Back

ⓘ Vrijeme (fizika)
                                               

Rezonanca (fizika)

Rezonanca je u fizici pojava koja nastaje kod sistema koji prisilno oscilira kad pri odredenoj frekvenciji pobude postiže maksimalnu amplitudu osciliranja. Izraženost rezonance zavisi od prigušenja, tj. omjera energije gubitaka i ukupne energije u sistemu. Pojave rezonance uočavaju se u mnogim područjima fizike: mehanici, akustici, elektrotehnici, atomskoj i nuklearnoj fizici. Naprimjer, u mehanici se rezonanca uočava kod vibriranja tijela oko njegove vlastite frekvencije vibracija. Mala i ponavljana pokretna sila proizvodi vibracije većih amplituda. Kretanje klatna primjer je pravilnog iz ...

                                               

Nuklearna fizika

Radioaktivnost je otkrio 1896. francuski naučnik Henri Becquerel dok je radio na fosforoscentnim materijalima. Ovi materijali svijetle u mraku nakon izlaganja svijetlu, i on je mislio da bi sjaj proizveden u katodnim zračnim cijevima od strane X-zraka mogao nekako biti povezan sa fosforoscencijom. Zato je pokušao uviti fotografsku pločicu plate u crni papir i staviti razne fosforoscentne minerale na nju. Svi rezultati su bili negativni dok nije isprobao korištenje uranijskih soli. Rezultat sa ovim spojevima je bilo duboko crnjenje pločice. Ipak, ubrzo je postalo jasno da crnjenje pločice n ...

                                               

Astrofizika

Astrofizika je grana astronomije koja se bavi fizikom svemira pridavajući veću pažnju "prirodi nebeskih tijela, nego njihovim mjestima ili kretanjima u svemiru." Medu nebeskim tijelima koja se proučavaju su: Sunce, ostale zvijezde, galaksije, vansolarne planete, meduzvjezdana tvar i svemirsko mikrotalasno pozadinsko zračenje. Njihovo zračenje se ispituje kroz sve dijelove elektromagnetnog spektra, a osobine koje se ispituju su: sjaj, gustoća, temperatura i hemijski sastav. Pošto je astrofizika širok pojam, asrofizičari obično primjenjuju više disciplina iz fizike, kao što su: mehanika, ele ...

                                               

Radioaktivnost

1896. godine je Henri Bekerel, francuski fizičar, radio na spojevima koja sadrže element uranij. Na njegovo iznenadenje, otkrio je da na fotografskoj ploči, koja treba da štiti od svjetlosti, ostaju neki magloviti tragovi, kada se ovi uranijevi spojevi nalaze u blizini ploče, čak i kad je ona uvijena u crni prekrivač. Ova zamagljenje su nagovještavala da neka vrsta zračenja prolazi kroz ploču. Nekoliko materijala različitih od uranija su, takoder, emitirali ove prodorne zrake. Materijali koji emitiraju ovu vrstu radijacije su označeni kao radioaktivni i prolaze kroz fazu koja se zove radio ...

                                               

Prirodne nauke

Prirodne nauke su nauke koje se bave živom i neživom prirodom, opisuju i pokušavaju ih objasniti. Tradicionalna područja prirodnih nauka - fizika, hemija i biologija - još i danas obilježavaju opću široko rasprostranjenu predodžbu o prirodnim naukama. Danas je, medutim, pojam prirodnih nauka značajno proširen. Primjer takvog širenja ovih nauka je astronomija koja se od svoje historijske uloge astrologije razvila u savremenu prirodnu nauku. Prema tradicionalnom shvaćanju, obrnuto od prirodnih nauka smatrane su duhovne nauke, odnosno ono, što se danas prema savremenom razumijevanju pojma naz ...

                                               

Felix Bloch

Felix Bloch bio je švicarski i američki fizičar. Rodio se u Zürichu, Švicarska gdje je na ETH prvo studirao inženjerstvo a zatim fiziku. Diplomirao je 1927. godine a dokotrirao na Univerzitetu u Lajpcigu, 1928. U Njemačkoj je ostao do 1933. gdje je saradivao sa Hajzenbergom, Paulijem, Bohrom i Fermijem da bi se 1934. obreo u Stanfordu. Za vrijeme Drugog svjetskog rata radio je u Los Alamosu u Menhetten projektu koji je napustio i prešao da radi na razvoju radara na Harvardu. Poslije rata bavio se nuklearnom magnetnom rezonancom na kojoj se zasniva magnetna rezonanca, danas opštepoznata med ...

Vrijeme (fizika)
                                     

ⓘ Vrijeme (fizika)

Vrijeme je fizička veličina i jedna od sedam osnovnih veličina SI sistema. Prema istom sistemu mjernih jedinica, jedinica za vrijeme je sekunda dok je oznaka za vrijeme t.

Vrijeme se često definiše kao četvrta dimenzija, pored ostale tri dimenzije trodimenzionalnog prostora.

Sekunda je prvobitno definisana kao 86400-ti dio prosječnog sunčevog dana. Danas se prema SI sistemu sekunda definiše kao: trajanje od 9192631770 perioda zračenja, koje odgovara prijelazu izmedu dva hiperfina nivoa osnovnog stanja atoma cezijuma 133Cs.

Kroz historiju, pojam vremena je dug period bio važan predmet proučavanja u različitim oblastima ljudskog djelovanja, u religiji, filozofiji i nauci ali je definiranje jedinstvene definicije vremena koja bi se koristila u svim oblastima konstantno izmicalo naučnicima.

                                     

1. Veće jedinice od sekunde su:

minuta 60 sekundi

sat 60 minuta

dan 24 sata

sedmica 7 dana

mjesec 28, 29, 30 ili 31 dan

godina 365 dana i 6 sati - 12 mjeseci

decenija 10 godina

vijek 100 godina

milenijum 1000 godina

                                     

2. Manje jedinice od sekunde su:

desetinka 10. dio sekunde

stotinka 100. dio sekunde

hiljadinka 1000. dio sekunde

mikrosekunda 1000. dio hiljadinke

nanosekunda 1000. dio mikrosekunde

                                     
  • hemičar 15. decembar - Ibrahim ef. Fejić, bosanskohercegovački reisu - l - ulema Fizika Lev Landau, SSSR Hemija Max F Perutz, Velika Britanija John C Kendrew, Velika
  • njemačko - britanski fizičar i matematičar. Godine 1954. dobio je Nobelovu nagradu za fiziku Born je roden kao jedno od dvoje djece u židovskoj porodici. Otac mu je
  • danas primjenjuje u mnogim prirodnim nukama mineralogija i rudarstvo, fizika čvrstog stanja, hemija, biologija, medicina a najčešće u industriji, kao
  • izgovor: ˈreɪli bio je engleski fizičar. Dobitnik je Nobelove nagrade za fiziku 1904. godine. Najpoznatiji je po tome što je zajedno sa Williamom Ramsayem
  • kojem je objasnio zakone fizike i mehanike u novoj svjetlosti. 6. septembar Osnovana Finska pošta Suomen Posti u to vrijeme pod upravom kraljevine
  • Neka predvidanja opće relativnosti se znatno razlikuju od onih iz klasične fizike a posebno se odnose na prolazak vremena, geometriju prostora, kretanje
  • Kao mrtvo vrijeme ili vrijeme transporta je naziv iz teorije regluacije i automatizacije za vremensku razliku izmedu promjene na ulazu sistema i odgovora
  • vrijeme proteklo od Velikog praska može se procijeniti iz vrijednosti Hubbleove konstante H0. Recipročnu vrijednost H0 nazivamo Hubbleovo vrijeme τ:
  • a kasnije je učestvovala u stvaranju računarskog jezika COBOL i FORTRAN Fizika Eric A Cornell, SAD Wolfgang Ketterle, Njemačka Carl E Wieman, SAD Hemija
  • pronalaženju znanja. Sve vrijeme provodio je izučavajući razne naučne discipline. Nije bio samo astronom i matematičar, nego se bavio i fizikom zemljopisom i mnogim

Users also searched:

informacijske tehnologije pmf, matematika fakultet, pmf sarajevo biologija, prirodno matematički fakultet,

...

Talentovana stipendistica Fondacije Hastor Sara Medina Šehović.

JAVNI KONKURS za prijem radnika u radni odnos na odredeno vrijeme. U skladu sa članovima 2 izvršioca, Nastavnik nastavnica Fizike 2. Odjeli i službe Kantonalna bolnica Zenica. Definicijom rada se ne uzima u obzir vrijeme u kojem sila djeluje – zbog toga je neophodno definirati neku fizikalnu veličinu koja opisuje brzinu izvršavanja rada​. Fizika Fakultet prirodoslovno matematičkih i odgojnih znanosti. Ben Tippett, instruktor matematike i fizike na UBC univerzitetu, nedavno je objavio studiju o izvodivosti putovanja kroz vrijeme. Tippett, ekspert za Ajnštajnovu. Matematika i fizika u duetu. Nastavnik razredne nastave, 1 izvršilac, puna norma, na odredeno vrijeme, Nastavnik fizike, 1 izvršilac, na 5 časova, na odredeno vrijeme, do povratka.


...