Back

ⓘ Status zaštite
                                               

Vaganska pećina

Vaganska pećina je u neposrednoj blizini naselja Vagan, općina Šipovo, Bosna i Hercegovina. Smještena je na sjevernim padinama planine Vitorog, na 920 m n. v. Od Šipova udaljena je 15 km, a od magistralnog puta Šipovo – Kupres svega 300 metara. Stavljena je pod zaštitu u kategoriji spomenik prirode, u skladu sa aktuelnom zakonskom regulativom. Površina zaštićene zone iznosi 12 hektara. Već je imala status zaštite od 1970 god. od tadašnjeg Zavoda za zaštitu spomenika kulture Bosne i Hercegovine.

                                               

Kritično ugrožena vrsta

Kritično ugrožena vrsta skr. CR, prema IUCN-ovom crvenom popisu, je vrsta čija je populacija umanjena za 80% u samo tri generacije, tako da joj izravno prijeti izumiranje. IUCN ne smatra vrstu izumrlom sve dok se ne izvede opsežna i ciljana studija, pa se često vrste koje su izumrle smatraju za kritično ugrožene. Zato je organizacija BirdLife International predložila novu kategoriju: "vjerovatno izumrle", kako bi se katakorizirale i takve vrste. Stavljanje, odnosno uklanjanje odredenih vrsta sa liste ugroženih, često je predmet kontroverzi i političkih sukoba, iza obično zbog različitih ek ...

                                               

Student

Student, interesovati se ") je osoba koja pohada ustanovu višeg ili visokog obrazovanja, obično fakultet ili institut u okviru nekog univerziteta, s ciljem sticanja višeg ili vrhunskog znanja u nekoj od oblasti nauke. Na Univerzitetima student ima odredena prava, dužnosti i obaveze koje se propisuju pravilima univerziteta i državnim zakonima. Studenti se udružuju u odgovarajuće asocijacije i udruženja u cilju zaštite svojih interesa. Osnovna iskaznica kojom se student identificira je indeks. Studentom postaje ona osoba koja bude primljena i upisana na odredeni studij. Za upis na studij pos ...

                                               

Navara

Navarra je španska autonomna zajednica, smještena na sjeveru Španije. Njen službeni naziv na španskom glasi Comunidad Foral de Navarra.

                                               

Vijeće Evrope

Vijeće Evrope jest medunarodna organizacija država članica šire evropske regije koja promovira saradnju u oblasti pravnih standarda, ljudskih prava, demokratskog razvoja, vladavine prava i kulturne saradnje. Osnovano je 1949, ima 47 zemalja članica s oko 800 miliona stanovnika i potpuno odvojena tijela od Evropske unije, koja ima 28 država članica. Glavni zadaci i obaveze Vijeća Evrope su: Donosi odluke potrebne za utvrdivanje i implementiranje zajedničke medunarodne i sigurnosne politike, na osnovu općih regulacija koje je donijelo Vijeće Evrope Zajedno s Parlamentom rukovodi budžetom Zak ...

                                               

Spisak gradova u Portugalu

Spisak gradova u Portugalu dat je u nastavku. Termin grad je počasni termin koji se dodjeljuje naseljima koja zadovoljavaju nekoliko kriterija, kao što je minimalan broj stanovnika naselja, dobra infrastruktura, ili imaju veliki historijski značaj. Usljed demografske ekspanzije 1980-ih nekoliko naselja je dobilo status grada a prema podacima iz 2006. godine, u Portugalu postoji 151 grad.

Status zaštite
                                     

ⓘ Status zaštite

Status zaštite je valjani pokazatelj vjerovatnoće da pojedina vrsta opstane u sadašnjosti ili budućnosti. Pri procjeni statusa zaštite se u obzir uzima više faktora: uz prosječni broj jedinki, važan je i trend povećanja ili smanjenja u vremenu, uspješnost uzgoja, poznate opasnosti, itd.

Najpoznatiji sistem koji se brine o popisivanju i stepenovanju statusa zaštite na svjetskom nivou je Crvena knjiga Medunarodne organizacije za očuvanje prirode i prirodnih resursa iz 1994. Wikipedijinim člancima se dodjeljuju sljedeće kategorije temeljene na tim kriterijima:

 • nt bliska opasnost, vrsta je skoro osjetljiva, ali ne ispunjava u potpunosti kriterije toga statusa,
 • Smanjeni rizik LR: kod ovih je vrsta status zaštite prisutan na nivou nižem od osjetljivih, ugroženih, ili kritično ugroženih vrsta. Dijeli se na tri podkategorije
 • lc najmanja zabrinutost, najšira kategorija koja uz obične vrste sadrži i sve one koje nisu toliko zabrinjavajuće da bismo ih svrstavali u više kategorije.
 • cd zavisna zaštita, prekid trenutno prisutnih mjera zaštite bi doveo do izdizanja statusa rizika,
 • Osjetljivi VU: označava visok rizik od izumiranja kroz umjereno razdoblje.
 • Ugroženi EN: označava visok rizik od izumiranja u bliskoj budućnosti.
 • Kritično ugroženi CR: označava visok rizik od izumiranja u neposrednoj budućnosti.
 • Izumrli u prirodi EW: žive jedinke nalazimo isključivo u zatvoreništvu ili kontroliranim i neuobičajenim staništima. "Izumrlima" odgovaraju po tome što ne postoje njihove slobodne populacije u prirodi. Izraz "istrijebljeni" se koristi za pripadnike one vrste koja je općenito još uvijek prisutna u divljini, osim na odredenom mjestu s kojeg su smaknuti.
 • Izumrli EX: dalekosežna i odgovarajuće postavljena ispitivanja nisu naišla na žive pripadnike skupine. Posljednji je živi primjerak uginio nakon 1500.
 • Nedovoljno podataka DD: takson za koji ne postoji dovoljno informacija da bi se procijenila kategorija rizika. Razlog može biti premalo saznanja o veličini populacija i opasnostima koje im prijete, ili sistematska nesigurnost u ispravnost taksona.

S ciljem pokrivanja niza vrsta koje ne spadaju u okvire IUCN-ove Crvene knjige, Wikipedia uvodi i sljedeće dodatne kategorije:

 • Sigurni SE ili pripitomljeni: nema izravne opasnosti opstanku vrste. Ova kategorija se poklapa s najmanjom zabrinutošću, ali odnosi se isključivo na ljude i domaće životinje, za koje se IUCN-ov kriterij pokazao nevaljanim.
 • Prahistorijski: izmedu izumrlih i fosila: vrste koje su izumrle prije 1500., ali barem jedan primjerak postoji u nefosiliziranom stanju. Posljednje će nam posebno koristiti u evoluciji čovjeka.
 • Fosili: ne odnosi se toliko na status zaštite koliko predstavlja pokazatelj našeg poimanja prirode fosilnog nalaza.
                                     
 • stočarstvo, osobito nomadsko ovčarstvo, koje je i danas aktuelno. Upravni status doline Vrbanje u rimsko doba je potpuno nepoznat, jer o tome nema pisanih
 • Henrik VII, Karlo IV i drugi Godine 1354., car Karlo IV daje Luksemburgu status vojvodstva. Za vrijeme Napoleonovih ratova, ovo područje osvajaju Francuzi
 • rekonstruktuiranja lokalne samouprave Srbije, Šabac je 2007. godine stekao status grada u Srbiji. Etimologija naziva Šabac je neizvjesna, iako je sugestivna
 • originala 2. 11. 2007. Pristupljeno 3. 8. 2015.CS1 održavanje: BOT: original - url status unknown link Andrew Beattie, Cairo: A Cultural History, p. 94
 • 2004, 172 - 202. Središte bez središta povratak iz unutrašnjeg izgnanstva Status 3, Mostar, 2004, 95 - 97. Modeli ideološkog isključivanja: Ugarska i Bosna
 • Povelja o regionalnim i manjiskim jezicima u crnoj Gori coe.int SISTEM ZAŠTITE MANJINA U REPUBLICI SRBIJI Nevena Gojković kas.de Legge 15 Dicembre
 • članica EU ili zemlja kandidat, IRBRS trenutno ima status pridruženog člana. Kada BiH dobije status zemlje kandidata za ulazak u EU, IRBRS će automatski
 • 2020 Rover mars.jpl.nasa.gov. Pristupljeno 30. 5. 2018. SciGuySpace status 1278067392703336448 ArsTechnica. 30 June 2020. Pristupljeno 30 June 2020
                                               

Napoleonaea egertonii

Napoleonaea egertonii je vrsta cvjetnica u monotipskoj porodici Lecythidaceae divizija Tracheophyta. Neki autori, njen rod izdvajaju je u zasebnu porodicu Napoleonaceae. Ovo je drvenasta biljka nadena u Kamerunu, Gabonu i Nigeriji. Njeno prirodno stanište je suptropska ili tropska vlažna nizijska šuma. Prijeti joj gubitak staništa.

Sphenoclea zeylanica
                                               

Sphenoclea zeylanica

Sphenoclea zeylanica jednogodišnja zeljasta biljka iz zasebne porodice Sphenocleaceae, cvjetnica u redu Solanales, razred Magnoliopsida, divizija Tracheophyta. Ova monotipska invazijska vrsta potiče iz tropske Afrike, odakle se raširila širom svijeta, uključujući Aziju, obje Amerike i Okeaniju, tako da za nju postoje brojni lokalni nazivi. Stabljika joj je uspravna i šuplja, visine i do 150 cm.

Ticodendron incognitum
                                               

Ticodendron incognitum

Ticodendron incognitum je vrsta monotipskog roda Ticodendron u zasebnoj, monotipskoj porodici Ticodendraceae, cvjetnica u redu Fagales, razred Magnoliopsida, divizija Tracheophyta. Ova vrsta – rod – porodica nadena je u vlažnim zapadnoatlantskim nizijama Hondurasa, Meksika, Nikaragve i Paname. Ticodendron incognitum je stablašica koja doseže visinu do 20, pa i 30 metara.

Users also searched:

propisi u oblasti zaštite na radu republika srpska, sertifikat zastite na radu, zakon o zaštiti na radu republike srpske,

...

Катедра за инжењерство заштите радне средине Машински.

The Bank is registered with the US IRS with FATCA status of Participating Financial Institution and has got its Global Intermediary Identification Number ​GIIN. PITANJE: Kakav je status kada direktorica ide na porodajno. Prirodne vrijednosti i kulturno istorijska dobra status zaštite: Komisija BiH. Pogledaj. Prirodne vrijednosti i kulturno istorijska dobra status zaštite: Republički. Kantonalna uprava civilne zaštite Tuzla, opcinske sluzbe CZ. Status ovlaštenog korisnika imena podrijetla ili zemljopisne oznake traje tri godine od dana upisivanja priznatog statusa u Registar ovlaštenih korisnika imena. Системи и уређаји заштите Предмет Машински факултет. Катедра за инжењерство заштите радне средине Статус. Изборни. Обавезни. Обавезни. Број часова. 2П 2В. 2П 2В. 2П 2В. ECTS. 5. 5. 5. Akcioni plan za rješavanje problema Roma u oblastima. Zdravstvene zaštite: podložni uticaju različitih Koliko je dobar loš zdravstveni status populacije i Poseban oblik zaštite zdravlja stanovništva ostvaruje se.


...