Back

ⓘ Spisak bosanskih banova
                                               

Hrvatinići

Hrvatinići, vlastelinski rod u srednjovjekovnoj Bosni od 13. do 15. vijeka. Hrvatinići su naročito snažno uticali na razvoj političkih prilika u bosanskoj državi i susjednim hrvatskim krajevima u 14. i na početku 15. vijeka. Uz njih je u drugoj polovini 20-tih godina 14. vijeka vezan i prvi spomen institucionalno izgradene Crkve bosanske, uz koju su pristajali neki članovi roda, dok su drugi ostali odani Katoličkoj crkvi. Prvi Hrvatinići držali su posjede u Donjim krajima, oko rijeka Sane, Vrbanje i Vrbasa, u župama Banica Jajce, Vrbanja župa Kotor, Sana Ključ, Zemljanik tvrdava Greben. Dr ...

                                               

Ban

Ban je naziv titule koja je korištena u nekoliko država u središnjoj i jugoistočnoj Evrope izmedu 7. i 20. vijeka. Porijeklo imena titule je nepoznato, iako se predpostavlja da dolazi od perzijskog ban što znači princ, vladar, poglavica ili guverner. Takoder postoje i teorije o Ilirskom porijeklu riječi jer se na Ilirskim ostacima u Bosni često nalazi riječ Banius.

                                               

Ban Matej Ninoslav

Matej Ninoslav je bio bosanski ban u periodu od 1232. do 1250. godine. Ostala je zabilježena njegova povelja Dubrovačkom knezu Žanu Dandolu, koja je postala predmetom kontroverzi zbog pokušaja da se na osnovu njenog teksta odredi narodnosni sastav Bosne u 13. vijeku.

                                               

Zabrde (Kiseljak)

Zabrde je naseljeno mjesto u općini Kiseljak, Bosna i Hercegovina. Nalazi se u gornjem toku rijeke Lepenice, na južnom dijelu područja koje se danas naziva Lepenica. Ono obuhvata dio sliva te rijeke od Kiseljaka, na sjeveru, do sastavaka Crne Rijeke i Bioče, koje je formiraju. Samo naselje nalazi se u dolini uz rijeku, a iznad je brdo Brdanjak. Na Brdnjaku, koji se nalazi izmedu sela Zabrda i Toplice, na aktivnom katoličkom groblju je nekropola stećaka. U neposrednoj blizini katoličkog, nalazi se i muslimansko groblje. Na jednom sljemenjaku sa postoljem, dimenzija 2x1.1x1.2 m. je grb i nat ...

                                               

Stjepan II Kotromanić

Stjepan II Kotromanić bio je jedan od najznačajnijih banova u bosanskoj historiji. Njegovi roditelji su bili bosanski ban Stjepan I Kotromanić i srpska princeza Jelisaveta Nemanjić. Za njegove vladavine Bosna je doživjela, do tada, najveću teritorijalnu ekspanziju. Pametnom vladavinom i dobrim diplomatskim vezama uspostavio sve uslove da Tvrtko I Kotromanić napravi od Bosne najjaču samostalnu južnoslavensku državu u historiji. Stjepan II Kotromanić je bio pokopan u franjevačkom samostanu u Milama, kod Visokog, 1353. godine.

                                               

Hadžići

Živi svijet flora i fauna, na području općine Hadžići, satoji se od većeg broja eko sistema u užem sistemu. Primarni eko sistem ovog područja jesu šume, koje se u zavisnosti od uslova i klime, odnosno nadmorske visine, javljaju u odgovarajučih visinskim pojasevima kao klimatogeni pojasevi eko sistema. Šumske sastojine sa crnom johom, hrasta, lužnjaka i obićnog graba pokrivaju najniže dijelove pored Zujevine na prostoru od Blažuja do Hadžića. Najniži pojas podnožja planine Igmana i Bjelašnice pokrivaju šikaraste listopadne šume hrasta kitnjaka i obićnog graba. Ipak od drveća najčešći su hra ...

                                               

Kulin ban

Kulin ban je bio bosanski ban koji je vladao Bosnom od 1180. do 1204. godine. Poznat je po svojoj povelji. Bio je jako značajan vladar. Za vrijeme njegove vladavine Bosna doživljava razvoj. Ostao je jako upamćen u narodu, pa tako postoji izreka Od Kulina bana i dobrijeh dana. Prvo je vladao kao vazal Bizanta a zatim kao vazal Ugarske, ali je zbog unutrašnjih sukoba u Ugarskoj, Kulin bio vazal u očima Ugarske, ali vazalstvo prema Ugarskoj u to vrijeme nije postojalo.

                                               

Jelačići

Jelačići su stara hrvatska plemićka porodica čiji su pojedini članovi imali značajnu ulogu u odvijanju presudnih političkih i vojnih dogadaja u historiji Hrvatske. Nosili su plemićku titulu Jelačići od Bužima ili Jelačići Bužimski, prema naselju koje je nekad bilo na području takozvane Turske Hrvatske, a danas je na krajnjem sjeverozapadu Bosne i Hercegovine, uz granicu s Republikom Hrvatskom. Prvi trag o Jelačićima nalazi se u 14. vijeku, i to na području današnjeg centralnog dijela teritorije Bosne i Hercegovine. U 16. vijeku ime Jelačić javlja se oko rijeka Une i Kupe. Godine 1550. u To ...

                                               

Stjepan I Kotromanić

Stjepan I je bio oženjen Jelisavetom Nemanjić, kćerkom srpskog kralja Stefana Dragutina i ugarske princeze Katarine. S njom je imao više od šestero djece, medu kojima su: Stjepan II, ban Bosne Ninoslav, čija se kćerka Marija (1333 - 27. april 1403 udala za helfenštajnskog grofa Ulriha oko 1352. godine Vladislav Katarina, supruga zahumskog župana Nikole, i Marija, supruga odredenog Ludovika.

                                               

Iločki

Iločki, hrvatska vlastelinska porodica koja je tokom kasnog srednjeg vijeka, sve do početka 16. vijeka, imala značajnu ulogu i uticaj u političkom, kulturnom i društvenom životu u Hrvatskom Kraljevstvu u personalnoj uniji s Ugarskom, a naročito u historiji Slavonije i Srijema.

                                               

Bitka na Krbavskom polju

Bitka na Krbavskom polju vodena je 9. septembra 1493. izmedu hrvatskih snaga i osmanlijske vojske na području Krbavskog polja kod Udbine u istočnom dijelu Like. Hrvatske snage je predvodio Emerik Derenčin, hrvatski ban, a Osmanlije Hadum Jakub-paša, bosanski sandžak-beg. Bitka je završila pobjedom Osmanlija, a u poraženoj hrvatskoj feudalnoj vojsci dio je ubijen u samoj bitki, dio zarobljen, dio se utopio u rijeci Krbavi, a tek manji broj se uspio spasiti. Nakon pada Bosanskog Kraljevstva 1463. godine, pojačani su iznenadni pljačkaški pohodi Osmanlija na hrvatske zemlje, pa i dalje na slov ...

                                               

Prijezda I Kotromanić

Ban Prijezda I Kotromanić bio je sedmi poznati vladar samostalne bosanske države i osnivač bosanske dinastije koja je Bosnu dovela do njenog najvećeg uspona, ali i pada. Ovaj bosanski ban je prvi poznati Kotromanić o kojem se ujedno i ne zna mnogo.

                                               

Stjepan Vuk Kotromanić

Stjepan Vuk Vladislavić Kotromanić je deseti poznati vladar samostalne Bosanske države. Bio je sin Vladislava Kotromanića i Jelene Šubić. Postavljen je na vlast nakon pobune protiv njegovog starijeg brata, bana Tvrtka, 1366. godine. Već sljedeće godine njegov brat je vraćen na vlast.

                                               

Prijezda II Kotromanić

Ban Prijezda II Kotromanić je šesti poznati vladar samostalne Bosanske države.Bio je jedini sin bana Prijezde I koji je nosio njegovo ime.

                                               

Bitka kod Siska

Bitka kod Siska se dogodila 22. juna 1593. oko sisačke trougaone renesansne tvrdave, danas poznate pod nazivom Stari grad, koju je, na ušću Kupe u Savu, 1544. godine počeo graditi zagrebački kaptol u svrhu odbrane Hrvatskog Kraljevstva. U bitki su hrvatsko-slovensko-austrijske snage porazile osmanlijske trupe kojima je komandovao dotad veoma uspješni bosanski beglerbeg Hasan-paša Predojević. Nakon što je turski sultan Murat III godine 1590. sklopio mir sa Perzijom, počeli su upadi Osmanlija prema zapadu, sve do Kranjske, Štajerske i Koruške. Njemački car i ugarsko-hrvatski kralj Rudolf II ...

                                               

Nikola IV Frankopan

Nikola IV Frankopan, hrvatski vlastelin, krčki knez iz roda Frankopana i hrvatsko-dalmatinski ban 1426-1432.

                                     

ⓘ Spisak bosanskih banova

Bosanski banovi su prvi dokumentirani vladari Bosne. Upravljali su njome kao saveznici ugarskog kralja.

Godine 1377. ban Tvrtko se okrunio za kralja Bosne. Za spisak njegovih nasljednika, pogledajte spisak bosanskih kraljeva.

                                     
  • prvenstveno vežu za državu Bosnu. Prvi bošnjački simboli potječu iz vremena bosanskih banova Navedeni simboli su najčešće ljiljani, koji se mogu vidjeti i na stećcima
  • primjer Cetinski, Ozaljski, Tržački i Slunjski. Frankopani Krk Spisak hrvatskih banova Hrvatski biografski leksikon, str. 418. Hrvatski biografski leksikon
  • Za bosanskog bana postavio je svog mladeg brata Mladena I. Njegov nasljednik bio je najstariji sin Mladen II Bribirski Šubić Spisak bosanskih kraljeva
  • znači Banova livada a potječe od riječi ban i luka što je značilo područje blizu vode Ne zna se o kojem se banu i livadi radi. Bosanski franjevci
  • turskog plemena Kumana. Spisak bosanskih vladara Teritorijalno širenje Bosne u doba Tvrtka I Kotromanića Historijski tekstovi na bosanskoj ikavici Povelja kralja
  • Ovo je spisak bosanskohercegovačkih zastava kroz historiju. Za više informacije o zastavama posjetite: Zastava Bosne i Hercegovine Napomena: Ustavni sud
  • Boleslava III Vratislavskog Bribirski Šubići Stjepan II Kotromanić Spisak bosanskih kraljeva Mladen Šubić u Povijesti Hrvatske Rudolfa Horvata hr Ban
  • reda u Republici Hrvatskoj, koji je po majci izdanak Pejačevića. Spisak hrvatskih banova Historija Hrvatske Virovitica Arhiv za austrijsku historiju Carske
  • silovitim napadom neprijatelja bila prinudena da se povuče na liniju Glušci - Banovo polje. Ni Šumadijska divizija nije imala sreće. U novom napadu kod sela

Users also searched:

aleje i bulevari u bih, bulevari u bih, naziv ulica sarajevo, nazivi bulevara u tuzli, trgovi u zenici,

...

Trgovi u bih.

HERCEGOVINA Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru. Juniorke BiH u grupi s Crnom Gorom, Estonijom i Armenijom. 1 sat ago. Photo of Petev objavio spisak za martovske utakmice, jedno novo ime. Naziv ulica sarajevo. NJEMAČKI Federalno ministarstvo pravde. Zajednici na izbore izišla 1 10 birača upisanih u centralni birački spisak za MZ Harmani i to dio Ulice Hasana Kjafije Pruščaka, dio Ulice Bosanskih banova. VLADIMIR DEDIJER Titomanija. 1972. Ikavsko akavski govori zapadne Bosne I – Spisak skra enica u uvodu pisanoj rije i bosanskih banova i kraljeva mo e biti dosta osobina koje nisu. ELABORAT ZA IZDVAJANJE ŠUMA VISOKE upoznaj špd zdk. Босанских Сефарда. За књигу Виђења Босне награђен је 1971. године Библиографија региструје дугачак списак имена оних чају доброг исхода обрачуна са Влах Алијом, банова жена, а њихова се.


...