znamenitih Bošnjaka koji su svojim radom zaslužili da se nadu na spisku. Spisak nije završen. Prije dodavanja pojedinih ličnosti sagledajte životno djelo i značaj odredene osobe, kako se kredibilitet spiska i značaj ostalih zaslužnih pojedinaca ne bi izgubio. Preporuka prije dodavanja na sami spisak je da se na stranici za diskusiju prethodno predloži odredena osoba kako bi ostali korisnici dali svoje mišljenje.

                                     

1. Historijske ličnosti

 • Hasan Kafi Prušćak
 • Rustem-paša Opuković
 • Smail-aga Čengić
 • Derviš-paša Dedaga Čengić
 • Mujo Hrnjica
 • Husein-kapetan Gradaščević
 • Mehmed-paša Sokolović
 • Alija Izetbegović
 • Izet Nanić
 • Zaim-kapetan Mostarlić
 • Gazi Husrev-beg
 • Šejh Jujo
 • Gerz Eljaz-Derzelija
 • Murat-beg Tardić
 • Hadum Jakup-paša
 • Alija Sirotanović
 • Ajvaz-dedo
 • Ajas-beg
                                     

2. Historiografija

 • Smail Balić
 • Mustafa Memić
 • Mustafa Imamović
 • Hamdija Kreševljaković
 • Salih Jalimam
 • Šefik Bešlagić
 • Muhamed Filipović
 • Atif Purivatra
 • Enver Imamović
 • Salih Muvekkit-Hadžihuseinović
                                     

3. Književnost

 • Hazim Šabanović
 • Mehmedalija Mak Dizdar
 • Abdulah Sidran
 • Ćamil Sijarić
 • Meša Selimović
 • Adni Mahmud-paša Andelović
 • Enver Čolaković
 • Dževad Karahasan
 • Hamza Humo
 • Mula Mustafa Bašeskija
 • Nedžad Ibrišimović
 • Zuko Džumhur
 • Zaim Topčić
 • Zlatko Topčić
 • Muhamed Uskufi Hevaji
 • Safvet-beg Bašagić
 • Salih Alić
 • Musa Ćazim Ćatić
 • Edhem Mulabdić
 • Skender Kulenović
                                     

4. Politika

 • Alija Izetbegović
 • Avdo Humo
 • Irfan Ljubijankić
 • Hamdija Pozderac
 • Raif Dizdarević
 • Adil beg Zulfikarpašić
 • Adnan Terzić
 • Pavo Jusuf Urban-Ibruljević
 • Haris Silajdžić
 • Edhem Bičakčić
 • Mehmed Spaho
 • Sulejman Ugljanin
 • Ejup Ganić
 • Sulejman Tihić
 • Džemal Bijedić
 • Amor Mašović
 • Rusmir Mahmutčehajić
 • Zlatko Lagumdžija
                                     

5. Vjera

 • Ešref Čampara
 • Ibrahim ef. Fejić
 • Muamer ef. Zukorlić
 • Mehmed ef. Handžić
 • Mehmed Džemaludin ef. Čaušević
 • Sulejman ef. Kemura
 • Esad Duraković
 • Naim ef. Hadžiabdić
 • Nezim Halilović
 • Mustafa ef. Spahić
 • Mustafa Busuladžić
 • Mustafa Cerić
 • Omer Nakičević
 • Enes Karić
 • Kamil Silajdžić
 • Ivan Franjo Jukić
 • Mustafa Hilmi ef. Hadžimerović
 • Mehmed Šemsikadić
 • Ibrahim Halilović
 • Jakub ef. Selimoski
 • Salih Behmen
 • Hafiz Husein ef. Mujić
 • Fehim ef. Spaho
 • Hafiz Ibrahim ef. Maglajlić
 • Mehmed Teufik ef. Azabagić
 • Hafiz Sulejman ef. Šarac
 • Kasim ef. Dobrača
 • Esad Karadozović
 • Sulejman-Hamza Puzić
                                     

6. Kultura

Likovna umjetnost

 • Hamo Ibrulj
 • Afan Ramić
 • Ismar Mujezinović
 • Omer Mujadžić
 • Munir Vejzović
 • Salim Obralić
 • Safet Zec
 • Mersad Berber

Sevdalinka

 • Zaim Imamović
 • Zekerijah Dezić
 • Zehra Deović
 • Meho Puzić
 • Omer Pobrić
 • Nedžad Salković
 • Safet Isović
 • Emina Zečaj
 • Hanka Paldum
 • Himzo Polovina
 • Behka Ljuca
 • Igbal Ljuca
 • Beba Selimović

Zabavna muzika

 • Zlatan Fazlić Fazla
 • Dino Dervišhalidović
 • Hajrudin Varešanović
 • Emina Jahović
 • Sabahudin Kurt
 • Alen Islamović

Narodna muzika

 • Šerif Konjević
 • Haris Džinović
 • Hanka Paldum
 • Šemsa Suljaković
 • Zehra Bajraktarević
 • Halid Bešlić
 • Elma Sinanović
 • Halid Muslimović


                                     

6.1. Kultura Film

 • Hajrudin Krvavac
 • Zlatko Topčić
 • Ademir Kenović
 • Suada Kapić
 • Ahmed Imamović
 • Mustafa Nadarević
 • Tarik Filipović
 • Bato Čengić
 • Enis Bešlagić
 • Zaim Muzaferija
 • Fadil Hadžić
 • Emir Kusturica
 • Danis Tanović
 • Mirza Idrizović
 • Jasmila Žbanić
                                     

6.2. Kultura Likovna umjetnost

 • Hamo Ibrulj
 • Afan Ramić
 • Ismar Mujezinović
 • Omer Mujadžić
 • Munir Vejzović
 • Salim Obralić
 • Safet Zec
 • Mersad Berber
                                     

6.3. Kultura Sevdalinka

 • Zaim Imamović
 • Zekerijah Dezić
 • Zehra Deović
 • Meho Puzić
 • Omer Pobrić
 • Nedžad Salković
 • Safet Isović
 • Emina Zečaj
 • Hanka Paldum
 • Himzo Polovina
 • Behka Ljuca
 • Igbal Ljuca
 • Beba Selimović
                                     

6.4. Kultura Zabavna muzika

 • Zlatan Fazlić Fazla
 • Dino Dervišhalidović
 • Hajrudin Varešanović
 • Emina Jahović
 • Sabahudin Kurt
 • Alen Islamović
                                     

6.5. Kultura Narodna muzika

 • Šerif Konjević
 • Haris Džinović
 • Hanka Paldum
 • Šemsa Suljaković
 • Zehra Bajraktarević
 • Halid Bešlić
 • Elma Sinanović
 • Halid Muslimović
                                     

7. Sport

 • Hasan Salihamidžić
 • Nazim Kurtović
 • Meho Kodro
 • Denis Memic
 • Mehmed Baždarević
 • Razija Mujanović
 • Mirza Delibašić
 • Fuad Muzurović
 • Elvir Baljić
 • Faruk Hadžibegić
 • Asim Ferhatović
 • Mirsad Jahović
 • Vahid Halilhodžić
 • Sergej Barbarez
 • Safet Sušić
                                     
 • nije uvažio zahtjev u skupštini manjinskih Bošnjaka za uvodenjem šeste baklje u grb FNRJ i priznavanje Bošnjaka Trend se nastavio i u SFRJ. Srpski komunisti
 • Historija Bošnjaka je historija koja prati razvoj Bošnjaka od najranijih doba do danas. Predslavenski korijeni Bošnjaka se mogu pratiti unazad do najranijih
 • Uglavnom korišteno kod Bošnjaka arapskog je porijekla. Potiče od riječi Abdulah. Abdulah. Uglavnom korišteno kod Bošnjaka arapskog je porijekla i
 • Uglavnom korišteno kod Bošnjaka arapskog je porijekla i označava pobožnog insana. Abira Uglavnom korišteno kod Bošnjaka arapskog je porijekla ima
 • Ovo je spisak većih i značajnijih naroda svijeta. Južni Slaveni: Bošnjaci Bosna i Hercegovina, južna Srbija, Kosovo, sjeverna Crna Gora Bugari Bugarska
 • spisak općina i naseljenih mjesta u Bosni i Hercegovini PDF fzs.ba. Arhivirano s originala PDF 5. 3. 2016. Pristupljeno 24. 11. 2015. Spisak nacionalnih
 • Ovaj spisak obuhvata sve postojeće džamije u Sandžaku, kulturno - historijskoj regiji u kojoj većinu stanovništva čine Bošnjaci a koja je danas podijeljena
 • Alfabetski spisak autora koji su pisali na bosanskom jeziku: Nijaz Abadžić Nakib Abdagić Muhamed Abdagić Midhat Ajanović Hazim Akmadžić Ali Dede Bošnjak Džemaludin
 • izborna komisija Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 6. 12. 2020. Sistematski spisak općina i naseljenih mjesta u Bosni i Hercegovini PDF fzs.ba. Arhivirano
 • stanovništvo je bilo nepovjerljivo prema Austro - Ugarskoj tako da se znatan broj Bošnjaka ovog kraja iseljava prema Turskoj, Sarajevu i centralnoj Bosni, a naročito
                                               

Spisak bosanskohercegovačkih rekorda u atletici

Bosanskohercegovački rekordi - žene ASBIH - web stranica Bosanskohercegovački rekordi - muškarci Šablon:Medunarodna atletika Šablon:Rekordi u atletici

Users also searched:

bosanska knjiga mrtvih pdf, bosanska knjiga mrtvih, gubici armije bih, spisak poginulih boraca armije bih sarajevo, ubijeni i nestali hrvati u bih,

...

Bošnjaci su procentualno dali najveći doprinos odbrani Hrvatske.

Usmena epika Bošnjaka 7. Usmena balada Bošnjaka 9. Poezija Bošnjaka na orijentalnim jezicima 12 Kosta Hörmann: Narodne pjesme Bošnjaka II 3. Demografija –.ba. Ovo samo potvrduje slavnu historiju Bošnjaka u okviru Carstva Ali Osman. U nastavku slijedi kratka lista velikih vezira Bošnjaka. 1. Ministrica Turković u Rijeci razgovarala sa predstavnicima Bošnjaka. Spisak zaklanih ubijenih Bošnjaka u pribojskom srezu, sa imeni ma i prezimenima,mjestom prebivališta i godinom starosti, sadrži 1547. žRtava. Ovi podaci su. Historija BZK Preporod Bosne i Hercegovine Sto godina postojanja. Prema posljednjem popisu stanovništva iz 1991. godine, opština je imala 40.513 stanovnika, od čega 20.898 Bošnjaka, 18.339 Srba, 104 Hrvata i 1.172 Ostalih.


...