Back

ⓘ Romantizam
                                               

Sturm und Drang

Sturm und Drang jeste njemački književni pravac koji je trajao od 1770. do 1785. Odlikuje ga izražen kult ličnosti, osjećanja i prirode. Predstavlja nastavak francuskog racionalizma od kojeg preuzima osloboditeljske ideje, ali se u isto vrijeme zalaže za slobodu osjećanja i protivi racionalističkom dogmatizmu. Pokret predstavlja završetak prosvjetiteljstva i nagovještava dolazak romantizma. Glavna izreka tog književnog pokreta je "Osjećaj je sve" "Osjećam, dakle jesam". Sturm und Drang je protest protiv svih dotadašnjih socijalnih, političkih i estetičkih ideala/normi. Ideali predstavnika ...

                                               

Giosuè Carducci

Giosuè Carducci, italijanski pjesnik U mladosti republikanac, a poslije monarhist Carducci je osnovao neoklasicistički književni pokret, koji poezijom reagira na romantizam svojega doba. U njemu se osjeća historijsko-patriotska tendencija te parnasovski odraz i veza sa suvremenim evropskim strujanjima. Poeziji, koja mu 1906. donosi Nobelovu nagradu za književnost, najviše je dao zbirkom "Novi stihovi". Poznat je i kao kritičar i prozni pisac.

                                               

Simbolizam

Simbolizam je umjetnički pravac koji se pojavio sedamdesetih godina 19. vijeka u Francuskoj, Belgiji i Rusiji u književnosti i likovnim umjetnostima.

                                               

Književnost 18. vijeka

PROSVJETITELJSTVO I RACIONALIZAM Prosvjetiteljstvo: Jača duhovni pokret politički sve jačeg gradanstva. Prosvjetiteljstvo je logičan nastavak racionalističke filozofije. Osim u Francuskoj, razvija se još u Engleskoj, Njemačkoj i Austriji pobornik car Josip II. Najznačajniji predstavnici su: Voltaire Volter: roman Candide, i Denis Diderot Didro - začetnici su čuvene francuske Enciklopedije, filozofi i književnici. Jean Jacques Rouseau Žan Žak Ruso, saradnik na Enciklopediji, pisac romana Julija ili Nova Heloise Eloiza, filozof i književnik. Svi su oni svojim demokratskim stavovima značili p ...

                                               

John Constable

John Constable bio je jedan od najznačajnijih engleskih slikara iz perioda romantizma. Poznat je po pejzažima iz Dedham doline. Iako su njegove slike danas medu najvrijednijim u britanskoj umjetnosti, on nikada nije bio finansijski uspješan i nije postao član popularne britanske umjetnosti sve dok nije izabran na Kraljevskoj akademiji u dobi od 52. godine. On je prodao više slika u Francuskoj nego u svojoj rodnoj Engleskoj.

                                               

Eugène Delacroix

Eugène Delacroix bio je francuski slikar i najznačajniji predstavnik romantizma. Nastavio je tradiciju Rubensa i venecijanskih slikara. Sljedbenik je Théodora Géricaulta.

Romantizam
                                     

ⓘ Romantizam

Romantizam je bio umjetnički, književni, muzički i intelektualni pokret koji je nastao u Europi krajem 18. stoljeća. Djelimično je nastao kao reakcija na industrijsku revoluciju, aristokratske, društvene i političke norme tokom prosvjetiteljstva i naučne racionalizacije prirode. Najviše je utjelovljen u likovnoj umjetnosti, muzici i književnosti, ali je imao i veliki uticaj na historiografiju, obrazovanje, društvene i prirodne nauke. Imao je takoder značajan i kompleksan učinak na politiku zahvaljujući romantičnim misliocima koji su uticali na liberalizam, radikalizam, konzervativizam i nacionalizam.

Ovaj pokret je isticao intezivne emocije kao jedini autentični izvor estetskog iskustva stavljajući novi naglasak na emocije - strah, teror i strahopoštovanje - čime se suočio sa novim estetskim kategorijama uzvišenosti i ljepote prirode koja je narodnu umjetnost i antičke običaje izdigla do plemenite i poželjne karakteristike. U suprotnosti sa idealima racionalizma i klasicizma, romantizam je oživio srednjovjekovnost dajući naglasak umjetničkim i narativnim elementima koji su se doživljavali kao autentično srednjovjekovni kako bi izbjegli porast broja stanovnika, ubrzanu urbanizaciju i industrijalizaciju.

Iako je romantizam proizašao iz njemačkog pokreta Sturm und Drang koji je naglašavao intuiciju i emocije iznad prosvjetiteljskog racionalizma, neposredni faktori uticaja bili su dogadaji i ideologije koje su proizašle iz Francuske revolucije. Romantizam je visoko cijenio dostignuća "herojskih" individualista i umjetnika u podizanju kvaliteta društva. Takoder je promovirao individualnu maštu kao kritički autoritet i instrument povećanja slobode naspram klasičnih obrazaca oblikovanja u umjetnosti. Nakon snažnog pribjegavanja historijskim i prirodnim neizbježnostima Zeitgeistu, u drugoj polovini 19. stoljeća se pojavio novi pokret realizam kao dijametralna suprotnost romantizmu. Propast romantizma u tom periodu je bio povezan sa višestrukim društvenim procesima, od političkih promjena do širenja nacionalizma.

                                     

1. Karakteristike romantizma

 • čovjek želi pobjeći od krute stvarnosti, odbacuje razum, prepušta se mašti
 • kao i književnici, njihovi su likovi nesretni, neshvaćeni, suvišni ljudi koji smisao života traže u prirodi i osjećajima.

Postoje dvije skupine romantičara:

 • pasivni - oni ne sagledavaju probleme već bježe i povlače se u sebe, u svijet svojih problema i emocija. Oduševljava ih priroda.
 • aktivni - barem djelomično sagledavaju stvarnost i pokušavaju utjecati na rješavanje društvenih problema,

Sloboda književne forme, prožimanje života i umjetnosti, čežnja za idealnim, otkrivanje svijeta slutnji i sjećanja, doživljaj prirode i ljubavi - to su osnovna obilježja romantizma. Dakle, upravo stoga što se ističe individualno, osjećajno, pa često i iracionalno u čovjeku i životu, romantizam se ne može svesti na neko odredeno stilsko i tematsko obilježje. U romantizmu gotovo da ima isto toliko stilova, tema i obilježja koliko i stvaralaca: katkad je to posezanje za temama i motivima grčke mitologije ili srednjovjekovne historije i legende, ponekad zanos ili užasavanje neposrednim političkim zbivanjem, ponekad pak pogled uprt u budućnost ili u vlastitu dušu ili u mračne sile koje iznutra i spolja razdiru čovjeka, nerijetko i ushićenje trenutačnim osjećanjem. Za romantičare, za razliku od klasicista i realista, bitan je vizionarski a ne analitički odnos prema predmetu vlastite umjetnosti: tim vizionarstvom romantizam spaja svoje zvjezdane ideale slobode u društvenom, nacionalnom i ličnom životu sa nekom iskonskom slikom čovjekove prirode i njene mogućnosti.

                                     

2. Teme

 • osobne preokupacije
 • pejsaž, daleki i nepoznati krajevi
 • mistika
 • nacionalno - historijska tematika

Najpopularniji pojam romantizma je tzv. svjetska bol njem. Weltschmerz tj. pesimizam i tuga nad neskladom svijeta i neskladom mašte i stvarnosti. Polaznom tačkom evropskog romantizma kao pokreta širokih društvenih, umjetničkih i egzistencijalnih razmjera u prvoj polovini 19. vijeka smatra se Rusoova misao, izrečena već u 18. vijeku - "Čovjek je roden slobodan, a svuda je u lancima". Ta krilatica predstavlja osnovni ideal ljudskoga života, a to je povratak prvorodenoj slobodi - "povratak prirodi".

Norma burnoga "povratka prirodi" izražava se snažno u slikarstvu kao kult oluje, oblaka, neba, mora, planinskih masiva.

Najčešće književne vrste: poema, lirika, roman u stihovima, dnevnik.

Predstavnici:

 • SAD - Edgar Allan Poe
 • Njemačka - Johann Wolfgang Goethe i Friedrich Schiller
 • Francuska - Alphonse de Lamartine i Victor Hugo
 • Engleska - George Gordon Byron
 • Rusija - Aleksandar Sergejevič Puškin i Mihail Jurjevič Ljermontov
                                     
 • je jedan od najznačajnijih francuskih slikara i litografa iz perioda romantizma Njegova porodica se preselila iz rodnog Rouena u Pariz. U Parizu mladi
 • njem. Rheinische Sinfonie Jedan je od glavnih predstavnika muzičkog romantizma Po svom umjetničkom stajalištu, naravi i umjetničkim stremljenjima je
 • je objavio zajedničku zbirku pjesama Lirske balade 1798 začetnik je romantizma u Engleskoj. Njegovim glavnim djelom smatra se Preludij, poluautobiografska
 • oblikovanu gradu, virtuozno obraduje u sažetom i stilski dotjeranom obliku. Romantizam nastoji novelu povezati sa bajkom, a realistički orijentirani novelisti
 • društva. Rusoov neizmjeran uticaj je u tome što je bio prvi pravi filozof romantizma Kod njega se prvi put pominju mnoge teme koje su dominirale intelektualnim
 • Lisinski 8. juli 1819 31. maj 1854 bio je hrvatski kompozitor iz vremena romantizma Lisinski je roden kao Ignatius Fuchs u njemačkoj jevrejskoj porodici
 • Njegove simfonije se smatraju simbolom u završnoj fazi Austro - Njemačkog romantizma zbog njihovog bogatog harmonijskog jezika, složene polifonije i značajne
 • doba Parnassianskog pokreta, pokreta koji je htio obnoviti eleganciju romantizma u francuskoj poeziji. Godine 1901. je prvi dobio Nobelovu nagradu za književnost

Users also searched:

predromantizam, realizam i romantizam, romantizam muzika, romantizam sastav, srpski romantizam,

...

Pazi poezija! sa Mirkom Filipovićem Jovan Jovanović Zmaj – Kaži.

Romantizam književnost, Tuzla, 11.99 KM, MALA PIJACA NA BRČANSKOJ MALTI TUZLA 061743007. Predavanje o romantizmu u Centru za kulturu Općina Centar. Jezične vježbe II kod asistenta Petra Karavlaha i predavanja iz kolegija Romantizam kod dr. sc. Adrijane Vidić održat će se prema sljedećem.


...